Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Administrasjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjonAdministrasjonAAdministrasjonAdministrasjonAdministrasjonAdministrasjon
Akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/akuttmottaketAkuttmottakAAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottak
Akuttsenterhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenterAkuttsenterAAkuttsenterAkuttsenterAkuttsenterAkuttsenter
Alkohol- og medikamentavhengighet seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/alkohol-og-medikamentavhengighet-seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonAAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjon
Allmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-a-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)AAllmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)
Allmennpsykiatrisk poliklinikk B (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-bAllmennpsykiatrisk poliklinikk B (DPS)AAllmennpsykiatrisk poliklinikk B (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk B (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk B (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk B (DPS)
Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-c-tonsberg-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)AAllmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)
Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-post-larvik-dpsAllmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)AAllmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)
Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-post-sandefjorddpsAllmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)AAllmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)
Ambulansetjenestehttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenesteAmbulansetjenesteAAmbulansetjenesteAmbulansetjenesteAmbulansetjenesteAmbulansetjeneste
Ambulant akutteam (AAT)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/ambulant-akutteamAmbulant akutteam (AAT)AAmbulant akutteam (AAT)Ambulant akutteam (AAT)Ambulant akutteam (AAT)Ambulant akutteam (AAT)
AMK nødmeldetjenestehttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikk/amk-nodmeldetjenesteAMK nødmeldetjenesteAAMK nødmeldetjenesteAMK nødmeldetjenesteAMK nødmeldetjenesteAMK nødmeldetjeneste
Anestesiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/anestesiseksjonAnestesiseksjonAAnestesiseksjonAnestesiseksjonAnestesiseksjonAnestesiseksjon
Anestesiseksjon 4Hhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/anestesiseksjon-4hAnestesiseksjon 4HAAnestesiseksjon 4HAnestesiseksjon 4HAnestesiseksjon 4HAnestesiseksjon 4H
Autismeavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/autismeavdelingAutismeavdelingAAutismeavdelingAutismeavdelingAutismeavdelingAutismeavdeling
Avdeling rus og avhengighethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetAvdeling rus og avhengighetAAvdeling rus og avhengighetAvdeling rus og avhengighetAvdeling rus og avhengighetAvdeling rus og avhengighet
Barne- og ungdomsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barne-og-ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdelingBBarne- og ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdeling
Barne- og ungdomspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/barne-og-ungdomspoliklinikkBarne- og ungdomspoliklinikkBBarne- og ungdomspoliklinikkBarne- og ungdomspoliklinikkBarne- og ungdomspoliklinikkBarne- og ungdomspoliklinikk
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)BBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-dognpostBarne- og ungdomspsykiatrisk døgnpostBBarne- og ungdomspsykiatrisk døgnpostBarne- og ungdomspsykiatrisk døgnpostBarne- og ungdomspsykiatrisk døgnpostBarne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost
Barne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-intensivseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjonBBarne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjon
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-larvikBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, LarvikBBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, LarvikBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, LarvikBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, LarvikBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Larvik
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-tonsbergBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TønsbergBBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TønsbergBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TønsbergBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TønsbergBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Tønsberg
Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-spesialseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjonBBarne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjon
Barselpoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/barselpoliklinikkBarselpoliklinikkBBarselpoliklinikkBarselpoliklinikkBarselpoliklinikkBarselpoliklinikk
Behandlingshjelpemidlerhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/medisinteknologisk-avdeling/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler
Bemanningsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/hr-avdeling/bemanningsseksjonBemanningsseksjonBBemanningsseksjonBemanningsseksjonBemanningsseksjonBemanningsseksjon
Blodbankhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbankBlodbankBBlodbankBlodbankBlodbankBlodbank
Blodbank Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-larvikBlodbank LarvikBBlodbank LarvikBlodbank LarvikBlodbank LarvikBlodbank Larvik
Blodbank Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-sandefjordBlodbank SandefjordBBlodbank SandefjordBlodbank SandefjordBlodbank SandefjordBlodbank Sandefjord
Blodbank Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-tonsbergBlodbank TønsbergBBlodbank TønsbergBlodbank TønsbergBlodbank TønsbergBlodbank Tønsberg
Blodsykdommer poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/blodsykdommer-poliklinikkBlodsykdommer poliklinikkBBlodsykdommer poliklinikkBlodsykdommer poliklinikkBlodsykdommer poliklinikkBlodsykdommer poliklinikk
Blodsykdommer seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/blodsykdommer-seksjonBlodsykdommer seksjonBBlodsykdommer seksjonBlodsykdommer seksjonBlodsykdommer seksjonBlodsykdommer seksjon
Brystkirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/brystkirurgisk-poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikkBBrystkirurgisk poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikk
Brystkirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/brystkirurgisk-seksjonBrystkirurgisk seksjonBBrystkirurgisk seksjonBrystkirurgisk seksjonBrystkirurgisk seksjonBrystkirurgisk seksjon
Brystsenter https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdeling/brystsenterBrystsenter BBrystsenter Brystsenter Brystsenter Brystsenter
Byggteknisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/byggteknisk-avdelingByggteknisk avdelingBByggteknisk avdelingByggteknisk avdelingByggteknisk avdelingByggteknisk avdeling
Dagkirurgisk post 4bhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagkirurgisk-post-4bDagkirurgisk post 4bDDagkirurgisk post 4bDagkirurgisk post 4bDagkirurgisk post 4bDagkirurgisk post 4b
Dagkirurgisk post 4Hhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagkirurgisk-post-4hDagkirurgisk post 4HDDagkirurgisk post 4HDagkirurgisk post 4HDagkirurgisk post 4HDagkirurgisk post 4H
Dagpost kirurgisk klinikk - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagpost-kirurgisk-klinikk-larvikDagpost kirurgisk klinikk - LarvikDDagpost kirurgisk klinikk - LarvikDagpost kirurgisk klinikk - LarvikDagpost kirurgisk klinikk - LarvikDagpost kirurgisk klinikk - Larvik
DPS Vestfoldhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfoldDPS VestfoldDDPS VestfoldDPS VestfoldDPS VestfoldDPS Vestfold
ECT-poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/ect-poliklinikkECT-poliklinikkEECT-poliklinikkECT-poliklinikkECT-poliklinikkECT-poliklinikk
Elektroteknisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/elektroteknisk-avdelingElektroteknisk avdelingEElektroteknisk avdelingElektroteknisk avdelingElektroteknisk avdelingElektroteknisk avdeling
Fag- og samhandlingsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdelingFFag- og samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdeling
Fagbibliotekhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdeling/fagbibliotekFagbibliotekFFagbibliotekFagbibliotekFagbibliotekFagbibliotek
Forskning- og innovasjonsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdelingFForskning- og innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdeling
Forskning og utvikling - Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/forskning-og-utvikling-kysthospitaletForskning og utvikling - KysthospitaletFForskning og utvikling - KysthospitaletForskning og utvikling - KysthospitaletForskning og utvikling - KysthospitaletForskning og utvikling - Kysthospitalet
Forsyningsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdelingForsyningsavdelingFForsyningsavdelingForsyningsavdelingForsyningsavdelingForsyningsavdeling
Fysikalsk medisin og rehabilitering kontorseksjon, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-kontorseksjon-kysthospitaletFysikalsk medisin og rehabilitering kontorseksjon, KysthospitaletFFysikalsk medisin og rehabilitering kontorseksjon, KysthospitaletFysikalsk medisin og rehabilitering kontorseksjon, KysthospitaletFysikalsk medisin og rehabilitering kontorseksjon, KysthospitaletFysikalsk medisin og rehabilitering kontorseksjon, Kysthospitalet
Fysikalsk medisinsk avdeling, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisinsk-avdeling-kysthospitaletFysikalsk medisinsk avdeling, KysthospitaletFFysikalsk medisinsk avdeling, KysthospitaletFysikalsk medisinsk avdeling, KysthospitaletFysikalsk medisinsk avdeling, KysthospitaletFysikalsk medisinsk avdeling, Kysthospitalet
