HELSENORGE

Unik robot gir pasientene raskere og mer forutsigbare svar

Den nye roboten på sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold er unik i sitt slag. – Det er den første i sitt slag i verden. Den er laget kun for oss, smiler Hasena Avdic og Lise-Gro Moore.

De jobber som spesialbioingeniører på automasjonslinjen ved sentrallaboratoriet, og har ansvaret for roboten.

Den er med på å automatisere prøveflyten av blodprøver, helt fra prøvetaking til arkivering, sier de og ser mot roboten.

Når bioingeniørene nå tar blodprøver ute på avdelingene ved SiV, sendes prøvene i rørpost til en patronåpner og videre til roboten. En arm av metall tar tak i en blodprøve, holder den opp foran to kameraer som leser strekkoder og korkfarge, før prøven settes direkte på automasjonslinjen.

Automasjonslinjen er en sammenkobling av sentrifuger, analyseinstrumenter og kjøleskap, hvor blodprøvene beveger seg på en båndløsning mellom disse ulike modulene. Prøvene går direkte på automasjonslinjen uten å være innom menneskehender. Analyseresultatene går elektronisk til rekvirent.

Prøvesvar hele døgnet

– På nattestid er vi to bioingeniører på lab og en i blodbanken som både skal ta blodprøver og analysere dem for hele sykehuset. Vi er med andre ord mye ute og flyr, og det er ikke alltid noen tilstede på lab. Den ene av oss tilbringer mye tid i akuttmottaket, og kan nå på grunn av roboten sende prøver etter hvert som de tas opp på lab i rørpost. Dette sparer våre ansatte for mange skritt, samtidig som det gir pasientene raskere prøvesvar, forteller Moore.

Antall prøver øker stadig mer og mer, samtidig som rekvirentene ønsker seg raskere svar.

– For å kunne ivareta den økende etterspørselen måtte vi være innovative, sier Avdic.

Roboten og analyseinstrumentene er koblet sammen med et kjøleskap som lagrer alle blodprøvene i fem døgn.

– Hvis en rekvirent ønsker nye tester på en prøve vi allerede har tatt, kan han eller hun etterbestille i DIPS. Prøven hentes da automatisk ut på automasjonslinjen og analyserer de tester som er etterbestilt, forteller spesialbioingeniørene.

– Nyutvikling

Roboten ble installert i mai, men er først nå tatt ordentlig i bruk av ansatte på sentrallaboratoriet.

– Vi har hatt noen barnesykdommer som vi har ordnet opp i. Det blir ofte slik når flere systemer fra ulike leverandører skal snakke sammen, sier Moore.

Det svenske firmaet Graniten har utviklet og levert roboten. Den er koblet til sykehusets rørpostsystem fra Swisslog og Roche har levert automasjonslinjen.

– I samarbeid med leverandøren har vi fått være med på å utvikle funksjonalitet, konfigurere roboten og lære den opp til hva den skal godta og ikke. Vi har også skrevet prosedyrer og lært opp våre ansatte, sier Avdic og Moore.

Kjøpt samme robot

Resultatet er så imponerende at de har fått besøk av sykehus fra England, Tyskland og Frankrike i tillegg til norske. Også representanter fra Japan har spurt om å få se roboten og automasjonslinjen.

– Alle som er på besøk hos oss blir imponert over vår flotte lab og hva vi har fått til, og vi får mange kommentarer på at de opplever oss som spesielt blide og imøtekommende, smiler spesialbioingeniørene.

Sykehuset St. Olav i Trondheim har besøkt sentrallaben ved SiV og bestilt samme robot, som installeres i disse dager.

Robot sentrallab2_2.jpg

Spesialbioingeniørene Hasena Avdic og Lise-Gro Moore


Alle på sentrallaboratoriet er lært opp til å håndtere roboten og automasjonslinjen, selv om de ikke har like stor kompetanse som spesialbioingeniørene Hasena Avdic og Lise-Gro Moore.