De nye byggene

Psykiatribygget

Det planlagte psykiatribygget rommer funksjoner som i dag ligger i eksisterende bygninger på sykehusområdet og funksjoner som i dag er plassert på Granli. På denne måten blir flere avdelinger innenfor psykisk helsevern samlet i én bygning på sykehusområdet i tett tilknytning til somatikkbygget.

Psykiatribygget skal både gi mulighet til å skjerme pasienter, samt gi opplevelse av frihet og åpenhet.

Psykiatribygget vil ligge på nordenden av Tyttebærløkka som et selvstendig bygg. Bygget er på 11.406 m2 og inneholder akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Totalt 50 senger.

  • Areal: 11.406 m2
  • 50 senger
  • Byggestart mars 2017
  • Ferdig mai 2019

Illustrasjon av psykiatribygget

​Somatikkbygget

Somatikkbygget vil ligge syd og øst på sykehustomten og kobles sammen med eksisterende bygg av nyere dato (1990-2005). Bygget er på ca 33.000 m2 og inneholder akuttsenger, sengeposter, barneavdeling og logistikkareal. Totalt 176 senger.

Det er også arealer for varemottak og sentrallager, avfallshåndtering og sentral sengevask.

  • Areal: ca. 33.000 m2
  • 176 senger
  • Byggestart april 2018
  • Ferdig mars 2021

Illustrasjon av somatikkbygget

Landskapsplan

Byggene i gult er de nye byggene, psykiatribygget til høyre og somatikkbygget midt i bildet.

Tegning av landskapsplan

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.