Sykehusutbygging – Tønsbergprosjektet

I Tønsbergprosjektet skal Sykehuset i Vestfold erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være ferdig i 2021.

En viktig forutsetning for å sikre godt og riktig spesialisthelsetilbud er at virksomheten har en bygningsmasse som er egnet og har en tilstand som er levedyktig.  Gjennom flere utredninger av SiVs alternativer for hvordan vi skal ivareta sørge-for-ansvaret, er konklusjonen at A/B-blokka og psykiatribyggene på sykehustomten i Tønsberg må erstattes.

Helse Sør-Øst har godkjent forprosjektet og prosjektet er nå i byggefasen.

Les mer om Tønsbergprosjektet i TP-appen, last ned gratis på Google Play eller i App Store. Søkeord: Tønsbergprosjektet. Du kan også lese mer om Tønsbergprosjektet her.

Slik blir de nye byggene

Hvorfor bygge?

Sykehuset i Vestfold ønsker å tilby alle pasienter i vårt område en akseptabel og god standard på sengerom, behandlingsrom, smittevern og våtrom. Videre ønsker vi at våre ansatte arbeider i lokaler som gir gode arbeidsforhold og effektive arbeidsprosesser.

Vi skal ha gode løsninger når det gjelder logistikk og arealeffektivisering, og gi riktig behandling på rett sted i samarbeid med kommunehelsetjenesten, andre HF og samarbeidspartnere. Gjennom smarte, standardiserte løsninger, arealeffektivisering, god logistikk og driftssikre bygg skal vi oppnå gevinster og gi bedre pasientbehandling.

Samlet areal: 44.468 kvadratmeter
Totalkostnader: Omtrent 2,7 mrd.
Byggestart: mars 2017
Fullført utbygging: 2021

Nybygg for akuttpsykiatrien sto klart til bruk mai 2019. Nybygg for somatikk, primært sengeområder og nytt akuttsenter, skal stå klart 2021.

Følg byggingen via våre webkamera

Bildene oppdateres jevnlig.

Kamera 1 er plassert på taket av bygg B, retning nordvest, ca. 25 meter over bakken.

Webkamera 1

Kamera 2 er plassert på pipetoppen i teknisk sentral, 45 meter over bakken.
 

Webkamera 2

Nyheter

 • 07.05.2020
  Sykehusutbyggingen fortsetter etter planen

  Til tross for utfordrende tider de siste ukene, fortsetter utbyggingen av Sykehuset i Vestfold etter planen. Det er direktør Tom Einertsen i Tønsbergprosjektet stolt over. – Status per i dag er at vi er i henhold til plan, faktisk noe foran...

 • 15.11.2019
  Nominert til lyspris for psykiatribygget

  I Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg kopierer lyset inne dagslyset ute. – Vi tar dagslyset inn i bygget og simulerer det som skjer utendørs. Vi underbygger dermed den naturlige døgnrytmen, forteller lysdesigner Kari Hornmoen fra Multic...

 • 28.10.2019
  Lærdommen fra nytt psykiatribygg

  Det har gått nesten seks måneder siden psykiatrien tok over sitt nye bygg på sykehustomta. – Den tiden har vi i Tønsbergprosjektet brukt godt, forteller direktør Tom Einertsen.

 • 03.09.2019
  Helseministeren åpnet SiVs nye psykiatribygg

  Tirsdag 3. september åpnet helseminister Bent Høie Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg.

 • 11.05.2019
  Over 400 besøkte SiVs nye psykiatribygg

  – Bygget har blitt kjempefint, sa Ingunn og Tom Barth da de fikk omvisning i det nye og moderne psykiatribygget. Lørdag møtte over 400 opp for å se hilken hverdag pasienter og ansatte får.

 • 25.04.2019
  Får helt nye psykiatrisenger i alle pasientrom

  I SiVs nye psykiatribygg er det kjøpt inn 50 helt moderne psykiatrisenger. – Det er en helt ny type seng, som egentlig kan gjøre det meste, sier Stian Oliver Løvli og Mats Christoffer Barth.

 • 27.03.2019
  Bygger unike pasientrom

  I Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg, som åpner i mai, har man satset på unike pasientrom. Stikkord er lys, luft og sikkerhet. – Rommene måtte fungere for alle typer pasienter, forteller Morten Staubo.

 • 27.03.2019
  – Byggingen er i rute

  Direktør Tom Einertsen for Tønsbergprosjektet forteller at utbyggingen av de nye sykehusbyggene går etter planen. – Vi er i rute, forteller han. 9. mai tar SiV over det nye psykiatribygget.

 • 27.03.2019
  – Psykiatribygget blir et godt sted å komme til

  Klinikksjef Inger Meland Buene for klinikk psykisk helse og rusbehandling håper nye flotte omgivelser kan påvirke pasientene i en gunstig retning. – Det er viktig at de føler seg møtt med verdighet og respekt, sier hun.

 • 27.03.2019
  ECT-behandling løftes opp og frem i lyset

  Når ECT-poliklinikk flytter inn i det nye psykiatribygget i mai, kommer de inn i store og lyse lokaler. – Det blir fint at både behandlingsformen og våre lokaler løftes opp i lyset, forteller overlege Bigseth og psykiatrisk sykepleier Liebeck.

 • 29.01.2019
  Bytter ut turparadis med stor takterrasse

  I slutten av juni flytter både poliklinikk og døgn alderspsykiatri og hukommelsessvikt fra Granli og inn i det nye psykiatribygget. – Vi er veldig klare. Vi har ventet en evighet.

 • 29.01.2019
  – Vi ansatte har blitt hørt

  – Vi har vært med helt fra konseptfasen, forteller verneombud Mats Christoffer Barth for psykiatrisk fylkesavdeling. Han skryter av både ledelsen i PFA og utbygger når han forteller om påvirkningen vernetjenesten har hatt på det nye psykiatribygget.

 • 17.12.2018
  Planla utbyggingen sammen med brukerne

  – Vi ønsket nye psykiatribygg. Det er ikke så vanskelig å se at dagens bygg ikke er hensiktsmessige, forteller brukerrepresentant Mona Knudsen. Hun har vært med i utbyggingsprosjektet fra 2013.

 • 17.12.2018
  – Vi gleder oss til å ta imot pasienter i nytt psykiatribygg

  I mai tar Sykehuset i Vestfold i bruk det 11.000 kvadratmeter store psykiatribygget som bygges i Tønsbergprosjektet. – Vi gleder oss vilt, forteller avdelingssjef Unni Halvorsrud ved psykiatrisk fylkesavdeling ved SiV.

 • 23.11.2018
  Får se det nye sykehuset gjennom VR-briller

  Tønsbergprosjektet har investert i VR-briller slik at SiVs ansatte kan se hvordan de nye byggene blir. – Det gir perspektiv å selv se de nye arealene og rommene, forteller TP-koordinator Morten Tønnessen.

 • 24.10.2018
  Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksis

  På Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold gullhammeren i kategorien Industrialisering.

 • 15.08.2018
  – Tønsbergprosjektets måte å jobbe på er et tigersprang fremover

  For å kunne bygge raskere, billigere og bedre måtte Tønsbergprosjektet (TP) utvikle nye digitale verktøy. – Vi ville ikke gjøre kompromisser på kvalitet. Derfor kunne vi ikke arbeide på den tradisjonelle måten, forteller Steen Sunesen fra TP.

 • 06.06.2018
  Kranselag for psykiatribygget

  Psykiatribygget har hatt sitt kranselag. Alle involverte fortjener takk for innsatsen!

 • 24.04.2018
  Slik blir SiVs nye akuttsenter

  Pasienter som blir akutt skadet eller syk skal fra 2021 få raskere behandling. Et splitter nytt akuttsenter skal bygges i det såkalte Tønsbergprosjektet.

 • 22.03.2018
  Støyende arbeider ved sykehuset

  Fra april til august vil det arbeides med grunnen for nytt somatikkbygg. – Vi jobber med støybegrensende tiltak, men grunnarbeidene vil føre til mye støy og høy aktivitet med uttransportering av masse, sier prosjektdirektør Tom Einertsen.

 • 16.03.2018
  Rammetillatelse for somatikkbygget godkjent

  En viktig milepæl for utbyggingen av SiVs nye somatikkbygg er klart. Kommunen har godkjent søknaden om rammetillatelse.

 • 21.12.2017
  TP-nyvinning vekker oppsikt

  Det samhandlende fellesskapet i Tønsbergprosjektet har utviklet en ny type brakett som blir lagt merke til.

 • Bilde fra prisutdelingen
  31.10.2017
  Tønsbergprosjektet har vunnet internasjonal pris

  Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology.

 • 21.08.2017
  Tønsbergprosjektet plasserer ut vakt for å sikre skolevei

  Tønsbergprosjektet øker utbyggingsaktiviteten og setter inn ekstra sikkerhetstiltak.

 • Illustrasjon av nytt bygg
  29.06.2017
  Planlagt arbeid i sommer i forbindelse med utbyggingen

  Tønsbergprosjektet går nå inn i en roligere sommerperiode, men det vil fremdeles være noe byggeaktivitet på tomta også i sommer.

 • Illustrasjon av det nye psykiatribygget
  23.06.2017
  Støyende arbeider i forbindelse med utbygging

  Tønsbergprosjektet iverksetter tiltak for å redusere støyen i forbindelse med sykehusutbyggingen.

 • Illustrasjon av psykiatribygget
  08.06.2017
  Informasjonsmøte om Tønsbergprosjektet

  Tønsbergprosjektet inviterer til informasjonsmøte tirsdag 13. juni kl. 18-20. Møtet vil omhandle varsel om planoppstart for endring av reguleringsplan, samt generell informasjon om det pågående byggeprosjektet.

 • Illustrasjon av det nye psykiatribygget
  04.05.2017
  Planlegger første sprengning i forbindelse med utbyggingen 9. mai

  Tønsbergprosjektet planlegger første sprengning i forbindelse med sykehusutbyggingen tirsdag 9. mai, på psykiatritomta.

 • Illustrasjon av det nye psykiatribygget
  07.03.2017
  Riving og stenging av gater og parkeringsplasser

  I dag starter rivearbeidene i forbindelse med utbyggingen av sykehuset (Tønsbergprosjektet). Her finner du informasjon om riving, og stenging av gater og parkeringsplasser.

 • 02.03.2017
  Nabomøte om utbyggingen av sykehuset

  Det inviteres til informasjonsmøte om utbyggingen av sykehuset, Tønsbergprosjektet, 15. mars kl. 17.30-19.00.

 • 03.02.2017
  Viktig vedtak i boks for sykehusutbyggingen

  Styret i Helse Sør-Øst godkjenner at sykehusutbyggingen kan fortsette til utbyggingsfasen. 

 • Portrettbilde av Tom Einertsen
  19.09.2016
  Ny sjef for Tønsbergprosjektet

  Den rutinerte prosjekt- og bedriftslederen Tom Einertsen (54) er engasjert som ny prosjektdirektør for sykehusutbyggingen i Tønsberg.

 • 21.12.2015
  Tønsbergprosjektet med egen nyhetsapp

  Nå kan du laste ned en egen nyhetsapp som gir deg oppdatert informasjon om Tønsbergprosjektet.

Tidslinje for byggeprosjektet

 1. Utviklingen av sykehuset 1938-2005

 2. 1968:

  Fylkeskommunen oppnevner en Sykehusplankomité ledet av Fylkemannen i Vestfold. Mandat: utarbeide plan for oppføring og drift av helseinstitusjoner herunder utbygging av VSS på nåværende eller ny tomt.

 3. 1969:

  Fylkestinget vedtar å utarbeide en generalplan for sykehusets utbygging.

 4. 1970:

  Statens bygge- og eiendomsdirektorat tilrår "at det tas sikte på å finne et fritt beliggende tomteområde som ligger sentralt for utbygging av det nye sykehusanlegg. Dette bør omfatte både sentralsykehus og psykiatrisk sykehus". Arkitekt Ole B.Bull konkluderte med at var vanskelig å forstille seg at det overhodet var mulig å omdanne og bygge videre på kjernen av eksisterende bygg (1918-1938 og 1963). Fylkestinget nedsetter ny komité ledet av Fylkesmannen for å finne et skikket tomteareal for det nye sykehuset.

 5. 1971:

  Helsedirektøren ba om omarbeiding av planene der totalbehovet på 950-1000 sengeplasser skulle innarbeides.

 6. 1972:

  En rekke tomter ble vurdert av tomtekomiteen og sykehusets ledelse. Viktige kriterier for ny plassering var: Ligge kommunikasjonsmessig sentralt i fylket – tidsfaktor ved ø.hjelp, ikke for langt fra bymessig bebyggelse og forholdet til sykepleiehøyskolen og søsterhjemmet. Tomtekomitéen sluttet seg til flertallets votum. Av alle alternativer i Sem ble Robergrønningen foretrukket. Ordfører i Sem uttrykte at mange av kommunens politikere helst ikke ville ha sykehuset. Mens diskusjonene om ny plassering gikk – økte problemene ved det eksisterende anlegget. Et midlertidig bygg ble godkjent med minimal standard og kostnader for ikke å ødelegge muligheten for et nytt sykehus.

 7. 1973:

  Diskusjon om tomtevalg fortsatte. Realisering av nytt sykehus ble vurdert til å ta lang tid på grunn av mangel på lånemidler. En ny komité ledet av fylkesordfører Harald Thaulow ble nedsatt for å utrede og komme med forslag til flere midlertidige bygninger.