Fysio- og ergoterapi, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/fysio-og-ergoterapi-larvikFysio- og ergoterapi, LarvikFFysio- og ergoterapi, LarvikFysio- og ergoterapi, LarvikFysio- og ergoterapi, LarvikFysio- og ergoterapi, Larvik
Fysio- og rehabiliteringsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdelingFysio- og rehabiliteringsavdelingFFysio- og rehabiliteringsavdelingFysio- og rehabiliteringsavdelingFysio- og rehabiliteringsavdelingFysio- og rehabiliteringsavdeling
Fysioterapipoliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/fysioterapipoliklinikk-tonsbergFysioterapipoliklinikk, TønsbergFFysioterapipoliklinikk, TønsbergFysioterapipoliklinikk, TønsbergFysioterapipoliklinikk, TønsbergFysioterapipoliklinikk, Tønsberg
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikk
Gastrokirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-seksjonGastrokirurgisk seksjonGGastrokirurgisk seksjonGastrokirurgisk seksjonGastrokirurgisk seksjonGastrokirurgisk seksjon
Gastromedisinsk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdelingGGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdeling
Gastromedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/gastromedisinsk-poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkGGastromedisinsk poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkGastromedisinsk poliklinikk
Geriatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Gynekologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkGGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikk
Gynekologisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjonGGynekologisk seksjonGynekologisk seksjonGynekologisk seksjonGynekologisk seksjon
Habiliterings- og rehabiliteringsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingHHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdeling
Habiliteringsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/habiliteringsseksjonHabiliteringsseksjonHHabiliteringsseksjonHabiliteringsseksjonHabiliteringsseksjonHabiliteringsseksjon
Helse- og arbeidspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/helse-og-arbeidspoliklinikkHelse- og arbeidspoliklinikkHHelse- og arbeidspoliklinikkHelse- og arbeidspoliklinikkHelse- og arbeidspoliklinikkHelse- og arbeidspoliklinikk
Hjemmedialyse poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjemmedialyse-poliklinikkHjemmedialyse poliklinikkHHjemmedialyse poliklinikkHjemmedialyse poliklinikkHjemmedialyse poliklinikkHjemmedialyse poliklinikk
Hjertemedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjertemedisinsk-poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikk
Hjertemedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/hjertemedisinsk-seksjonHjertemedisinsk seksjonHHjertemedisinsk seksjonHjertemedisinsk seksjonHjertemedisinsk seksjonHjertemedisinsk seksjon
Hjerterhabiliteringspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjerterhabiliteringspoliklinikkHjerterhabiliteringspoliklinikkHHjerterhabiliteringspoliklinikkHjerterhabiliteringspoliklinikkHjerterhabiliteringspoliklinikkHjerterhabiliteringspoliklinikk
HR-avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/hr-avdelingHR-avdelingHHR-avdelingHR-avdelingHR-avdelingHR-avdeling
Hørselspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjon/horselspoliklinikkHørselspoliklinikkHHørselspoliklinikkHørselspoliklinikkHørselspoliklinikkHørselspoliklinikk
IKT- og e-helseavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdelingIKT- og e-helseavdelingIIKT- og e-helseavdelingIKT- og e-helseavdelingIKT- og e-helseavdelingIKT- og e-helseavdeling
Infeksjonsmedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/infeksjonsmedisinsk-seksjon/infeksjonsmedisinsk-poliklinikkInfeksjonsmedisinsk poliklinikkIInfeksjonsmedisinsk poliklinikkInfeksjonsmedisinsk poliklinikkInfeksjonsmedisinsk poliklinikkInfeksjonsmedisinsk poliklinikk
Infeksjonsmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/infeksjonsmedisinsk-seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonIInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjon
Innkjøp og kontrakthttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/okonomiavdeling/innkjop-og-kontraktInnkjøp og kontraktIInnkjøp og kontraktInnkjøp og kontraktInnkjøp og kontraktInnkjøp og kontrakt
Intensivmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/intensivmedisinsk-seksjonIntensivmedisinsk seksjonIIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjon
Kantine - Den blå resepthttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdeling/kantine-den-bla-reseptKantine - Den blå reseptKKantine - Den blå reseptKantine - Den blå reseptKantine - Den blå reseptKantine - Den blå resept
Karkirurgisk poliklikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/karkirurgisk-poliklikkKarkirurgisk poliklikkKKarkirurgisk poliklikkKarkirurgisk poliklikkKarkirurgisk poliklikkKarkirurgisk poliklikk
Karkirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgisk-seksjonKarkirurgisk seksjonKKarkirurgisk seksjonKarkirurgisk seksjonKarkirurgisk seksjonKarkirurgisk seksjon
Kirurgi 4B-4H mottak-dagposthttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-dagpost-4b-4hKirurgi 4B-4H mottak-dagpostKKirurgi 4B-4H mottak-dagpostKirurgi 4B-4H mottak-dagpostKirurgi 4B-4H mottak-dagpostKirurgi 4B-4H mottak-dagpost
Kirurgisk klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-kontoravdelingKirurgisk kontoravdelingKKirurgisk kontoravdelingKirurgisk kontoravdelingKirurgisk kontoravdelingKirurgisk kontoravdeling
Kirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkKKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikk
Kirurgisk post 2A https://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-2aKirurgisk post 2A KKirurgisk post 2A Kirurgisk post 2A Kirurgisk post 2A Kirurgisk post 2A
Kirurgisk post 3ABhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-3abKirurgisk post 3ABKKirurgisk post 3ABKirurgisk post 3ABKirurgisk post 3ABKirurgisk post 3AB
Kirurgisk post 4C føde og barselhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-4c-fode-og-barselKirurgisk post 4C føde og barselKKirurgisk post 4C føde og barselKirurgisk post 4C føde og barselKirurgisk post 4C føde og barselKirurgisk post 4C føde og barsel
Kirurgisk post 7A krefthttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-7a-kreftKirurgisk post 7A kreftKKirurgisk post 7A kreftKirurgisk post 7A kreftKirurgisk post 7A kreftKirurgisk post 7A kreft
Kirurgisk post 7ABhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-7abKirurgisk post 7ABKKirurgisk post 7ABKirurgisk post 7ABKirurgisk post 7ABKirurgisk post 7AB
Kirurgisk post ortopedi, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-ortopedi-larvikKirurgisk post ortopedi, LarvikKKirurgisk post ortopedi, LarvikKirurgisk post ortopedi, LarvikKirurgisk post ortopedi, LarvikKirurgisk post ortopedi, Larvik
Kirurgisk sykepleieavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdelingKKirurgisk sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdeling
Klinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringKKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabilitering
Klinikk medisinsk diagnostikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikkKKlinikk medisinsk diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikk
Klinikk psykisk helse og avhengighethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighetKlinikk psykisk helse og avhengighetKKlinikk psykisk helse og avhengighetKlinikk psykisk helse og avhengighetKlinikk psykisk helse og avhengighetKlinikk psykisk helse og avhengighet
Klinisk simuleringssenterhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/klinisk-simuleringssenterKlinisk simuleringssenterKKlinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenter
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkKKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostKKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost
Kommunikasjonsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/kommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdelingKKommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdeling
Koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/forskning-og-utvikling-kysthospitalet/koordinerende-enhet-for-rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Kreftpoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kreftpoliklinikkKreftpoliklinikkKKreftpoliklinikkKreftpoliklinikkKreftpoliklinikkKreftpoliklinikk
Kreftseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kreftseksjonKreftseksjonKKreftseksjonKreftseksjonKreftseksjonKreftseksjon
Kvalitetseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/kvalitetseksjonKvalitetseksjonKKvalitetseksjonKvalitetseksjonKvalitetseksjonKvalitetseksjon
LAR-poliklinikkene (legemiddelassistert rehabilitering)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/lar-poliklinikkene-legemiddelassistert-rehabiliteringLAR-poliklinikkene (legemiddelassistert rehabilitering)LLAR-poliklinikkene (legemiddelassistert rehabilitering)LAR-poliklinikkene (legemiddelassistert rehabilitering)LAR-poliklinikkene (legemiddelassistert rehabilitering)LAR-poliklinikkene (legemiddelassistert rehabilitering)
Lungemedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/lungemedisinsk-poliklinikkLungemedisinsk poliklinikkLLungemedisinsk poliklinikkLungemedisinsk poliklinikkLungemedisinsk poliklinikkLungemedisinsk poliklinikk
Lungemedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/lungemedisinsk-seksjonLungemedisinsk seksjonLLungemedisinsk seksjonLungemedisinsk seksjonLungemedisinsk seksjonLungemedisinsk seksjon
Lærings- og mestringssenterhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/lerings-og-mestringssenterLærings- og mestringssenterLLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenter
Medisinsk klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-kontoravdelingMedisinsk kontoravdelingMMedisinsk kontoravdelingMedisinsk kontoravdelingMedisinsk kontoravdelingMedisinsk kontoravdeling
Medisinsk post 1AB barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-1ab-barn-og-ungdomMedisinsk post 1AB barn og ungdomMMedisinsk post 1AB barn og ungdomMedisinsk post 1AB barn og ungdomMedisinsk post 1AB barn og ungdomMedisinsk post 1AB barn og ungdom
