HELSENORGE

Trener på bedre samarbeid for å redde liv

«Til alle enheter! Melding om skyting på Husøy skole, Kirkegaten 16. Det skal være en mann kledd i mørke klær bevæpnet med pistol.»

Brann og helse i evakueringsøvelse ved Husøy skole
NÅR SEKUNDENE TELLER: Nødetatene i Vestfold har trent på bedre samhandling i situasjoner der gjerningspersonen(e) utøver livstruende vold. Her er brann og helse i gang med evakuering under øvese på Husøy skole.

Slik lyder meldingen over sambandet. Politi, brann og ambulanse rykker ut. Alle sammen samtidig. Politiet er første enhet på stedet og setter i gang tiltak mot gjerningsmannen så raskt som mulig. En skrekkslagen elev stormer ut av skolebygningen. Roper mot politistyrken, som står klare i full utrustning med våpen, hjelm og skjold i skolegården:
- Hjeeelp! Hjeeelp! Han skyter! Han er inne i førsteetasje!

Realistiske øvelser

Heldigvis er det bare en øvelse. En storstilt øvelse hvor alle nødetatene i Vestfold trener på å samarbeide som de aldri har samarbeidet før i situasjoner hvor innsatspersonell er utsatt for livstruende vold.

Den nye prosedyren kalles «Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold», forkortet til PLIVO.  Prosedyren er kommet på plass som en oppfølging etter terrorhandlingene 22. juli 2011 og beskriver hvordan innsatspersonell fra brann, politi og helse sammen kan redde liv og begrense skade i slike ekstreme situasjoner.

I februar og mars har nødetatene i Vestfold gjennomført PLIVO-opplæring og benyttet de nedlagte skolene Husøy i Tønsberg og Byskogen i Larvik for mest mulig realistisk trening.  

- Prosedyren er et verktøy for bedre samhandling mellom nødetatene for å redde liv og begrense skade i en ekstrem situasjon. Den beskriver handlingsmønsteret både når alle tre nødetatene er til stede og hvordan innsatspersonell fra brann og helse skal handle i situasjoner der politiet ikke har kommet til stedet, forklarer Markus Wyller fra Ambulansetjenesten i Tønsberg.

Han er regionalinstruktør for PLIVO-opplæringen i Vestfold. KurSiv fikk være med under den storstilte øvelsen med skyting på Husøy skole. Og det er litt av en spenstig scene – som tatt ut fra en actionfilm!


NASJONAL PROSEDYRE: - Både 22. juli og flere episoder med skoleskyting har vist at en nasjonal beredskap er viktig å ha på plass, sier regionalinstruktør for PLIVO-opplæringen i Vestfold, Markus Wyller.

Krever god samhandling

- Her øver vi på hvordan håndtere et åsted der det pågår livstruende vold. I et av scenarioene har vi fått melding om skyting på Husøy skole. Nå ser du at politiet på stedet har fått sikret én sone hvor helse og brann kan begynne evakuering. Viktig for oss er å komme raskt inn med innsats for å minske risikoen for at pasienter dør, forklarer Wyller.

Vi hører bråk og spetakkel inne fra Husøy skole. Skudd avfyres. Melding over sambandet: «Mange skadde inne i bygningen. Vi har åtte personer som er kritisk skadd. Hele førsteetasje er sikret. Vi har gjerningsmannen i annenetasje».

Ambulanse og brann rykker inn etter klarsignal. Like etter bæres elever ut i sikkerhet. Elevene spilles av politistudenter, som med teatersminke fremstår med realistiske skader på kroppen.

- Vi øver på to scenarioer med til sammen fire gjennomføringer. En skoleskyting og en situasjon med knivstikking der brannvesen og ambulanse kommer til stedet først. Tidligere ventet vi på politiet, mens med PLIVO-prosedyren skal vi kunne vurdere om det er tiltak vi kan gjøre i mellomtiden for å redde liv uten fare for oss selv. Det at helse og brann skal klare å komme tidligere i innsats i situasjoner der hvert sekund teller, krever samtrening og god samhandling, sier Markus Wyller og legger til:
- Både 22. juli og flere episoder med skoleskyting i blant annet Finland og USA har vist at en slik nasjonal beredskap er viktig å ha på plass.

PS. Alt innsatspersonell og nødmeldingsoperatører her i landet skal ha gjennomført PLIVO-opplæringen innen 1. juni i år. Deretter blir erfaringer med PLIVO-hendelser og - øvelser systematisk evaluert for eventuelle endringer av prosedyren.