Bilde av flere personer

Vi søker overlege

Nordre Vestfold DPS, klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold

Ny ledig stilling ved Nordre Vestfold DPS, klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset i Vestfold (SiV) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om Sykehuset i Vestfold her

Les mer om å jobbe ved Sykehuset i Vestfold her

Overlege i 100% fast stilling ved Nordre Vestfold DPS

Søndre og Nordre Vestfold DPS blir pr 01.01.18 samlet i et DPS i Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR), og vil være lokalisert i Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik. Opptaksområdet er tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen vil ha ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte.

Til sammen vil man ha fire døgnseksjoner (to for allmennpsykiatri og to for psykose) og syv poliklinikker i tillegg til seksjon for kontortjenester. Utrednings- og behandlingstilbudet gis etter henvisning fra fastlege, privatpraktiserende spesialister eller interne samarbeidspartnere.

Vi har som mål å mobilisere pasientens ressurser og skape lindring, vekst og utvikling. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og omkring mål for utredning og behandling som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen og foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

Det er et mål å delta i kliniske forskningsprosjekter, og for tiden er man involvert i forskningsarbeid innen feltene DBT, MBT, EPHAPS (sammenhenger mellom psykose symptomnivå og fysisk aktivitet), Hjertefrisk (somatisk oppfølgning av pasienter med kardiometabolsk risiko) og det forestår deltagelse i forskningsprosjekt om pasienter med traumelidelser.

Om stillingen

Vi søker nå etter å styrke kompetanse, fagmiljø og resultatskaping ytterliggere, og søker i den forbindelse etter spesialist i psykiatri. Det er p.t. 25 overleger og 8 leger i spesialisering i virksomheten samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.

Seksjonstilhørighet etter interesseområde. Overlegen deltar i seksjonens kliniske arbeid, i seksjonens kvalitetsgruppe som fortløpende videreutvikler tilbudet og kan bli forespurt om å delta i råd og utvalg ved avdelingen.

Overleger ved DPS inngår i vaktordning for DPSets akutt-ambulante team og døgnseksjoner samt døgnseksjon ved Avdeling for rusbehandling. Vaktordningen er for tiden bestående av 18 overleger.

Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende ved behov for tiltredelse i ledige vikariater i DPSet.


Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid.


Personlige egenskaper

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og gode samarbeidsevner både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig.
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS
 • Gode lønnsbetingelser
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Arbeidssted

Ørsnesalleen 14, 3120 Nøtterøy.

Søknadsfrist

27.11.2017.

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Lene Nyegaard Andersen, tlf. 992 48 696.

Søk på stillingen

Se alle ledige stillinger ved Sykehuset i Vestfold