 8. 1974:

  Komitéen fikk utvidet mandat til å utrede et alternativ II med drift av sykehuset på eksisterende tomt i en lengre interimsperiode på 20-30 år. Kravet om at det skulle bygges et psykiatrisk sykehus på samme tomt ble frafalt og dermed bortfalt kravet om de store tomtearealene. Det åpnet for mulighetene for utbygging på eksisterende tomt. Thaulowplanen ble lagt frem for fylkestinget. Planen ble godkjent. Utredningene konkluderte med at det var mulig å bygge et fullverdig sykehus på eksisterende tomt.

 9. 1975:

  Helsedirektøren gir klarsignal for videre utbygging på eksisterende tomt.

 10. 1977-1980:

  Arbeid med ny generalplan. Langtidsbudsjettet forutsatte byggestart i 1979. Nytt sykehus ble oppfattet som for stort og dyrt. Byggekomitéen søkte råd hos helsedirektoratet. På ny kom diskusjonen om nytt sykehus på ny tomt opp til politisk behandling, men falt.

 11. 1980:

  Funksjonsanalyse lagt frem for fylkestinget.

 12. 1981:

  Fylkestinget oppretter generalplanutvalg for Vestfold sentralsykehus basert på funksjonsanalysen. Sykehuset slet fortsatt med gamle bygninger og vanskelige arbeidsforhold. Mens generalplanarbeidet foregikk satte staten ved sosialdepartementet stopp for videre diskusjon om plassering. En klar forutsetning for statlig godkjenning og finansiering av nytt sykehus var at det ble bygget i tilknytning til eksisterende anlegg.

 13. 1983:

  Sykehussjef Tormod Nyberg fikk vedtatt "Foreløpig tiltak før hovedutbyggingen finner sted". 0.byggetrinn ble godkjent. 0-byggetrinn bestod av utbygging av psykiatrisk avdeling med 70 senger, utbedring av sykehuset tekniske anlegg, innredning av sengeposter, forbedring av nukleærmedisinsk lab, intensiv/postop, dialyse og hjerteovervåkning.

 14. 1985:

  0.byggetrinn ferdig (styrking av psykiatrien, tekniske forbedringer og innredning av 3 tomme etasjer). Generalplan ferdig og godkjent av Fylkestinget.

 15. Sykehuset i Vestfold - Tønsberg 1986

  Fylkestinget vedtok oppstart av detaljprosjektering. En plankomité ble oppnevnt. Arkitektfirmaet Eliassen og Lambertz-Nilssen, Nosyko A/S ved siv.ing Nils Ebbesen som prosjektleder, ble engasjert.

  Bilde av sykehuset i 1986
 16. 1987:

  Departementet meddelte ingen innvendinger mot planen som hadde byggestart 1988, men at lånemidler fra Kommunalbanken først kunne påregnes fra 1990.

 17. 1988:

  Skisseprosjekt basert på Generalplan ferdig. Prosjektet hadde dog "lagt" på seg. 7.nov vedtok fylkestinget: 1. Skisseprosjektet legges til grunn for den videre hovedutbyggingen av VSS. 2. Hovedutbyggingen gjennomføres raskest mulig og som en kontinuerlig prosess. 3. Det igangsettes detaljprosjektering av byggetrinn I(behandlingsfløyen) og byggetrinn II (tekniske sentral) 4. Prosjektet søkes innpasset i Kommunalbankens utlånsrammer for sykehusbygg med sikte på byggestart 1990/91 Skisseprosjektet ble forelagt Helsedirektoratet, som reagerte med å utfordre fylkeskommunen til en kritisk gjennomgang av sykehusstrukturen i fylket. Prosjektet ble ikke godkjent av departementet og direktoratet på grunn av manglende kostnadseffektivitet.

 18. 1989:

  Konsulentfirma ble engasjert til å gjennomgå prosjektet. Disposisjonsplan for sykehustomten ble utarbeidet.

 19. 1991:

  Justert skisseprosjekt blir vedtatt. Byggeplanene blir splittet opp i atskilte byggetrinn. Hovedutbyggingen 1990 - 2005 - Gjennomførte byggetrinn

 20. Byggestart psykiatri

  Mars 2017

  Webkamerabilde fra byggingen
 21. Byggestart somatikk

  April 2018

  Illustrasjonsbilde av somatikkbygget
 22. Psykiatribygg ferdig

  2019

  Illustrasjon av psykiatribygg
 23. Somatikkbygg utbygging

  Illustrasjon av somatikkbygget


Fant du det du lette etter?