HELSENORGE

Trener på å snakke om de vanskelige temaene

Hvordan skal sykepleierne snakke med pasientene om døden? Hvordan skal de ta opp temaer som seksualitet og nærhet i et forhold der en av partene har en kreftdiagnose?

To sykepleiere

KurSiV - kommunikasjonstrening from Sykehuset i Vestfold on Vimeo.

En stor brukerundersøkelse utført ved onkologisk-palliativ seksjon viste at pasienter savner nettopp det at sykepleierne tar opp de vanskelige temaene. Det ville seksjonsleder Nina Firing gjøre noe med.

– Derfor startet vi relativt raskt å jobbe med vår kliniske kommunikasjon. Denne treningen er et resultat av det pasientene ga oss tilbakemelding på, der de opplevde at vi trengte å bli bedre, forteller hun.

De valgte en metode hvor de ansatte først reflekterte over hvorfor de ikke snakker ofte nok om vanskelige temaer, deretter fikk en innføring i kommunikasjonsteori, før de avsluttet med simulering.

– Grunnen til at ansatte gir gode tilbakemeldinger på kursingen, er at vi har inkludert alle disse tre delene i vår kommunikasjonstrening, tror Firing.

For fagutviklingssykepleier Randi Vindegg og onkologisk sykepleier Marianne Corneliussen ga kommunikasjons-treningen noen nyttige verktøy. Det er nå gått noen uker siden de var på kurset, og de har tatt med seg treningen inn i det daglige arbeidet.

Gode tips

– Vi fikk noen gode tips, blant annet startsetninger og måter man kan formulere seg på. Det ga en trygghet for hvordan jeg kan gå inn i situasjoner. Treningen hjalp meg godt, det var veldig nyttig å være med på, sier Corneliussen.

Vindegg mener hun ble oppmerksom på hvordan hun lytter.

– Treningen i SIM-senteret illustrerte godt at jeg og vi kanskje ikke er flinke nok til å fange opp signaler fra pasientene. Det gjelder uansett hvem du møter og når du møter dem. Det er så viktig for pasienten å bli møtt på det de har behov for å snakke om, forteller hun.

– Nesten hver dag er vi oppe i situasjoner der vi får brukt treningen. Nå er vi kanskje blitt litt tryggere der vi før følte oss usikre. Men vi står jo i dette hver dag. Situasjonene er der, det er bare det å tørre å gå inn i det, tørre å ta tak i dem, legger Corneliussen til.

Praktisk trening

Fagutviklingssykepleier Vindegg mener den praktiske treningen skiller seg fra tidligere kurs.

– På fagdager har vi hatt forelesere som har undervist oss i de ulike temaer der tilbakemeldingene har vært at vi kan bli bedre til å kommunisere. Til syvende og sist er det vi som behandlere som må velge å kommunisere om de vanskelige temaene. Vi skal være åpen for å lytte, snakke og i fellesskap med den det gjelder komme frem til løsninger som vi kan gå videre med, sier hun.

– Målet med denne treningen er jo at hver enkelt sykepleier skal bli tryggere til å ta opp og snakke om de vanskelige temaene. Vi skal være så profesjonelle at vi fanger opp signaler, planlegger og legger til rette for at de essensielle tema blir fulgt opp, påpeker Vindegg. Gode kommunikasjonsegenskaper skal være verktøyet. Det kan læres, dette er konstruktiv læring.

Øvelse skaper trygghet

Spesialsykepleier Terje Lund-Sandal gjennomførte simuleringen med sykepleierne.

– Simulering skaper trygghet fordi man kan tilpasse resultatet. I den runden vi har hatt er jeg en veldig grei pasient som er lett å snakke med og som snakker lett om vanskelige temaer. Da får man en øvelse i det å hive seg ut i temaer man kvier seg for. For det er ofte ikke så farlig som man tenker i forkant.

Han mener det gir gode resultater å øve på de vanskelige samtalene.

– Alle gjør masse bra, så peker vi på små ting man kan jobbe med. Det finnes ikke fasit på kommunika-sjon, men hvis vi kan få hver og en til å gjøre det beste ut av sin måte å kommunisere på, så har vi gjort en god jobb.