HELSENORGE

Koronavirus - informasjon til primærhelsetjenesten

Informasjon til primærhelsetjenesten i Vestfold.

Rehabilitering etter covid-19

Flere som har gjennomgått et mildt Covid-19-forløp opplever funksjonsnedsettende plager som utmattelse, angst og respirasjonsbesvær. For noen påvirker dette livskvaliteten i betydelig grad. Rehabiliteringstilbudet inneholder en medisinsk vurdering av tilstanden (utredning) og individuell veiledning (behandling). Tilbudet kan gis uavhengig av hvor lenge du har vært plaget.

Pasienter som har gjennomgått Covid-19 infeksjon kan søkes inn til rehabilitering ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring, samt at pasienten ikke er smittebærer av koronavirus.   

Aktuelle prosedyrer


Opplæringsplan - smittevern

Koronastatus

Fra 23. mars 2022 oppdateres ikke lenger tallene over antall innlagte pasienter med covid-19. Årsaken er at helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at foretakene ikke lenger skal rapportere inn disse tallene.


Fant du det du lette etter?