Vellykket konferanse for digitale løsninger

Onsdag 8. mai holdt Sykehuset i Vestfold leverandørkonferanse for digitalisering og tjenesteinnovasjon. 15 leverandører stilte sterkt opp for å høre ha slags system SiV ønsker til sine tre innovasjonsprosjekter.

– Jeg synes det gikk bedre enn forventet, og jeg hadde høye forventninger. Vi fikk lagt frem våre kliniske behov og de passet godt inn med de spesifikasjonene som teknologidirektør Terje Haug la frem, forteller forskning- og innovasjonsdirektør Jørn Jacobsen ved SiV.

Under konferansen fikk leverandørene presentert tre ulike innovasjonsprosjektene sykehuset skal jobbe med. Virtuelt hjemmesykehus for barn, avstandsoppfølgning av pasienter med kols (eKols) og digitalt mestringsverktøy for selvhjelp ved spiseforstyrrelser (Bra nok!) er prosjekter som krever litt ulik tilnærming. Likevel handler alle om digital kommunikasjon, monitorering og oppfølgning mellom sykehus og pasient hjemme. Det hele kompliseres ved at også eksterne samarbeidspartnere som hjemmesykepleien, fastlege og liknende også skal bruke systemet.

– Jeg tror leverandørene forsto hva vi ønsker av dem, det virket i alle fall slik av spørsmålene de stilte underveis, sier Jacobsen.

Lyser ut konkurranse før sommeren

Målet med konferansen var å sjekke hva som allerede finnes på markedet av løsninger, høre hvilke muligheter leverandørene ser for seg og finne ut av hvordan sykehuset kan utvikle løsninger sammen med en leverandør.

– Prosessen videre er å gå i samtaler med hver enkelt leverandør som ønsker det, deretter lyser vi ut en anbudskonkurranse før sommeren, sier Jørn Jacobsen.

Sykehusinnkjøp bistår SiV i den innovative anskaffelsen som mest sannsynlig vil bli et innovativt partnerskap for å utvikle nye digitale løsninger.

I tillegg til leverandørene var også Helse Sør-Øst, Direktoratet for eHelse, Digitale innbyggertjenester, innovasjonsavdeling ved Sykehuset Sørlandet, innovasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Sørøst-Norge til stede.

Leverandorkonferanse FoI.jpg

På bildet: Bettina Dudas – Bra Nok, Kathrine Berntsen – E –kols og Heidi J Wataker – Virtuelt hjemmesykehus for barn