HELSENORGE

Trygt med røntgen og CT ved SiV

Strålevernkoordinator Bente Konst ved radiologisk avdeling forteller at pasienter som gjennomgår røntgen og CT-undersøkelser ved SiV ikke utsettes for større stråledoser enn ved andre sykehus.

I lys av en nylig nyhetssak på nrk.no og radio P2 angående «Flere sykehus gir pasient for høye stråledoser ved røntgen og CT», ønsker radiologisk avd og strålevernskoordinator å kommentere innholdet.

Rapporteringen til Statens strålevern har blitt utført ulikt av de ulike sykehusene. Dette bekreftes i referat fra det årlige møtet mellom Statens Strålevern (DSA) og strålevernskoordinatorene fra norske sykehus  Enkelte sykehus har bare angitt representativ dose for bilder som er sendt til radiolog og ikke tatt med kastede bilder.

– Det riktige er å sende inn de dosene pasienten faktisk får. Derfor har vi inkludert også bilder som ikke sendes til legen for vurdering. Bildene er tatt og strålingen er reell selv om de ikke sendes til beskrivelse, sier Konst.

I en sammenligning mellom dem som bare tar med doser fra vurderte bilder og SiV som sender doser fra alle bilder som er tatt av pasienten, vil SiV naturlig nok falle uheldig ut.

– Sykehuset i Vestfold kan, som alle andre sykehus, bli bedre når det kommer til stråledoser. Imidlertid er det ingen grunn til å tro at vi ligger høyere enn andre sykehus, forteller Konst.

Studerte røntgenbilder som må kastes

Det kan være flere årsaker til at noen røntgenbilder ikke blir gode nok.

– Vi gjorde en studie på dette i 2011 og fant at hovedårsaken er det vi kaller posisjonering.  Det vil si hvis pasienten beveger seg, eller har plassert kroppsdelen i feil vinkel/posisjon. Da kan ikke bildet brukes. Vi jobber kontinuerlig med å posisjonere pasientene riktig i forhold til røntgenutstyret. Likevel vil det alltid tas bilder som må kastes, sier strålevernkoordinatoren. Når det gjelder CT ligger vi på sammen nivå eller godt under de nasjonale referansedosene. Vi kan derfor konkludere med at det er trygt med røntgen og CT ved SiV, sier Bente Konst.