Vil gi sykepleierne mer tid til pasientene

– Vi opplever at vi får stor hjelp og er glade for å få bistand, forteller teamsykepleier Bettina Miliane Buset Paulsen. I et pilotprosjekt ved lunge- og gastromedisinsk sengepost tar apotekpersonell over noen av sykepleiernes oppgaver for å gi dem mer tid med pasientene.

Publisert 14.09.2022
Sist oppdatert 24.11.2022
En person i hvit frakk
Apotekmedarbeider Trine Mari Lillebo Hansen og teamsykepleier Bettina Miliane Buset Paulsen.
Trine Mari Lillebo Hansen og to apotekteknikere har i litt over en uke har bistått sykepleierne ved sengeposten.

– Det er interessant arbeid og en ny måte å jobbe på for oss, og vi opplever at samarbeidet med sykepleierne er bra. Vi har bare holdt på i litt over en uke, og noe tilpasninger må vi selvsagt gjøre. Men det blir bare bedre og bedre, mener apotekmedarbeider Lillebo Hansen.

Teamsykepleier Paulsen bekrefter.

– Vi er bare i startfasen, men det har gått bra og det ser ut som at kurven for samarbeid er stigende. Vi har stor tro på en slik arbeidsdeling, sier hun.

Finpu​​sser samarbeidet

Mandag 5. september startet pilotprosjektet på sengeposten. Apotekteknikere skal på dagtid på hverdager bistå sykepleierne med medisinhåndtering. De skal blant annet gjøre fremplukk av legemidler, fylle forbruksmateriell og standard medisiner i medisintrallene, bestille legemidler, hjelpe med å holde orden på legemiddellageret, signere ut som andremann ved uttak av A-preparater, bistå i månedlig narkotikaregnskap og bistå i fremplukk av medisiner til permisjonskonvolutter. Den kliniske farmasøyten, som også vanligvis er tilknyttet sengeposten, vil i prosjektperioden få noe endrede arbeidsoppgaver, blant annet bistå lege og sykepleier i utskrivningsprosessen, samt samarbeide tett med apotekteknikerne.  

– Detaljerte prosedyrer er utarbeidet, rutiner og oppgaver er fordelt. Likevel gjør vi oss nå erfaringer, og da finner vi jo alltid små ting vi må løse, forteller seksjonsleder Anne Katrine Aas ved lunge- og gastromedisinsk sengepost.

Kontinuerlig evaluering og forbedring skal finpusse samarbeidet.

– Etter de fem første dagene hadde vi en evaluering. Den viser at engasjementet blant de ansatte er stort og at det er tett dialog mellom apotekteknikerne og sykepleierne, sier hun.

Mer tid til pasientene

Pasientgruppen ved deres sengepost bruker forholdsvis mange legemidler, noe som har ført til mye tid i legemiddelrommet for sykepleierne. Ved å overføre oppgaver til apotekteknikerne får sykepleierne mer tid til de pasientnære oppgavene.

– Når andre kan klargjøre legemidlene får sykepleierne mer tid til andre oppgaver. Vi flytter tidsbruken ut til pasientene. Vi tror dette er mer hensiktsmessig bruk av kompetansen, sier seksjonsleder Aas.

Ved å knytte apotekteknikernes kompetanse tettere vil sengeposten også heve legemiddelsikkerheten og kvaliteten.

– Prosjektet har mål om færre legemiddelavvik og mindre svinn. Vi tror at ved å dele farmasikompetansen vil vi styrke både sikkerheten og kvaliteten, forteller prosjektleder og seksjonsleder ved HR kompetanse og utdanning, Anita Elmer.

Allerede i dag mangler helse-Norge sykepleiere, og fremskrivninger viser at det kan bli enda tøffere kamp om sykepleierne i årene som kommer.

– Dermed må vi bruke andre yrkesgrupper til å gjøre oppgaver som sykepleierne tidligere har utført. Dette prosjektet tester ut hvilke vi kan overføre til apotekteknikerne, sier Elmer.

Tilbake i sengeposten har både Lillebo Hansen og teamsykepleier Paulsen tro på denne løsningen.

– Dette er spennende, vi tror i alle fall på samarbeidet, smiler de.

​Fakta:

  • ​Tjenesten kjøpes fra Sykehusapoteket
  • Prosjektet har følgende mål: Endret kompetansesammensetning (redusert behov for sykepleiere), reduksjon i legemiddelavvik og kostnader, legemiddelhåndteringsoppgaver blir utført mer riktig, farmasikompetansen hos sykepleiere styrkes
  • Våren 2022 innhentet prosjektet erfaring fra andre steder, definerte oppgaver apotekpersonell kan utføre og forberedte pilotering ved sengepost
  • Piloteringen foregår i perioden september – desember 2022
apotekpersonell i sengepost2.jpg