Sideutdanning ved DPS Vestfold

Fastleger og kommunepsykologer som trenger sykehustjeneste som ledd i sin spesialisering har muligheter til å få
tatt denne ved DPS Vestfold. Det er et relevant fagområde og nyttig for videre samarbeid.

Behandler og pasient i samtale
 

​Fastleger og kommunepsykologer som trenger sykehustjeneste som ledd i sin spesialisering har muligheter til å få
tatt denne ved DPS Vestfold. Det er et relevant fagområde og nyttig for videre samarbeid.

Ta kontakt med avdelingssjef Lene Nyegaard Andersen på e-post: lene.nyegaard.andersen@siv.no dersom dette er aktuelt for deg.