Publisert februar 2017

Blødning etter gynekologisk operasjon

En pasient hadde vært gjennom en gynekologisk operasjon og reist hjem etter noen timer. Senere samme dag kontaktet pasienten sykehuset på grunn av blødninger. Pasienten ble innlagt og fikk medikamenter for å stanse blødningen. Pasientens tilstand og blødning skulle deretter observeres.  Pasienten fortsatte å blø og ny operasjon var nødvendig for å stanse blødningen.

Kommunikasjonen mellom involvert personell kunne vært bedre i observasjonstiden. Pasienten burde også vært tilsett av lege tidligere. Dette medførte en noe forsinket behandling av pasienten. Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonene.