Ny digital tjeneste til pasienter

Trygg og enkel tilgang til informasjon i egen sykehusjournal

Pasienter ved Sykehuset Innlandet og sykehusene i Vestre Viken, samt ved Revmatismesykehuset på Lillehammer får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Etter sommeren vil dette også gjelde for resten av sykehusene i Helse Sør-Øst, inkludert Sykehuset i Vestfold. Pasientene får med dette bedre muligheter til å følge opp egen helse.

Digitalt innsyn i egen pasientjournal fra sykehuset via den nasjonale portalen helsenorge.no er allerede innført i Helse Vest og Helse Nord. Nå står Helse Sør-Øst for tur.

– Med Helse Sør-Øst på plass vil over 85 prosent av landets innbyggere ha digitalt innsyn i egen pasientjournal ved sykehuset der de har fått utredning og behandling. Når pasientene får slik tilgang blir det også enklere å ha oversikt over egen helse. Dette er et viktig skritt videre for å utvikle pasientens netthelsetjeneste, sier helseminister Bent Høie.

Ved å logge seg på helsenorge.no kan pasientene få trygg og enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk; for eksempel sammendrag av sykehusopphold (epikriser), hvilke prøver som er tatt og når man eventuelt har fått ny time.

Tjenesten prøves nå først ut i Vestre Viken helseforetak og Sykehuset Innlandet, samt Revmatismesykehuset på Lillehammer. Etter planen innføres tjenesten for resten av regionen i løpet av august 2019. Det er dokumenter lagret etter oktober 2018 som vil være tilgjengelig digitalt.

Bedre oversikt

Toril Krogsund, som er leder for brukerutvalget i Vestre Viken, var godt fornøyd da hun denne uken var med på å teste ut hvordan løsningen fungerte.

– Dette gjør det enklere å ha oversikt over hva som er gjort og hva som er planlagt av utredning og behandling. Jeg kan bedre forberede meg til sykehusbesøket og kanskje få svar på enkle spørsmål jeg ellers ville ha ringt sykehuset for å få avklart, sier Toril Krogsund.

Krogsund er samtidig glad for at pasienter som har reservert seg mot å være digitalt aktive fortsatt kan få sykehusjournalen tilsendt i posten som i dag.

Trygg løsning

Direktoratet for e-helse leder arbeidet med å gi pasienter i hele landet tilgang til egen pasientjournal fra sykehusene. Det stilles høye krav til sikkerhet og brukervennlighet i løsningen og arbeidet skjer i nært samarbeid med helseforetakene.

– Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold har siden 2013 hatt innsyn i egen pasientjournal via en regional portal. Nå tar vi skrittet videre og går over på den nasjonale portalen og utvider tjenesten til å gjelde alle våre sykehus. Det er gjort et omfattende arbeid med å forberede dette slik at tilgangen skjer på en trygg og sikker måte, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

– Framover vil det komme flere digitale tjenester som vil forenkle innbyggernes kontakt med sykehusene, sier Lofthus.

Fakta
• Digitalt innsyn i journalen fra sykehus omfatter utvalgte dokumenter, som epikrise (sammendrag etter sykehusopphold), polikliniske notater, sammenfatninger.
• Tilgang gis ved at den enkelte innbygger logger seg inn på helsenorge.no, for eksempel ved bruk av BankID.
• Muligheten for digitalt innsyn gjelder i første omgang pasienter som er 16 år eller eldre.
• Tjenesten viser også hvem som har gjort oppslag i journaldokumentene.
• Innsyn i pasientjournalen på helsenorge.no er et tilbud til dem som ønsker det. Det er mulig å reservere seg mot at journalen skal være tilgjengelig gjennom helsenorge.no

Les mer på helsenorge.no:
Se pasientjournalen din fra Helse Sør-Øst