Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er innført

1. januar 2019 ble de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus innført. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i disse forløpene, som skal gi pasient og pårørende et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp uten unødig ventetid. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner.

Illustrasjonsbilde av to personer som går tur på en strand

​De tre pakkeforløpene som ble innført fra 1. januar er:

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Dette er såkalt generelle pakkeforløp, der pasientene kunne henvises fra 1. januar 2019. Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp.   

Videre utvikles det mer tilstandsspesifikke pakkeforløp der de første pasientene kan henvises fra 15. februar 2019:

  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne   
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge   
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne   

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler kommer senere.

Les mer om pakkeforløp for psykisk helse og rus på nettsidene til Helse Sør-Øst

Hva betyr pakkeforløpene for deg som ansatt i helsevesenet?
Les mer på helsedirektoratets nettsider