Publisert september 2017

Manglende oppfølging av blodprøve hos nyfødt

Et barn fikk etter fødselen påvist positivt resultat på blodprøve som angir om det kan være påvirkning av barnets røde blodlegemer. En slik positiv prøve skal følges opp med nye prøver, og barnelege skal også kontaktes. Prøvene viste verdier som krevde tettere oppfølging. Disse verdiene ble ikke fanget opp eller videreformidlet, og oppfølgingen ble derfor forsinket. Forsinkelsen fikk ingen konsekvens for barnet.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell.