HELSENORGE
Behandlingsrom
Nytt sykehusbygg

Nytt senter for kreft og blodsykdommer​

Det nye senter for kreft og blodsykdommer flytter inn i i nytt somatikkbygg 6.november 2021. Visjonen om pasientenes helsetjeneste har vært førende for planleggingen, og realiseres nå som «Pasientenes Kreftsenter» ved Sykehuset i Vestfold.

Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer i kampen mot kreft. 

Prosjektet er en del av det store organisasjonsutviklingsprogrammet som pågår i forbindelse med utbyggingen.
Visjonen om pasientenes helsetjeneste har vært førende for planleggingen, og realiseres nå som «Pasientenes Kreftsenter» ved Sykehuset i Vestfold.

Nina Cecilie Firing er prosjektleder og avdelingssjef for det nye senter for kreft og blodsykdommer.

I dette intervjuet forteller Firing om hva som blir nytt med dette senteret, og hva som blir de viktigste forbedringene sett i forhold til dagens kreftavdeling.


 


Prosjektet har vært opptatt av å innhente brukernes opplevelser og synspunkter under utvikling av «pasientenes kreftsenter».​

 


Fant du det du lette etter?