HELSENORGE

Internasjonal prestisjepris til Tønsbergprosjektet og SiV

Sykehuset i Vestfold ved Tønsbergprosjektet har vunnet buildingSMART Internationals pris i 2020 for beste prosjekt i kategorien «Project Delivery Excellence – Handover».

Bilde: Tønsbergprosjektet

​Fra pressemelding sendt ut 29.10.2020:​

Prisen ble høytidelig publisert - og virtuelt overrakt - i forbindelse med buildingSMART Internationals (bSI) Virtual Summit 2020 torsdag 29.10.2020.

Dette er en internasjonal utmerkelse hvor prosjekter fra hele verden søker om å bli vurdert i ulike kategorier.

Begrunnelse for prisen

Prisen gis til Tønsbergprosjektet for innsatsen prosjektet har gjort for å ta i bruk buildingSMART teknologi og åpne internasjonale standarder i kategorien for «FDV Overlevering» (Forvaltning-/Drift-/Vedlikeholds-informasjon) fra prosjektorganisasjon til byggets driftsorganisasjon.
Tønsbergprosjektet har på vegne av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF, vært ansvarlig for å utvikle en ny løsning for å håndtere FDV-informasjon basert på åpenBIM-teknologi – sammen med Jotne EPM Technology AS (Oslo).

Den internasjonale juryen skriver dette i sin oppsummering:

“This incredibly innovative lifecycle focused project to be used as a model for others to understand the scope and integration opportunities of openBIM. With a forward-thinking owner-operator, and innovative software developed, this project stood out as a worthy winner.”
Uttalelser fra ulike interessenter
-Vi er stolte av å få nok en pris til vårt prosjekt. Det er en stor ære for oss å bli internasjonalt anerkjent for vårt arbeid knyttet til å ta i bruk åpen teknologi - i både prosjektgjennomføringen og legge grunnlaget for at driftsorganisasjonen kan ta i bruk denne nye teknologien i deres daglige arbeid – ved at sykehusets driftspersonell nå får svært enkel tilgang til all FDV-informasjon om bygget på en mobil plattform, sier prosjektdirektør Tom Einertsen, som mottok prisen på vegne av Tønsbergprosjektet.

- Tønsbergprosjektets har sammen med Jotne og driftspersonell fra sykehuset fått etablert en ny løsning som benytter både 2D og 3D-teknologi for å navigere seg frem til ønsket område og utstyr, for å etablere og hente frem FDV-informasjon på en effektiv måte, hvor teknologien er basert på åpne internasjonale standarder. Bruk av BygningsInformasjonsModellering (BIM) har hittil i stor grad vært knyttet til selve prosjektgjennomføringen – og mange byggeiere har slitt med å trekke den nye teknologien over i driftsfasen. Denne nye løsningen gjør at bygget får en reell digital tvilling – hvor all informasjon om bygget kan samles – som en bygningsjournal, sier Inge Aarseth, prosjektleder digital samhandling, som tilføyer at selv om prosjektet har mottatt denne prisen – så er det noe justeringer på løsningen som gjenstår.

Bruken av åpenBIM og FDV-informasjon lagret på åpne standarder - gir vesentlige tidsbesparelser for sykehuset i tiden fremover. Dette gir muligheten for våre driftsteknikere til å ha all FDV-informasjonen tilgjengelig hele tiden – i felt. Det som tidligere kunne ta timer – kan nå gjøres på minutter, sier Henry Dallager – Direktør for Servicedivisjonen, Sykehuset i Vestfold.

- Jotne vil gratulere Sykehuset i Vestfold med buildingSMART prisen i klassen FDV overlevering. Dette er deres andre pris med bruk av vår Enterprise BIM plattform med støtte for digital eiendomsledelse. Resultatet er utviklet gjennom en avtale med Sykehusbygg gjeldende for alle helseforetak i Norge. Vi
leverer løsninger for eierskap til informasjon basert på åpne standarder. Sammen med SIV har vi etablert Asset Management system som eliminerer kostnader og feil ved overlevering og forvaltning av all modellbasert informasjon i sykehusets levetid. Systemet gjøres nå tilgjengelig for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Vi vil på det sterkeste anbefale alle offentlige og private eiere om å kontakte SIV for å utvikle næringen sammen, sier Jorulv Rangnes, Adm.Dir Jotne EPM Technology AS.

- Sykehuset i Vestfold har siden 2010 arbeidet med å ta i bruk denne nye teknologien, og vi ser at våre bestrebelser gir resultater for prosjektgjennomføringen. Vi er stolte over å vinne prisen, og jeg vil berømme våre ansatte som har gjort dette mulig. Jeg er stolt over at Sykehuset i Vestfold er i fremste rekke i utviklingen av teknologi knyttet til sykehusutbygging, sier administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal.

BuildingSMART

BuildingSMART International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å ta i bruk åpne standarder og teknologier innen det bygde miljø, og er samtidig ansvarlig for å utvikle den mest brukte utvekslingsstandarden innen byggebransjen. BuildingSMART er en «not for profit» organisasjon hvor de ulike interessentene i bransjen møtes, både programvareleverandører, rådgivere, entreprenører, byggherrer og myndighetsorganer. (www.buildingsmart.org og www.buildingsmart.no)

Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfold HFs store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 3 MRD, hvor nytt akuttpsykiatri-bygg ble overlevert i mai 2019 og nytt somatikkbygg – inklusivt akuttsenter er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2021. Prosjektet ble startet i 2015 og måtte bygges i to etapper på grunn av at utbyggingen skjer på den eksisterende sykehustomten i Tønsberg - hvor sykehuset skal være i full drift i hele prosjektperioden.
Cura gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK er engasjert som hovedentreprenør, hvor Bravida Norge (elektro), Assemblin (rør, sanitær) og Haaland Klima (ventilasjon) er de mest sentrale underentreprenørene. Alle de nevnte partene har inngått en felles samspillskontrakt kalt IPD-kontrakt (som også er en nyvinning i Norge) for gjennomføring av dette prosjektet.
Tønsbergprosjektet er det første sykehuset i Norge som sertifiserer byggene i BREEAM NOR og Psykiatribygget er allerede levert med klassifisering Very Good.

Tønsbergprosjektet er kjennetegnet ved en utstrakt bruk av BIM. Tønsbergprosjektet har ligget i forkant i utviklingen av prosjektgjennomføring – basert på bruk av åpne internasjonale standarder, noe som bekreftes av at prosjektet vant tilsvarende pris fra BuildingSMART International for Design-kategorien i 2017, og har dette året mottatt den ovennevnte prisen.
Med dette håper vi på å kunne flytte grensene for hvordan man kan utnytte åpne internasjonale standarder, og inspirere andre til å følge etter.

For mer detaljert informasjon kontakt:

Inge Aarseth, prosjektleder digital samhandling, Tønsbergprosjektet, Email: inge.aarseth@tonsbergprosjektet.no, mobil: 958 58 848 (Byggherre)
Jorulv Rangnes, Adm.Dir. Jotne EPM Technology AS, Email: jorulv.rangnes@jotne.com  mobil:911 95 640 (software-leverandør)
Alexander Brage Hansen, Daglig leder BuildingSMART Norge, Email: brage@buildingsmart.no  mobil: 957 80 597 (representerer Pris-utdelingsorganisasjonen i Norge