HELSENORGE
Smittevern

Informasjon til fødende

Sykehuset i Vestfold følger Folkehelseinstituttets smittevernanbefalinger for å begrense spredning av influensa, covid-19 og andre sesongbaserte luftveisinfeksjoner. Her er informasjon til deg som venter barn. 
Gravid som tar ultralyd

​Tror du fødselen er i gang?

Ring koordinerende jordmor på telefon 33 34 25 50 eller 33 34 37 17.

Nyoppståtte luftveissymptomer ved fødsel

 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som gravid og din ledsager, og du kan derfor få spørsmål knyttet til dette.
 • Dersom du eller din ledsager har nyoppståtte luftveissymptomer (sår hals, tett eller rennende nese, nysing, feber, hoste, hodepine, muskelsmerter og nedsatt allmenntilstand), ber vi om at du tar kontakt med fødeposten for å avtale hvordan dere skal forholde dere.
 • Vi ber om at de som må oppsøke sykehuset, og har nyoppståtte luftveissymptomer, bruker munnbind, praktiserer god hoste-, nyse- og håndhygiene, og holder avstand til andre når det er mulig.
 • Fødende som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon kan bli isolert under innleggelsen.​

Om besøk i føde- og barselposten

 • Ledsagere med nyoppståtte luftveissymptomer eller påvist covid-19 kan følge kvinnen ved fødsel, men skal som hovedregel ikke komme på besøk ved barselposten. Unntak kan gjøres ved spesielle situasjoner, etter avtale med barselposten. 
 • Det er anledning for en ledsager og søsken å besøke inneliggende gravide og barselkvinner mellom kl. 09.00 og 21.00. Vi anbefaler at man begrenser tiden søsken er på besøk for å sikre ro/hvile for mor og andre pasienter. Søsken som kommer på besøk kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon.
 • I barsel er familierommene åpne. Her kan mor, ledsager og det nyfødte barnet bo. Det er ikke anledning til å bestille familierom på forhånd, rommet tildeles dersom det er ledig når barnet er født. Fordeling av familierom gjøres av koordinator på føden. Søsken kan ikke overnatte på familierommet.
 • I vintersesongen anbefaler vi ikke at nyfødte tas med ut av barselposten under innleggelsen.​

Om polikliniske konsultasjoner

 • Ta telefonisk kontakt før oppsatte avtaler dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer (sår hals, tett eller rennende nese, nysing, feber, hoste, hodepine, muskelsmerte, nedsatt allmenntilstand). 
 • Oppsatte timer går som normalt dersom du ikke får annen beskjed.
 • En frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner. Du bør ikke være ledsager hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Se også mer informasjon om fødsel og barselopphold ved vårt sykehus​