Medisinsk post 2Chttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-2cMedisinsk post 2CMMedisinsk post 2CMedisinsk post 2CMedisinsk post 2CMedisinsk post 2C
Medisinsk post 3C https://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-3cMedisinsk post 3C MMedisinsk post 3C Medisinsk post 3C Medisinsk post 3C Medisinsk post 3C
Medisinsk post 4A nyfødtintensivhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-4a-nyfodtintensivMedisinsk post 4A nyfødtintensivMMedisinsk post 4A nyfødtintensivMedisinsk post 4A nyfødtintensivMedisinsk post 4A nyfødtintensivMedisinsk post 4A nyfødtintensiv
Medisinsk post 5Ahttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-5aMedisinsk post 5AMMedisinsk post 5AMedisinsk post 5AMedisinsk post 5AMedisinsk post 5A
Medisinsk post 5BChttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-5bcMedisinsk post 5BCMMedisinsk post 5BCMedisinsk post 5BCMedisinsk post 5BCMedisinsk post 5BC
Medisinsk post 5C overvåkinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-5c-overvakingMedisinsk post 5C overvåkingMMedisinsk post 5C overvåkingMedisinsk post 5C overvåkingMedisinsk post 5C overvåkingMedisinsk post 5C overvåking
Medisinsk post 7Chttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-7cMedisinsk post 7CMMedisinsk post 7CMedisinsk post 7CMedisinsk post 7CMedisinsk post 7C
Medisinsk sykepleieavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdelingMMedisinsk sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdeling
Medisinskfaglig avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdelingMedisinskfaglig avdelingMMedisinskfaglig avdelingMedisinskfaglig avdelingMedisinskfaglig avdelingMedisinskfaglig avdeling
Medisinteknologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/medisinteknologisk-avdelingMedisinteknologisk avdelingMMedisinteknologisk avdelingMedisinteknologisk avdelingMedisinteknologisk avdelingMedisinteknologisk avdeling
Mikrobiologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/mikrobiolgisk-avdelingMikrobiologisk avdelingMMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdeling
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helsehttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-aldring-og-helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseNNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nevrologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdelingNNevrologisk avdelingNevrologisk avdelingNevrologisk avdelingNevrologisk avdeling
Nevrologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkNNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikk
Nevrologisk rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling/nevrologisk-rehabiliteringsseksjon-kysthospitaletNevrologisk rehabiliteringsseksjon, KysthospitaletNNevrologisk rehabiliteringsseksjon, KysthospitaletNevrologisk rehabiliteringsseksjon, KysthospitaletNevrologisk rehabiliteringsseksjon, KysthospitaletNevrologisk rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalet
Nevropsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/nevropsykiatrisk-poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikkNNevropsykiatrisk poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikk
NorCPhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/cp-registerNorCPNNorCPNorCPNorCPNorCP
Nyfødtmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyfodtmedisinsk-seksjonNyfødtmedisinsk seksjonNNyfødtmedisinsk seksjonNyfødtmedisinsk seksjonNyfødtmedisinsk seksjonNyfødtmedisinsk seksjon
Nyremedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyremedisinsk-seksjon/nyremedisinsk-poliklinikkNyremedisinsk poliklinikkNNyremedisinsk poliklinikkNyremedisinsk poliklinikkNyremedisinsk poliklinikkNyremedisinsk poliklinikk
Nyremedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyremedisinsk-seksjonNyremedisinsk seksjonNNyremedisinsk seksjonNyremedisinsk seksjonNyremedisinsk seksjonNyremedisinsk seksjon
Observasjonspostenhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/observasjonspostObservasjonspostenOObservasjonspostenObservasjonspostenObservasjonspostenObservasjonsposten
Ortopedisk poliklinikk, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/ortopedisk-poliklinikk-larvikOrtopedisk poliklinikk, LarvikOOrtopedisk poliklinikk, LarvikOrtopedisk poliklinikk, LarvikOrtopedisk poliklinikk, LarvikOrtopedisk poliklinikk, Larvik
Ortopedisk poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/ortopedisk-poliklinikk-tonsbergOrtopedisk poliklinikk, TønsbergOOrtopedisk poliklinikk, TønsbergOrtopedisk poliklinikk, TønsbergOrtopedisk poliklinikk, TønsbergOrtopedisk poliklinikk, Tønsberg
Ortopedisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-seksjonOrtopedisk seksjonOOrtopedisk seksjonOrtopedisk seksjonOrtopedisk seksjonOrtopedisk seksjon
Patologiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/patologiavdelingPatologiavdelingPPatologiavdelingPatologiavdelingPatologiavdelingPatologiavdeling
