HELSENORGE

Vurderer du å drikke mindre alkohol?

Sykehuset i Vestfold har et tilbud til de som synes de drikker litt mye alkohol. Behandlingen foregår i ditt eget hjem, og du kan selv velge når du vil gjennomføre oppgavene. – Vi ønsker å nå de som opplever at de drikker mer enn de er komfortable med. Små endringer kan gi stor helsegevinst, forteller klinisk sosionom Merethe Semb English.

Klinisk sosionom Merethe Semb English ved avdeling for rusbehandling og tre andre terapeuter (en ved SiV og to fra Helse Bergen) har digitalt behandlet mennesker med skadelig bruk av alkohol.
Hun startet som behandler i pilotprosjektet e-mestring alkohol høsten 2020. Målet er å nå pasienten før skadeligheten av alkoholforbruket blir alvorlig.

– Prosjektet ønsket å treffe en annen pasientgruppe enn de som vanligvis blir henvist fra fastlegen. Dette er pasienter der alvorlighetsgraden av alkoholbruken gjerne ikke er så høy ennå. Vi ville helst treffe dem før de har mistet flere av rammene i livet, som arbeid, venner og familie, forklarer Semb English.

Resultatene fra pilotprosjektet er ennå ikke offentliggjort. Behandler Semb English har imidlertid gjort seg noen tanker etter dette året.

– De aller fleste pasientene jeg har møtt, forstår ikke hvorfor det ble slik. De startet kanskje med et normalt drikkemønster i helgene, men så skled det ut til hverdager og mengden økte, sier den kliniske sosionomen.

– Hvis man tenker seg om, vil de aller fleste kunne rekruttere fra eget nettverk. Enten familie eller en venn, legger hun til.

Positive tilbakemeldinger fra pasientene

Tilbakemeldingene fra pasientene har vært gode.

– Inntrykket mitt er at de har opplevd behandlingen som fleksibel. De kan jobbe på kveldstid eller når det passer dem, og de forteller at selvrapporteringen og veiledningen har vært nyttig, forteller Semb English.

Hun erfarer at mye av alkoholbruken er knyttet til yrkeslivet. Og mange av pasientene er godt etablerte voksne folk som har et kontinentalt drikkemønster.

– Omfanget av alkoholbruk i arbeidslivet har overrasket meg litt. Flere forteller om salgsmøter der vin er inkludert, representasjon, kundeoppvartning, konferanser og arbeid i utlandet. Det gjør det vanskelig å takke nei, sier hun. 

Etterhvert kommer pasientene til et punkt der de selv tenker at de må gjøre noe.

– Det er lett å ta kontakt med oss. Du slipper å gå til fastlegen for henvisning, sender du oss en e-post vil vi kontakte deg, forteller Semb English.​

Tenk over hvorfor og hvor mye du d​​rikker

E-mestringskurset går over 12 uker. Pasientene møter behandler, enten fysisk eller digitalt, til en oppstarts- og en avslutningssamtale. Underveis skal de rapportere til behandler om alkoholbruk, gjennomføre oppgaver, lese litteratur om alkoholbruk og reflektere over egne valg og ønskede endringer.

– Noen har også fysiske helseutfordringer som de ikke har koblet til alkoholbruken ennå, for eksempel, søvnvansker, høyt blodtrykk eller magesmerter, forteller sosionomen.

Da de rekrutterte til pilotprosjektet i 2020 fikk de en vanvittig pågang. De ønsket seg 30 pasienter, men på under to uker meldte 70 seg på. 

– FHI anslår at 90.000 barn lever med rus som er skadelig for dem, mye av dette dreier seg om alkohol. Ved å justere eget alkoholforbruk noe, kan man redusere skadepotensialet, sier sosionomen.

Kanskje spesielt rundt høytider som jul og nyttår, der voksne drikker rundt barn, kan de små oppleve skadelige episoder.

–Mitt tips i disse høytider er å være oppmerksom på eget forbruk. både kontekst og mengde. Gjør deg opp en mening om det, og tør å snakke om det, sier Semb English.

Utvalgte tilbakemeldinger:

  • ​Det viktigste er følelsen av at alkohol ikke er nødvendig for å kunne fungere. Jeg kjenner mindre på skam og generell angst i hverdagen, og klarer å se meg selv i speilet
  • Jeg har mestret det å ikke drikke midt i uken og har begrenset drikking til helgene (for det meste)
  • Jeg har blitt klar over at jeg ikke har søvnproblemer og at jeg sover bedre uten alkohol enn med
  • Det fine med programmet er at tekstene er lite moralistiske, bygger på forskning og erfaring og legger opp til at folk kan tenke selv
  • Man evaluerer seg selv på en annen måte. Man blir nødt til å regne enheter, tenke ut strategier og være mer bevist på de valgene man tar. Det er både godt og vondt å se seg selv under lupen