• Sorgstøtte etter dødsfall
  Sorgarbeid i Vestfold arrangerer sorggruppe for deg mellom ca. 25 og 55 år. Her kan du få støtte og hjelp når din samboer eller ektefelle er gått bort.
  Sorgstøtte etter dødsfall
  11.
  januar
  2024
  6 dager
 • Parkinsonkurs
  Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.
  Parkinsonkurs
  12.
  februar
  2024
  4 dager
 • IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)
  Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.
  IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)
  29.
  februar
  2024
  2 dager