HELSENORGE

Tror nytt somatikkbygg blir et viktig verktøy

– Vi vil gratulere sykehuset og deres ansatte med et moderne nytt somatikkbygg som holder høy standard. Det blir et viktig verktøy til å gi god pasientbehandling, mener leder Erik Hansen for brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold.

– Styrer sykehuset driften like bra som byggeprosjektet har blitt styrt, så blir dette så nært «himmelen» vi kommer, sier Erik Hansen med et smil.
Hansen er glad for at sykehuset får moderne og lyse lokaler. Likevel er han, som resten av brukerutvalget, mer opptatt av hva lokalene kan gjøre for pasienter og ansatte.

– Bygget vil oppleves positivt for alle, både helsemedarbeiderne, pasienter og pårørende. For oss pasienter er det imidlertid viktigere hva ansatte fyller bygget med. Jeg sitter selv i programstyret til OU-programmet og vet at de nye driftsformene krever mye av alle involverte, sier Hansen.

Lederen for brukerutvalget tror at sykehusets nye driftskonsepter kommer pasientene til gode.

– Det er viktig at nye rutiner og ny organisering fungerer. Det står på at ledelse og ansatte gjør det man har blitt enige om, og at det fungerer fra dag én. Jeg har stor tro på at det nitidige arbeidet som er gjort gjennom de siste årene, vil sørge for at dette blir en suksess, uttaler han.

Har troa

Erik Hansen står i det nye akuttmottaket og kikker ut på parkeringsplassen på utsiden. Brukerutvalget har savnet en av- og påstigningsplass utenfor akuttmottaket.

– Det har vært litt trøblete å ankomme med bil tidligere, dette ser mye bedre ut, påpeker lederen før han igjen kommer tilbake til driftsformen.

– En profesjonalisering av akutt- og mottaksmedisin, en helt ny samhandling med kompetansen i akuttsenteret, jeg tror dette vil bli bra. Innholdet i den pakka dere nå lanserer vil bety mye for pasientene, forteller Hansen.

– Trivsel, samhold og det å bli sett og hørt. Jeg er trygg på at sykehuset vil levere, og kan garantere at pasientene vil komme, smiler brukerutvalgslederen.