HELSENORGE

De nye byggene

Psykiatribygget

Det nye psykiatribygget har samlet flere avdelinger innen psykisk helsevern i én bygning på sykehusområdet i tett tilknytning til somatikkbygget. Bygget gir mulighet til å skjerme pasienter, samt gir en opplevelse av frihet og åpenhet.

Psykiatribygget ligger på nordenden av Tyttebærløkka som et selvstendig bygg. Bygget er på 11.406 m2 og inneholder akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Totalt 50 senger.

  • Areal: 11.406 m2
  • 50 senger
  • Byggestart mars 2017
  • Ferdig mai 2019

Illustrasjon av psykiatribygget

​Somatikkbygget

Somatikkbygget er lagt syd og øst på sykehustomten og kobles sammen med eksisterende bygg av nyere dato (1990-2005). Bygget er på ca 33.000 m2 og inneholder akuttsenger, sengeposter, barneavdeling og logistikkareal. Totalt 176 senger.

Det er også arealer for varemottak og sentrallager, avfallshåndtering og sentral sengevask.

  • Areal: ca. 33.000 m2
  • 176 senger
  • Byggestart april 2018
  • Ferdig 2021

Illustrasjon av somatikkbygget

Landskapsplan

Byggene i gult er de nye byggene, psykiatribygget til høyre og somatikkbygget midt i bildet.

Tegning av landskapsplan

Fant du det du lette etter?