HELSENORGE
Oppdatert 03.02:

Utbrudd av mutert virus på Østlandet – konsekvenser for SiV

På bakgrunn av utbruddet av det muterte koronaviruset på Østlandet har sykehusene i Helse Sør-Øst, inkludert SiV, innført nye regler. 
koronavirus

Oppdaterte retningslinjer:

Følgende gjelder fra og med 3. februar til og med 10. februar for pasienter, besøkende og ansatte som bor i eller siste 10 dager har oppholdt seg i Ring 1- eller Ring 2-kommuner (se oversikt lenger ned på siden):
 
  • Unngå unødvendige reiser
    • Reise til behandling som ikke kan utsettes eller til arbeid for ansatte som ikke kan ha hjemmekontor anses som nødvendig reise
  • Plikt til å bære munnbind hele tiden under opphold på SiV
    • Unntak gjøres for pasienter med negativ SARS-CoV-2 antigentest, barn under 12 år, og for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Oversikt over kommunene:

Ring 1:

  • Nordre Follo, Oslo, Ås, Halden og Sarpsborg 

Ring 2:

  • Asker, Bærum, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Vestby og Våler

Retningslinjer som gjelder alle ansatte:

  • Pasientbehandling som kan foregå digital skal gjennomføres digitalt
  • Kurs og undervisning bør gjennomføres digitalt. Maksgrensen for fysisk oppmøte er 10 personer

Det vurderes fortløpende om SiV skal ta ned elektiv virksomhet.

Følg med på intranett eller siv.no

Dette er en situasjon med raske endringer. Ansatte har ansvar for å holde seg oppdatert om de regler som gjelder. Vi oppdaterer informasjonen fortløpende på intranett og siv.no.