• Styremøte 25. juni 2024
  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
  Styremøte 25. juni 2024
  25.
  juni
  2024
 • Kurs for deg som nylig har fått diagnosen multippel sklerose (MS)
  Målet med kurset er at du og dine pårørende skal få økt kunnskap om diagnosen MS, verktøy for å håndtere symptomer og mulighet til å utveksle erfaringer med personer i samme situasjon.
  Kurs for deg som nylig har fått diagnosen multippel sklerose (MS)
  27.
  august
  2024
  3 dager
 • Pyskoedukasjonsworkshop – autismespekterforstyrrelser
  Tre dagers workshop i psykoedukasjon for mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF).
  Pyskoedukasjonsworkshop – autismespekterforstyrrelser
  28.
  august
  2024
  3 dager