HELSENORGE

Unikt samarbeid om hjemkjøring av pasienter

I seks uker i sommer skal Vestfold Røde Kors bistå Sykehuset i Vestfold med hjemkjøring av ferdigbehandlede pasienter.

Røde Kors-ambulanse
KLARE FOR SAMARBEID: Fra venstre: Tom Erik Sætevik fra Røde Kors, ambulansesjef Torbjørn Lia ved SiV og klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen.

​– Vi er veldig godt fornøyde med å ha fått på plass denne avtalen med Vestfold Røde Kors. Det betyr at vi får en ekstraressurs i en periode hvor det erfaringsmessig er høy aktivitet for ambulansene. Ved at Røde Kors bidrar med disse pasienttransportene, frigjør vi ambulanser til akuttmedisinsk beredskap og oppdrag der det er behov for ambulansepersonell, sier avdelingssjef ved Sykehuset i Vestfold, Torbjørn Lia.

Det er strenge kriterier for hvilke pasienter som kan benytte seg av denne transporten.  

– Bilen skal i all hovedsak benyttes til å transportere ferdigbehandlede pasienter ved SiV som ikke har behov for behandling eller overvåkning. Det gjelder liggende pasienter eller pasienter som trenger assistanse, og som enten skal kjøres hjem eller til en institusjon, forklarer Lia.

 

Vestfold først ut

Det er Ferno Norden som låner ut bilen, mens Røde Kors stiller med mannskap.

– Vi er stolte over at Vestfold er det første Røde Kors-distriktet som er engasjert i en slik tjeneste. Vi har lange tradisjoner knyttet til ambulansetjenesten i Vestfold, og er glad for at vi kan bidra til en god beredskap i sommer, sier daglig leder for Vestfold Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen.

Transporten vil være tilgjengelig på ettermiddagen mandag til fredag, i perioden 4. juli til 12. august. Alt mannskap som skal bemanne bilen skal sertifiseres og godkjennes av Sykehuset i Vestfold.

– Vi har kompetanse når det gjelder å ta vare på folk. Vårt personell som skal inn i denne tjenesten er erfarne folk fra hjelpekorpset, som har god førstehjelpskompetanse, sier Andersen.