Poliklinikk aldersrelaterte sykdommer - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/geriatrisk-poliklinikk-larvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikPPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - Larvik
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordPPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nord
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-sor-larvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikPPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Larvik
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-sor-sandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordPPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Sandefjord
Prehospital klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikkPrehospital klinikkPPrehospital klinikkPrehospital klinikkPrehospital klinikkPrehospital klinikk
Preoperativ poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/preoperativ-poliklinikk-tonsbergPreoperativ poliklinikk, TønsbergPPreoperativ poliklinikk, TønsbergPreoperativ poliklinikk, TønsbergPreoperativ poliklinikk, TønsbergPreoperativ poliklinikk, Tønsberg
Produksjonskjøkkenhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdeling/produksjonskjokkenProduksjonskjøkkenPProduksjonskjøkkenProduksjonskjøkkenProduksjonskjøkkenProduksjonskjøkken
Psykiatrisk akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttmottakPsykiatrisk akuttmottakPPsykiatrisk akuttmottakPsykiatrisk akuttmottakPsykiatrisk akuttmottakPsykiatrisk akuttmottak
Psykiatrisk akuttpost A, B og Chttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttpost-a-b-og-cPsykiatrisk akuttpost A, B og CPPsykiatrisk akuttpost A, B og CPsykiatrisk akuttpost A, B og CPsykiatrisk akuttpost A, B og CPsykiatrisk akuttpost A, B og C
Psykiatrisk langtidsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-langtidspostPsykiatrisk langtidspostPPsykiatrisk langtidspostPsykiatrisk langtidspostPsykiatrisk langtidspostPsykiatrisk langtidspost
Psykiatrisk sikkerhetsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-sikkerhetspostPsykiatrisk sikkerhetspostPPsykiatrisk sikkerhetspostPsykiatrisk sikkerhetspostPsykiatrisk sikkerhetspostPsykiatrisk sikkerhetspost
Psykiatrisk sykehusavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingPPsykiatrisk sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdeling
Psykosepoliklinikk (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/psykosepoliklinikk-dpsPsykosepoliklinikk (DPS)PPsykosepoliklinikk (DPS)Psykosepoliklinikk (DPS)Psykosepoliklinikk (DPS)Psykosepoliklinikk (DPS)
Psykosepost (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/psykosepost-dpsPsykosepost (DPS)PPsykosepost (DPS)Psykosepost (DPS)Psykosepost (DPS)Psykosepost (DPS)
Pusterommethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/pusterommetPusterommetPPusterommetPusterommetPusterommetPusterommet
Radiologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingRRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdeling
Regionalt senter for kjønnsinkongruenshttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/regionalt-senter-for-kjonnsinkongruensRegionalt senter for kjønnsinkongruensRRegionalt senter for kjønnsinkongruensRegionalt senter for kjønnsinkongruensRegionalt senter for kjønnsinkongruensRegionalt senter for kjønnsinkongruens
Rehabiliteringsavdeling, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdelingRehabiliteringsavdeling, KysthospitaletRRehabiliteringsavdeling, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling, KysthospitaletRehabiliteringsavdeling, Kysthospitalet
Rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling/rehabiliteringsseksjon-kysthospitaletRehabiliteringsseksjon, KysthospitaletRRehabiliteringsseksjon, KysthospitaletRehabiliteringsseksjon, KysthospitaletRehabiliteringsseksjon, KysthospitaletRehabiliteringsseksjon, Kysthospitalet
Resepsjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdeling/resepsjon-og-sentralbordseksjon/resepsjonResepsjonRResepsjonResepsjonResepsjonResepsjon
Resepsjon og sentralbordseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdeling/resepsjon-og-sentralbordseksjonResepsjon og sentralbordseksjonRResepsjon og sentralbordseksjonResepsjon og sentralbordseksjonResepsjon og sentralbordseksjonResepsjon og sentralbordseksjon
Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/rus-og-psykisk-lidelse-poliklinikk-vestfold-ropRus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)RRus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)
Samhandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/samhandlingSamhandlingSSamhandlingSamhandlingSamhandlingSamhandling
Senter for sykelig overvekthttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvektSenter for sykelig overvektSSenter for sykelig overvektSenter for sykelig overvektSenter for sykelig overvektSenter for sykelig overvekt
Senter for sykelig overvekt barn-unghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ungSSenter for sykelig overvekt barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ung
Sentrallaboratoriethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratorietSentrallaboratorietSSentrallaboratorietSentrallaboratorietSentrallaboratorietSentrallaboratoriet
Servicedivisjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjonServicedivisjonSServicedivisjonServicedivisjonServicedivisjonServicedivisjon
Skadestuehttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/skadestueSkadestueSSkadestueSkadestueSkadestueSkadestue
Smertebehandlingsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/smertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjonSSmertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjon
Smertepoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/smertebehandlingsseksjon/smertepoliklinikkSmertepoliklinikkSSmertepoliklinikkSmertepoliklinikkSmertepoliklinikkSmertepoliklinikk
Smittevernseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/smittevernseksjonSmittevernseksjonSSmittevernseksjonSmittevernseksjonSmittevernseksjonSmittevernseksjon
Spiseforstyrrelsespoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/spiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikkSSpiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikk
Stoffavhengighet - avrusning-utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/stoffavhengighet-avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredningSStoffavhengighet - avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredning
Stoffavhengighet - behandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/stoffavhengighet-behandlingStoffavhengighet - behandlingSStoffavhengighet - behandlingStoffavhengighet - behandlingStoffavhengighet - behandlingStoffavhengighet - behandling
Sykelig overvekt poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt/poliklinikk-sykelig-overvektSykelig overvekt poliklinikkSSykelig overvekt poliklinikkSykelig overvekt poliklinikkSykelig overvekt poliklinikkSykelig overvekt poliklinikk
Sykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ung/poliklinikk-sykelig-overvekt-barn-og-ungdomSykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomSSykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomSykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomSykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomSykelig overvekt poliklinikk barn og ungdom
Tekstil- og renholdsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/tekstil-og-renholdsavdelingTekstil- og renholdsavdelingTTekstil- og renholdsavdelingTekstil- og renholdsavdelingTekstil- og renholdsavdelingTekstil- og renholdsavdeling
Urologiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/urologisk-seksjonUrologiseksjonUUrologiseksjonUrologiseksjonUrologiseksjonUrologiseksjon
Urologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/urologisk-poliklinikkUrologisk poliklinikkUUrologisk poliklinikkUrologisk poliklinikkUrologisk poliklinikkUrologisk poliklinikk
Veiledningspoliklinikk Anemonehttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/veiledningspoliklinikk-anemoneVeiledningspoliklinikk AnemoneVVeiledningspoliklinikk AnemoneVeiledningspoliklinikk AnemoneVeiledningspoliklinikk AnemoneVeiledningspoliklinikk Anemone
Økonomiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/okonomiavdelingØkonomiavdelingØØkonomiavdelingØkonomiavdelingØkonomiavdelingØkonomiavdeling
Øre-nese- halspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjon/ore-nese-halspoliklinikkØre-nese- halspoliklinikkØØre-nese- halspoliklinikkØre-nese- halspoliklinikkØre-nese- halspoliklinikkØre-nese- halspoliklinikk
Øre-nese-halsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjonØØre-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjon
Øyepoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oyeseksjon/oyepoliklinikkØyepoliklinikkØØyepoliklinikkØyepoliklinikkØyepoliklinikkØyepoliklinikk
Øyeseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oyeseksjonØyeseksjonØØyeseksjonØyeseksjonØyeseksjonØyeseksjon

Besøksadresser

Anton Jenssens gate, Tønsberg https://www.siv.no/steder/barne-og-ungdomspsykiatri-anton-jenssens-gateAnton Jenssens gate, Tønsberg Her ligger BUPA poliklinikk og BUPA poliklinikk spesial.
Bjellandåsen, Vearhttps://www.siv.no/steder/bjellandasen-vearBjellandåsen, VearHer ligger helse- og arbeidspoliklinikken.
Blodbank, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/blodbank-larvikBlodbank, LarvikBenytt hovedinngangen. Gå inn til høyre forbi informasjonsskranken og følg skilting til blodbanken.
Blodbank, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/blodbank-sandefjordBlodbank, SandefjordBlodbanken i Sandefjord ligger i Sandefjord medisinske senter.
Blodbank, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/blodbank-tonsbergBlodbank, TønsbergBlodbanken i Tønsberg ligger i hovedbygget. Gå inn hovedinngangen, ta til venstre og følg skiltene.
Brystsenterhttps://www.siv.no/steder/tonsberg/brystsenterBrystsenterBrystsenteret er en spesialavdeling som utreder symptomer fra bryst.
BUPA, Adlers gate 37-39https://www.siv.no/steder/bupa-adlergate-37-39BUPA, Adlers gate 37-39Her ligger BUPA døgn ungdom og BUPA poliklinikk intensiv.
Christian Fredriksgate 6, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/christian-fredriksgate-6-tonsbergChristian Fredriksgate 6, TønsbergHer er poliklinikk spiseforstyrrelser
Fjordgaten 2, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/fjordgaten-2-tonsbergFjordgaten 2, Tønsberg
Frankendalsveien 97, Larvikhttps://www.siv.no/steder/barne-og-ungdomspsykiatri-larvikFrankendalsveien 97, LarvikHer ligger BUPA poliklinikk.
Furubakken, Larvikhttps://www.siv.no/steder/furubakken-larvikFurubakken, LarvikFurubakken er en av DPS Vestfold sine lokasjoner.
Glenne, Borrehttps://www.siv.no/steder/glenne-borreGlenne, BorreHer ligger Glenne regionalt senter for autisme.
Granlihttps://www.siv.no/steder/granliGranliHer ligger flere avdelinger som hører til under Psykiatrisk fylkesavdeling, i tillegg til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Horten medisinske senter https://www.siv.no/steder/horten-medisinske-senter-nvdpsHorten medisinske senter Her finner du poliklinikk rus- og avhengighet og poliklinikk psykose.
Håkon V gate 14, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/hakon-v-gate-14-tonsbergHåkon V gate 14, TønsbergHer ligger Psykiatrisk fylkesavdeling, Poliklinikk ECT, Døgn akutt psykose og Akutt allmennpsykiatri, døgnenhet.
Håkon V gate 17 Ahttps://www.siv.no/steder/tonsberg/hakon-femtes-gate-17-aHåkon V gate 17 A
Håkon V gate 5A, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/hakon-v-gate-5a-tonsbergHåkon V gate 5A, Tønsberg
Kysthospitalet, Stavernhttps://www.siv.no/steder/kysthospitalet-stavernKysthospitalet, StavernHer ligger klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.
LAR poliklinikk, Hortenhttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-hortenLAR poliklinikk, HortenLAR-poliklinikken i Horten ligger i Horten medisinske senter.
LAR poliklinikk, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/lar-poliklinikk-larvikLAR poliklinikk, LarvikLAR-poliklinikken i Larvik ligger i gamle Larvik sykehus, fløy C, 1. etasje.
LAR poliklinikk, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-sandefjordLAR poliklinikk, SandefjordLAR-poliklinikken i Sandefjord ligger i Sandar Herredshus 3.
LAR poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-tonsbergLAR poliklinikk, TønsbergLAR-poliklinikken i Tønsberg ligger i Storgaten 33.
Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvikLarvikGamle Larvik sykehus.
Linde, Nøtterøyhttps://www.siv.no/steder/linde-notteroyLinde, NøtterøyDPS Vestfold tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper, psykose og rus- og avhengighet.
Pet-CT-bussenhttps://www.siv.no/steder/pet-ct-bussenPet-CT-bussenPET-CT-bussen er et mobilt tilbud som kommer til Tønsberg utvalgte dager. Du finner den på baksiden av sykehusets hovedinngang.
Preståsen, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/prestasen-sandefjordPreståsen, SandefjordPreståsen er en av DPS Vestfold sine lokasjoner.
Prøvetaking, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/provetaking-larvikPrøvetaking, LarvikPrøvetaking i Larvik gjøres ved gamle Larvik sykehus.
Prøvetaking, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/provetaking-sandefjordPrøvetaking, SandefjordPrøvetaking i Sandefjord foregår i Sandefjord medisinske senter.
Prøvetaking, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/provetaking-tonsbergPrøvetaking, TønsbergBenytt sykehusets hovedinngang. Prøvetakingspoliklinikken finner du til høyre for resepsjonen.
Skiringsalgaten 9A (gamle legevaktsbygget)https://www.siv.no/steder/skiringsalgaten-9a-legevaktsbyggetSkiringsalgaten 9A (gamle legevaktsbygget)Her holder Pusterommet, Behandlingshjelpemidler, Innkjøp og kontrakt og deler av Servicedivisjonen til.
Skjerve, Nøtterøyhttps://www.siv.no/steder/skjerve-notteroySkjerve, NøtterøyHer ligger Avdeling for rusbehandling og underliggende enheter.
Solvang, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/solvang-tonsbergSolvang, TønsbergHer ligger habiliterings- og rehabiliteringsavdelingen.
Torget 10, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/torget-10-sandefjordTorget 10, SandefjordHer ligger poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Sandefjord og LAR poliklinikk Sandefjord.
Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsbergTønsbergHer ligger hovedbygget med blant annet sengeposter, poliklinikker, operasjonssaler og administrasjon.

Fant du det du lette etter?