HELSENORGE

Tredje koronadødsfall ved SiV

En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold 28. mai etter lang tids sykeleie.

Dette er det tredje registrerte koronadødsfallet ved Sykehuset i Vestfold.

På grunn av personvernet til vedkommende, og av hensyn til de pårørende, vil det ikke bli gitt flere opplysninger om den døde.