Helsepersonell i trappa

Utviklingsplan 2018-2035

Sykehuset i Vestfold har utarbeidet en utviklingsplan som beskriver hvordan sykehuset skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

​Utviklingsplan

Utviklingsplan 2018-2035

Kortversjon av utviklingsplanen (nettmagasin)

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. Den er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål.

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Høring

Utkast til Utviklingsplan 2018-2035 ble sendt på høring, med høringsfrist 8. mars 2018.

Endelig Utviklingsplan 2018-2035 ble lagt fram til styrebehandling i Sykehuset i Vestfold, i møte 8. mai 2018.

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

Utviklingsplan 2018-2030 - høringsutkast (pdf)Vedlegg til høringsutkast utviklingsplan 2018-2030 (pdf)

Høringsuttalelser

Pensjonistforbundet i Vestfold - helseutvalget.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Pensjonistforbundet i Vestfold - helseutvalget.pdfPensjonistforbundet i Vestfold - helseutvalget.pdfpdf281694
Re kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Re kommune.pdfRe kommune.pdfpdf83978
Sandefjord kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Sandefjord kommune.pdfSandefjord kommune.pdfpdf257621
Sykehusapotekene.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Sykehusapotekene.pdfSykehusapotekene.pdfpdf111066
Tønsberg kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Tønsberg kommune.pdfTønsberg kommune.pdfpdf483136
Verneombudene.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Verneombudene.pdfVerneombudene.pdfpdf299808
Vestfold fylkeskommune.PDFhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Vestfold fylkeskommune.PDFVestfold fylkeskommune.PDFpdf518480
Vestfold Legeforening.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Vestfold Legeforening.pdfVestfold Legeforening.pdfpdf101779
Færder kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Færder kommune.pdfFærder kommune.pdfpdf341088
Fagforbundet, Vestfolds forbundsregion.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fagforbundet, Vestfolds forbundsregion.pdfFagforbundet, Vestfolds forbundsregion.pdfpdf19298
Fastlegene i Larvik.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fastlegene i Larvik.pdfFastlegene i Larvik.pdfpdf299228
Fellesorganisasjonen SiV.PDFhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fellesorganisasjonen SiV.PDFFellesorganisasjonen SiV.PDFpdf58809
Foreningen For Hjertesyke Barn, Vestfold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Foreningen For Hjertesyke Barn, Vestfold.pdfForeningen For Hjertesyke Barn, Vestfold.pdfpdf116271
Fylkesmannen i Vestfold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fylkesmannen i Vestfold.pdfFylkesmannen i Vestfold.pdfpdf200261
Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund, Vestfold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund, Vestfold.pdfFylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund, Vestfold.pdfpdf337958
Holmestrand kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Holmestrand kommune.pdfHolmestrand kommune.pdfpdf239453
Horten kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Horten kommune.pdfHorten kommune.pdfpdf520615
Larvik kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Larvik kommune.pdfLarvik kommune.pdfpdf585048
LPP Vestfold (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse).pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/LPP Vestfold (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse).pdfLPP Vestfold (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse).pdfpdf288546
NAV Vestfold Arbeid og Helse.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/NAV Vestfold Arbeid og Helse.pdfNAV Vestfold Arbeid og Helse.pdfpdf115457
Norsk sykepleierforbund ved SiV.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Norsk sykepleierforbund ved SiV.pdfNorsk sykepleierforbund ved SiV.pdfpdf16983
Overlegeforeningen og Yngre legers forening.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Overlegeforeningen og Yngre legers forening.pdfOverlegeforeningen og Yngre legers forening.pdfpdf268192

Nasjonale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan

Fant du det du lette etter?