Håkon V gate 17 A

 
 

Kontaktinformasjon

ECT-poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/ect-poliklinikkECT-poliklinikkI hovedsak gis ECT til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander.
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk er fylkesdekkende, og gir tilbud etter henvisning fra lege eller psykolog.
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost behandler pasienter innen følgende fagområder:
Nevropsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/nevropsykiatrisk-poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikk har spesialkompetanse innen nevropsykiatri, og har tverrfaglig team med spesialist i psykiatri og nevrologi.
Psykiatrisk akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttmottakPsykiatrisk akuttmottakDøgnseksjonen er en akuttseksjon som tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, hvor tilstanden er livstruende eller meget alvorlig.
Psykiatrisk akuttpost A, B og Chttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttpost-a-b-og-cPsykiatrisk akuttpost A, B og CDøgn akutt psykose tar imot pasienter som er over 18 år og har behov for innleggelse som øyeblikkelig hjelp.
Psykiatrisk sykehusavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingAvdelingen har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri.
Spiseforstyrrelsespoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/spiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikkBehandlingstilbudet ved spiseforstyrrelsespoliklinikken er rettet mot alvorlig syke pasienter med anorexia, bulimia nervosa og spesifisert spiseforstyrrelse som ikke kan gis et tilstrekkelig behandlingstilbud på et lavere omsorgsnivå.

Fant du det du lette etter?