Håkon V gate 17 A

 
 

Kontaktinformasjon

ECT-poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling/ect-poliklinikkECT-poliklinikkI hovedsak gis ECT til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander.
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk er fylkesdekkende, og gir tilbud etter henvisning fra lege eller psykolog.
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost behandler pasienter innen følgende fagområder:
Nevropsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling/nevropsykiatrisk-poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikk utreder og behandler pasienter med tilstander som kan være uttrykk for hjernefunksjonsforstyrrelser, og der det mistenkes en utviklingsforstyrrelse innen følgende diagnoseområder:
Psykiatrisk akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling/psykiatrisk-akuttmottakPsykiatrisk akuttmottakDøgnseksjonen er en akuttseksjon som tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, hvor tilstanden er livstruende eller meget alvorlig.
Psykiatrisk akuttpost A, B og Chttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling/psykiatrisk-akuttpost-a-b-og-cPsykiatrisk akuttpost A, B og CDøgn akutt psykose tar imot pasienter som er over 18 år og har behov for innleggelse som øyeblikkelig hjelp.
Psykiatrisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdelingPsykiatrisk avdelingAvdelingen har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri.
Spiseforstyrrelsespoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling/spiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikkPoliklinikk spiseforstyrrelser behandler alvorlig syke pasienter med anorexia, bulimia nervosa og spesifisert spiseforstyrrelse.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.