Helsepersonell i trappa

Utviklingsplan 2018-2035

Sykehuset i Vestfold har utarbeidet en utviklingsplan som beskriver hvordan sykehuset skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

​Utviklingsplan

Utviklingsplan 2018-2035

Kortversjon av utviklingsplanen (nettmagasin)

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. Den er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål.

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Høring

Utkast til Utviklingsplan 2018-2035 ble sendt på høring, med høringsfrist 8. mars 2018.

Endelig Utviklingsplan 2018-2035 ble lagt fram til styrebehandling i Sykehuset i Vestfold, i møte 8. mai 2018.

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

Utviklingsplan 2018-2030 - høringsutkast (pdf)Vedlegg til høringsutkast utviklingsplan 2018-2030 (pdf)

Høringsuttalelser

Nasjonale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan

Kontaktinformasjon

Geir Magnussen, plan- og utviklingsdirektør, tlf. 905 08 970.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.