Bilde av mennesker

Vi søker direktør for organisasjons-, ledelses- og kompetanseutvikling

​Ny ledig stilling ved Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset i Vestfold (SiV) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om Sykehuset i Vestfold her

Les mer om å jobbe ved Sykehuset i Vestfold her

Direktør for organisasjons-, ledelses- og kompetanseutvikling

Sykehuset i Vestfold har ledig stilling som direktør for organisasjons-, ledelses- og kompetanseutvikling. Stillingen inngår i helseforetakets toppledelse og rapporterer til administrerende direktør. Direktøren skal ha en sentral rolle i den strategiske utviklingen av helseforetaket og foretakets evne til å løse samfunnsoppdraget i de kommende årene, blant annet på områdene klinisk/medisinsk drift, teknologi, organisering og kompetanse.

Vi søker en handlekraftig og løsningsorientert person, som må ha erfaring og kunne dokumentere resultater fra strategiske og operative ansvarsområder, og oppgaver som linje- og stabsleder i sykehus eller annen kunnskapsorganisasjon, i tillegg til toppledererfaring.

Alle søkere må ha entusiasme, energi og engasjement i møte med de samlede utfordringene og strategiske innsatsområder, herunder planlegging og gjennomføring av endrings- og omstillingsprosesser.

I stillingen er det nødvendig med god dialog og kommunikasjon med både foretaksledelsen, linjeledelsen, pasient- og brukerrepresentanter, ansattes organisasjoner og de sentrale parter i arbeidslivet.

Arbeidssted:

Halfdan Wilhelmsens allé 17, 3116 Tønsberg.

Stillingsbrøk:

100%. Fast stilling.

Søknadsfrist:

10.12.2017.

Kontaktinformasjon

Stein Kinserdal
Administrerende direktør
Tlf. 901 97 812

Søk på stillingen

Se alle ledige stillinger ved Sykehuset i Vestfold


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.