Utdanningsstillinger for videreutdanning innen operasjonssykepleie

Sykehuset i Vestfold har et stort behov for nye operasjonssykepleiere, og lyser derfor ut utdanningsstillinger for sykepleiere som skal studere operasjonssykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra våren 2019. Med utdanningsstillinger menes det at man tilbys 80 prosent lønn under videreutdanningen.

Illustrasjonsbilde av tre sykepleiere
 

Stillingene gjelder for sykepleiere som skal studere operasjonssykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge fra januar 2019.

Søknadsfrist på studiet er 1. november og studiestart er 15. januar. For mer informasjon om studiene, se universitetets nettside.

 – I tillegg til å søke på studiet på universitetet, må du også søke utdanningsstilling hos oss innen 1. november, opplyser seksjonsleder Margrethe Hannestad Ree.

Utdanningsstillingene er lyst ut på SiVs nettside under ledige stillinger. Bekreftelse på at du har søkt studieplass ved universitetet legges ved søknaden.

Både interne og eksterne kan søke på utdanningsstillingene. For å bli ansatt i en utdanningsstilling må søkeren ha fått tilbud om studieplass ved universitetet. Det foretas intervju med aktuelle kandidater, og utvelgelsen gjøres på bakgrunn av faglig og personlig egnethet.

Høres dette interessant ut for deg?

Det arrangeres stand i vrimleområdet ved SiV-Tønsberg onsdag 19. september mellom kl. 11 og 13.

Ved spørsmål, kontakt:

  • Seksjonsleder, operasjonsseksjonen, Margrethe Hannestad Ree på tlf: 915 30 339
  • Seksjonsleder, HR Kompetanse og utdanning, Anita Elmer på tlf: 970 90 270