Vil redde flere liv ved å bruke frivillige smartere

Sammen med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet skal Sykehuset i Vestfold teste ut hvordan frivillige kan bidra i akutte situasjoner. – Vi vet av erfaring at frivillige av og til er først til hendelser, forteller klinikksjef Jørgen Einerkjær ved prehospital klinikk.

Mandag 17. juni var det offisiell åpning av prosjektet. Det ble markert med en øvelse der ambulansetjenesten, Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp deltok.

Helse- og omsorgsdepartementet har tatt initiativ til prosjektet som kalles Sammen redder vi liv og går ut på å utnytte frivillige ressurser som akutthjelpere.

– Røde Kors og Norsk Folkehjelp er ofte tilstede på tilstelninger som idrettsarrangementer og festivaler. Ved å gi dem utvidet opplæring i førstehjelp kan de bidra til å redde liv ved å være først på plass ved en hjertestans eller liknende, sier Einerkjær.

Organisasjonene er allerede på nødetatenes nødnett, nå får de nettbrett og blir koblet opp til blant annet sykehusets kartverk. Når de i fremtiden er på vakt, kan de varsle AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) om dette. AMK har dermed tilgang til flere akutthjelpere som kan steppe inn.

– Ved hjelp av nettbrettet kan vi guide akutthjelperne til hendelsen, forteller klinikksjefen.

– Gir merverdi til alle

Hvis en tilfeldig forbipasserende oppdager en hjertestans skal vedkommende ringe 113. AMK gir veiledning til personen, men varsler samtidig ambulanse. Hvis en frivillig med opplæring er nærmere, vil AMK også varsle denne. De kan dermed overta førstehjelpen frem til ambulansen kommer.

Vestfold, Stavanger og Tromsø er plukket ut som piloter i tre år.

– Dette prosjektet er vi positive til. Alt som styrker tilbudet og som kan redde liv sier vi ja til, forteller klinikksjefen.

Organisasjonene selv er veldig interesserte.

– Vi ser at vi kunne brukt et slikt tilbud bare de siste ukene, sier Einerkjær.

Fylkesmann Per Arne Olsen for Vestfold og Telemark synes pilotprosjektet gir mening.

– Kan vi ta i bruk hele samfunnet, både frivillige og enkeltpersoner i tillegg til de profesjonelle, vil det gi merverdi for alle. Det vil gi merverdi for sykehuset og for alle oss borgere. Dette prosjektet har bare oppsider, uttaler han.

Per Arne Olsen.jpg

Per Arne Olsen, Fylkesmann i Vestfold og Telemark, bivåner øvelsen.