HELSENORGE

Vil minske reinnleggelser av hoftebruddpasientene

En geriater skal nå gå visitt hos hoftebruddpasientene ved kirurgisk post 6C. – Målet er et bedre pasientforløp og å hindre reinnleggelser, forklarer seksjonsleder Monica Hofer Hagen.

Lege som snakker med pasient.

​En av pasientene som har fått nyte godt av det nye tilbudet, er 85 år gamle Arne Jacobsen. Han skulle henge opp rene gardiner, da han falt ned fra trappestigen. Resultatet ble brudd i hoften.

På kirurgisk post 6C får han besøk av overlege i geriatri, Sharma Devi. Hun kartlegger falltendens, matinntak, søvn og medisiner.

– Ved at det er en geriater som går visitt, får vi til en mer helhetlig vurdering av pasienten, sier Devi.  

Ordningen ble satt i gang i mai, og er et samarbeid mellom kirurgisk og medisinsk klinikk.

– Det innebærer at geriater skal være på post hver dag for å gå visitt på hoftebruddpasientene og andre med behov for geriater. Hensikten er å gi et bedre pasientforløp for den geriatriske pasient som innlegges i ortopedisk avdeling. Vi håper blant annet å minske reinnleggelser og hindre utvikling av delir, forklarer seksjonsleder Hofer Hagen.


En lege snakker med en sengeliggende pasient