HELSENORGE
iBedrift

Tone Langjordet Johnsen har gjennomført Universitetet i Sørøst-Norges første doktorgrad

Fem år med beinhard jobbing gir resultater. Tone Langjordet Johnsen er i mål med sin doktorgrad, basert på data fra iBedrift. Og helsevitenskapen har kommet ett skritt videre, idet Tone kan kalle seg Doctor Philosophiae (PhD).

 Tone Langjordet Johnsen forsvarte sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Nærmere 60 spente tilhørere møtte opp i det store auditoriet ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, da Tone Langjordet Johnsen disputerte i dag. Kollegaer og fagfeller fra nært og fjernt, representanter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet samt venner og familie var til stede for å overvære disputasen og feire Tone. 

En disputas er nemlig en dag for feiring av både fag og folk, og Tones arbeid representerer ett skritt videre i helsevitenskapen. 

Doktorgradsavhandlingen ble godkjent i slutten av april. Imidlertid gjensto den mest nervepirrende delen av jobben, som er å forsvare innholdet i avhandlingen. 

Prøveforelesning​

Dessuten får alle stipendiater et tema de skal holde et foredrag om ved disputasen, en såkalt prøveforelesning. Temaet Tone fikk, var 'health literacy', som kan oversettes til helsemessig språkforståelse. 

Tone argumenterte kildetungt for at arbeidsplassen er en unik arena for å redusere stigmatisering, fordi det kan bidra til å utvide arbeidstakeres kunnskap og dermed forståelse av plager. 

Prøveforelesningen ble vurdert som bestått, og Tone kunne gå videre til selve disputasen. 

Fortalte om iBedrift i forelesningen​​

I forelesningen ved disputasen fortalte Tone blant annet om iBedrift-tiltaket som ble presentert for til sammen 957 barnehageansatte i 4 fylker. Utfallet av tiltaket var blant annet at mange ansatte endret oppfatninger om rygg- og nakkeplager og psykiske plager. 

Ved disputaser skal en komité av såkalte opponenter nærmest kryssforhøre stipendiaten om avhandlingen som er laget. 

Opponenter var professor Merete Labriola fra Universitetet i Århus og professor Børge Sivertsen fra Folkehelseinstituttet. Administrator for komitéen var professor Hilde Eide fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Opponentene stilte spørsmål om alt fra det som med et utrenet øye kan høres ut som ørsmå statistiske detaljer, til store samfunnsmessige utfordringer. Tone holdt hodet kaldt, og ga utfyllende svar på tiltale.

Bilde av Tone, opponentskap og veiledere

Opponentskap og veiledere. Fra venstre: Professor Aage Indahl, professor Merete Labriola, PhD Tone Langjordet Johnsen, dekan Heidi Kapstad, professor Hilde Eide, professor Børge Sivertsen og professor Torill Tveito.

USNs første disputas​​

Klokken 14:23 var det klart: Tones disputas ble vurdert som godkjent av opponentskapet, og idet Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført sin første disputas som universitet, kan Tone føye til tittelen PhD på CV'en.

Tone var lettet etter disputasen, og var fornøyd med spørsmålene som opponentskapet presenterte.

Etter disputasen skal Tone feires ved en høytidelig fest som markerer et vel gjennomført doktorgradsarbeid.