Helsepersonell i trappa

Utviklingsplan 2018-2035

Sykehuset i Vestfold har utarbeidet en utviklingsplan som beskriver hvordan sykehuset skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

​Utviklingsplan

Utviklingsplan 2018-2035

Kortversjon av utviklingsplanen (nettmagasin)

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. Den er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål.

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Høring

Utkast til Utviklingsplan 2018-2035 ble sendt på høring, med høringsfrist 8. mars 2018.

Endelig Utviklingsplan 2018-2035 ble lagt fram til styrebehandling i Sykehuset i Vestfold, i møte 8. mai 2018.

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

Utviklingsplan 2018-2030 - høringsutkast (pdf)Vedlegg til høringsutkast utviklingsplan 2018-2030 (pdf)

Høringsuttalelser

Fagforbundet, Vestfolds forbundsregion.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fagforbundet, Vestfolds forbundsregion.pdfFagforbundet, Vestfolds forbundsregion.pdf
Fastlegene i Larvik.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fastlegene i Larvik.pdfFastlegene i Larvik.pdf
Fellesorganisasjonen SiV.PDFhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fellesorganisasjonen SiV.PDFFellesorganisasjonen SiV.PDF
Foreningen For Hjertesyke Barn, Vestfold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Foreningen For Hjertesyke Barn, Vestfold.pdfForeningen For Hjertesyke Barn, Vestfold.pdf
Fylkesmannen i Vestfold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fylkesmannen i Vestfold.pdfFylkesmannen i Vestfold.pdf
Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund, Vestfold.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund, Vestfold.pdfFylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund, Vestfold.pdf
LPP Vestfold (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse).pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/LPP Vestfold (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse).pdfLPP Vestfold (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse).pdf
NAV Vestfold Arbeid og Helse.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/NAV Vestfold Arbeid og Helse.pdfNAV Vestfold Arbeid og Helse.pdf
Norsk sykepleierforbund ved SiV.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Norsk sykepleierforbund ved SiV.pdfNorsk sykepleierforbund ved SiV.pdf
Overlegeforeningen og Yngre legers forening.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Overlegeforeningen og Yngre legers forening.pdfOverlegeforeningen og Yngre legers forening.pdf
Pensjonistforbundet i Vestfold - helseutvalget.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Pensjonistforbundet i Vestfold - helseutvalget.pdfPensjonistforbundet i Vestfold - helseutvalget.pdf
Sykehusapotekene.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Sykehusapotekene.pdfSykehusapotekene.pdf
Verneombudene.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Verneombudene.pdfVerneombudene.pdf
Vestfold Legeforening.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Vestfold Legeforening.pdfVestfold Legeforening.pdf
Vestfold fylkeskommune.PDFhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Vestfold fylkeskommune.PDFVestfold fylkeskommune.PDF
Færder kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Færder kommune.pdfFærder kommune.pdf
Holmestrand kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Holmestrand kommune.pdfHolmestrand kommune.pdf
Horten kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Horten kommune.pdfHorten kommune.pdf
Larvik kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Larvik kommune.pdfLarvik kommune.pdf
Re kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Re kommune.pdfRe kommune.pdf
Sandefjord kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Sandefjord kommune.pdfSandefjord kommune.pdf
Tønsberg kommune.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Utviklingsplan/Uttalelser/Tønsberg kommune.pdfTønsberg kommune.pdf

Nasjonale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan

Fant du det du lette etter?