Virtuelt hjemmesykehus for barn – pris for design av digitalt brukergrensesnitt

I to år har Sykehuset i Vestfold jobbet med innovasjonsprosjektet Virtuelt hjemmesykehus for barn (VHS). 22. januar fikk masterstudent i tjenestedesign, Andrea Kristine Lysgaard, DOGA-merket Nykommer for sin masteroppgave Kom hjem, bygget på konseptet (VHS). DOGA-merket er en årlig prisutdeling fra Design og arkitektur Norge.

Andrea Kristine Lysgaard og Heidi Wataker

Sykehuset i Vestfold (SiV) har satt i gang et innovasjonsprosjekt som skal tilby foreldre som har barn på nyfødtmedisinsk seksjon å reise tidligere hjem. Daglige oppfølgninger ved hjelp av digitale verktøy skal sikre god kontakt og trygg hjemmebehandling mellom familien hjemme og nyfødtavdelingen. Prosjektet kalles Virtuelt hjemmesykehus for barn (VHS).

Det er mange fordeler med å være hjemme heller enn innlagt på sykehus. Familiene kan ha en utfordrende logistikk, og VHS sparer familien for reiser til og fra polikliniske kontroller.

– Hjemme kan hele familien være samlet, man unngår å skille den nyfødte fra foreldre og søsken, forteller prosjektleder Heidi Wataker for VHS.
Hun har, sammen med prosjektgruppen ved SiV, utarbeidet konseptet, identifisert brukerbehovene ved digital kommunikasjon mellom hjem og sykehus, og laget informasjonsmateriellet Lysgaard har brukt i mastergraden.

I arbeidet har masterstudenten ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, med utgangspunkt i de definerte brukerbehovene og sykehusets informasjonsmateriell, laget en konseptskisse til et samarbeidsverktøy mellom sykehuset og foreldre.

– Sykehuset i Vestfold ønsket at Lysgaard skulle se på hvordan tjenestedesign kan brukes for å møte brukerbehovene ved utvikling av et digitalt verktøy som støtter hjemmesykehus for barn, forteller forsknings- og innovasjonsrådgiver Rikke Aune Asbjørnsen.

Det digitale verktøyet SiV ønsker å prøve ut skal være en integrert del av VHS og må kunne støtte overføring av relevant informasjon fra hjemmet til helsepersonell.

– Verdifull designkompetanse

Konseptskissen fra Lysgaards mastergrad foreslår hvordan det digitale kommunikasjonsverktøyet kan utformes slik at god oppfølgning av familiene oppnås.

– Enkelt sagt er det ønskelig med en digital applikasjon som viser relevant informasjon som kan være nyttig for foreldrene etter hjemreise, forteller hun.

Nå vinner hun altså en pris for arbeidet hun har utført sammen med Sykehuset i Vestfold. DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling fra Design og arkitektur Norge som løfter frem studenter og nyetablerte innen design- og arkitekturfeltene.

– Dette prosjektet utmerker seg med veldig godt innsiktsarbeid som viser hvordan tjenestedesign kan brukes for å bedre helsetjenester. Søkeren har gjort grundige undersøkelser og analyser og viser stor respekt og ydmykhet for pasientgruppens unike utfordringer, skriver juryen i sin begrunnelse.

Sykehuset i Vestfold setter pris på samarbeidet.

– Det var verdifullt for oss å samarbeide med andre profesjoner så tidlig i prosjektet. Ved å se problemstillingen fra en tjenestedesigners vinkel, får vi ideer og forslag til hvordan brukerbehov kan møtes på best mulig måte i utvikling av fremtidens helsetjeneste, forteller forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen.

Les mer om innovasjon ved SiV