Videooverføring gir bedre hjelp når du ringer 113

Når du ringer 113 kan AMK-operatørene be deg om å filme den skadde eller syke. – Ved hjelp av video kan vi lettere hjelpe og veilede innringeren, forteller avdelingsleder Grete Bø ved AMK.

Publisert 30.05.2022
En mann som sitter ved et skrivebord med mikrofon og datamaskin
AMK-operatør Birgitte Soltvedt og hennes kolleger har hatt over 1.000 videosamtaler siden oppstarten.
I snart et halvt år har akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hatt muligheten til å få videooverføring fra innringerens mobil. Ved hendelser der det kan være viktig å veilede innringeren, kan videobildene av skaden eller sykdommen gi verdifull informasjon til AMK-operatørene.

– Det er et veldig godt verktøy for oss som skal veilede og hjelpe. Sammen med innringeren kan vi fortere starte riktig behandling, forteller sykepleier og medisinsk operatør Birgitte Soltvedt.

De første månedene i 2022 ble videooverføring brukt ved 600 hendelser.

– Bildene vi får inn er gode og klare. Dermed kan vi bedre kartlegge situasjonen og veilede innringer om hva som må gjøres, forteller avdelingssjef Bø.

Riktigere ha​​stegrad

Erfaringene hittil er at videooverføring brukes mest ved sykt barn eller ved bruddskader.

– Det er viktig i hendelser der vi skal veilede, for eksempel hvis blødninger skal komprimeres eller frie luftveier skal sikres. Vi har blant annet hatt hendelser der pasienten ikke er lagt i riktig stabilt sideleie, da kan vi veilede innringeren til å legge pasienten riktig, sier Bø.

Videobildene kan også gi en pekepinn på hvilken skadegrad AMK-operatørene skal sette.

– Vi har opplevd hendelser der skader og brudd er mer alvorlig enn innringeren klarer å formidle. Da oppgraderer vi hastegraden. På samme måte kan vi også nedgradere noen oppdrag og dermed sikre riktig ressursbruk, sier avdelingssjefen.

Bildene lag​res ikke

Innringeren må ha dekning, smarttelefon og nok batteri. I tillegg må videooverføringen godtas. Da kan AMK sende en lenke på SMS. Trykker innringeren på denne vil filmingen starte og strømmes direkte til AMK-operatøren.

– De fleste sier ja, men vi respekterer også et nei, sier Bø.

Bildene lagres ikke. Derimot lages det rapporter som viser ved hvilke typer hendelser, om oppdraget blir opp- eller nedgradert og hvor mye systemet brukes.

– Gjennomsnittslengden på en videooverføring er på tre og et halvt minutt, forteller avdelingssjef Bø.

Etter hver videosamtale blir operatøren også bedt om å evaluere samtalen og oppdraget, blant annet for å se om opplevelsen endrer seg og om den kan oppleves belastende.

Bilde av avdelingssjef Grete Bø.

(Avdelingssjef Grete Bø.)