Sykehusutbygging – Tønsbergprosjektet

I Tønsbergprosjektet skal Sykehuset i Vestfold erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være ferdig mars 2021.

En viktig forutsetning for å sikre godt og riktig spesialisthelsetilbud er at virksomheten har en bygningsmasse som er egnet og har en tilstand som er levedyktig.  Gjennom flere utredninger av SiVs alternativer for hvordan vi skal ivareta sørge-for-ansvaret, er konklusjonen at A/B-blokka og psykiatribyggene på sykehustomten i Tønsberg må erstattes.

Helse Sør-Øst RHF har godkjent forprosjektet og prosjektet er nå i byggefasen.

Les mer om Tønsbergprosjektet i TP-appen, last ned gratis på Google Play eller i App Store. Søkeord: Tønsbergprosjektet. Du kan også lese mer om Tønsbergprosjektet her.

Slik blir de nye byggene

Nyheter

 • 11.05.2019
  Over 400 besøkte SiVs nye psykiatribygg

  – Bygget har blitt kjempefint, sa Ingunn og Tom Barth da de fikk omvisning i det nye og moderne psykiatribygget. Lørdag møtte over 400 opp for å se hilken hverdag pasienter og ansatte får.

 • 25.04.2019
  Får helt nye psykiatrisenger i alle pasientrom

  I SiVs nye psykiatribygg er det kjøpt inn 50 helt moderne psykiatrisenger. – Det er en helt ny type seng, som egentlig kan gjøre det meste, sier Stian Oliver Løvli og Mats Christoffer Barth.

 • 27.03.2019
  Bygger unike pasientrom

  I Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg, som åpner i mai, har man satset på unike pasientrom. Stikkord er lys, luft og sikkerhet. – Rommene måtte fungere for alle typer pasienter, forteller Morten Staubo.

 • 27.03.2019
  – Byggingen er i rute

  Direktør Tom Einertsen for Tønsbergprosjektet forteller at utbyggingen av de nye sykehusbyggene går etter planen. – Vi er i rute, forteller han. 9. mai tar SiV over det nye psykiatribygget.

 • 27.03.2019
  – Psykiatribygget blir et godt sted å komme til

  Klinikksjef Inger Meland Buene for klinikk psykisk helse og rusbehandling håper nye flotte omgivelser kan påvirke pasientene i en gunstig retning. – Det er viktig at de føler seg møtt med verdighet og respekt, sier hun.

 • 27.03.2019
  ECT-behandling løftes opp og frem i lyset

  Når ECT-poliklinikk flytter inn i det nye psykiatribygget i mai, kommer de inn i store og lyse lokaler. – Det blir fint at både behandlingsformen og våre lokaler løftes opp i lyset, forteller overlege Bigseth og psykiatrisk sykepleier Liebeck.

 • 29.01.2019
  Bytter ut turparadis med stor takterrasse

  I slutten av juni flytter både poliklinikk og døgn alderspsykiatri og hukommelsessvikt fra Granli og inn i det nye psykiatribygget. – Vi er veldig klare. Vi har ventet en evighet.

 • 29.01.2019
  – Vi ansatte har blitt hørt

  – Vi har vært med helt fra konseptfasen, forteller verneombud Mats Christoffer Barth for psykiatrisk fylkesavdeling. Han skryter av både ledelsen i PFA og utbygger når han forteller om påvirkningen vernetjenesten har hatt på det nye psykiatribygget.

 • 17.12.2018
  Planla utbyggingen sammen med brukerne

  – Vi ønsket nye psykiatribygg. Det er ikke så vanskelig å se at dagens bygg ikke er hensiktsmessige, forteller brukerrepresentant Mona Knudsen. Hun har vært med i utbyggingsprosjektet fra 2013.

 • 17.12.2018
  – Vi gleder oss til å ta imot pasienter i nytt psykiatribygg

  I mai tar Sykehuset i Vestfold i bruk det 11.000 kvadratmeter store psykiatribygget som bygges i Tønsbergprosjektet. – Vi gleder oss vilt, forteller avdelingssjef Unni Halvorsrud ved psykiatrisk fylkesavdeling ved SiV.

 • 23.11.2018
  Får se det nye sykehuset gjennom VR-briller

  Tønsbergprosjektet har investert i VR-briller slik at SiVs ansatte kan se hvordan de nye byggene blir. – Det gir perspektiv å selv se de nye arealene og rommene, forteller TP-koordinator Morten Tønnessen.

 • 24.10.2018
  Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksis

  På Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold gullhammeren i kategorien Industrialisering.

 • 15.08.2018
  – Tønsbergprosjektets måte å jobbe på er et tigersprang fremover

  For å kunne bygge raskere, billigere og bedre måtte Tønsbergprosjektet (TP) utvikle nye digitale verktøy. – Vi ville ikke gjøre kompromisser på kvalitet. Derfor kunne vi ikke arbeide på den tradisjonelle måten, forteller Steen Sunesen fra TP.

 • 24.04.2018
  Slik blir SiVs nye akuttsenter

  Pasienter som blir akutt skadet eller syk skal fra 2021 få raskere behandling. Et splitter nytt akuttsenter skal bygges i det såkalte Tønsbergprosjektet.

 • 22.03.2018
  Støyende arbeider ved sykehuset

  Fra april til august vil det arbeides med grunnen for nytt somatikkbygg. – Vi jobber med støybegrensende tiltak, men grunnarbeidene vil føre til mye støy og høy aktivitet med uttransportering av masse, sier prosjektdirektør Tom Einertsen.

 • 16.03.2018
  Rammetillatelse for somatikkbygget godkjent

  En viktig milepæl for utbyggingen av SiVs nye somatikkbygg er klart. Kommunen har godkjent søknaden om rammetillatelse.

 • 31.10.2017
  Tønsbergprosjektet har vunnet internasjonal pris

  Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology.

 • 21.08.2017
  Tønsbergprosjektet plasserer ut vakt for å sikre skolevei

  Tønsbergprosjektet øker utbyggingsaktiviteten og setter inn ekstra sikkerhetstiltak.

 • 29.06.2017
  Planlagt arbeid i sommer i forbindelse med utbyggingen

  Tønsbergprosjektet går nå inn i en roligere sommerperiode, men det vil fremdeles være noe byggeaktivitet på tomta også i sommer.

 • 23.06.2017
  Støyende arbeider i forbindelse med utbygging

  Tønsbergprosjektet iverksetter tiltak for å redusere støyen i forbindelse med sykehusutbyggingen.

 • 08.06.2017
  Informasjonsmøte om Tønsbergprosjektet

  Tønsbergprosjektet inviterer til informasjonsmøte tirsdag 13. juni kl. 18-20. Møtet vil omhandle varsel om planoppstart for endring av reguleringsplan, samt generell informasjon om det pågående byggeprosjektet.

 • 04.05.2017
  Planlegger første sprengning i forbindelse med utbyggingen 9. mai

  Tønsbergprosjektet planlegger første sprengning i forbindelse med sykehusutbyggingen tirsdag 9. mai, på psykiatritomta.

 • 07.03.2017
  Riving og stenging av gater og parkeringsplasser

  I dag starter rivearbeidene i forbindelse med utbyggingen av sykehuset (Tønsbergprosjektet). Her finner du informasjon om riving, og stenging av gater og parkeringsplasser.

 • 02.03.2017
  Nabomøte om utbyggingen av sykehuset

  Det inviteres til informasjonsmøte om utbyggingen av sykehuset, Tønsbergprosjektet, 15. mars kl. 17.30-19.00.

 • 03.02.2017
  Viktig vedtak i boks for sykehusutbyggingen

  Styret i Helse Sør-Øst godkjenner at sykehusutbyggingen kan fortsette til utbyggingsfasen. 

 • 19.09.2016
  Ny sjef for Tønsbergprosjektet

  Den rutinerte prosjekt- og bedriftslederen Tom Einertsen (54) er engasjert som ny prosjektdirektør for sykehusutbyggingen i Tønsberg.

 • 21.12.2015
  Tønsbergprosjektet med egen nyhetsapp

  Nå kan du laste ned en egen nyhetsapp som gir deg oppdatert informasjon om Tønsbergprosjektet.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.