Utsettelse av operasjoner kan skje på kort varsel

Økende smitte i samfunnet fører til at også helsepersonell blir syke. Det fører til at noen pasienter får utsatt sin planlagte behandling på kort varsel. Dersom du ikke hører noe, skal du møte som avtalt.

Publisert 08.02.2022
En person med krone
​Sykehuset i Vestfold er i gang med å ta igjen de operasjonene som ble utsatt tidligere under pandemien. 

– Vårt mål nå er å holde operasjonsaktiviteten oppe, tross økende sykefravær. Men sykdom hos ansatte kan komme brått på. Derfor har vi vært nødt til å utsette operasjoner på kort varsel. Vi håper at pasientene har forståelse for at dette kan skje, sier klinikksjef Siri Vedeld Hammer ved kirurgisk klinikk.

– Har du satt opp tid til behandling, så møt som avtalt. Vi gir beskjed til pasientene så raskt vi kan om endringer, sier hun.

Sykefravær

Sykefraværet ved sykehuset er ustabilt og varier mellom de ulike seksjonene. En rekke ansatte gjennomgår korona og får plutselig oppstått fravær. Enkelte steder kan nå sykefraværet komme opp i 15 til 20 prosent.  Fraværet dekkes opp så godt det lar seg gjøre ved bruk av sykehusets egen vikarpool, samt ekstra innsats fra friske ansatte. 

Status pasienter med korona

Tirsdag morgen er 18 pasienter med korona innlagt ved SiV. Dette er både pasienter som er innlagt med korona som hoveddiagnose og pasienter hvor det er andre årsaker til innleggelsen, men som også har korona. Andel pasienter som har korona som bidiagnose utgjøre om lag halvparten av de innlagte koronapasientene. Andelen er varierende og det er usikkerhet knyttet til tallene.

– Koronapasienter kan nå være innlagt på ulike sengeposter i sykehuset, avhengig av hovedårsak til innleggelsen. Felles for alle er at personalet må iverksette smitteverntiltak for å hindre videre smittespredning, sier fagdirektør Jon Anders Takvam. 

Færre av de innlagte har behov for intensivbehandling enn tidligere.

Antall innlagte med korona rapporteres daglig til sentrale myndigheter og tallene publiseres både på SiVs og Helsedirektoratets nettsider.