Informasjon om koronavirus

(Click on the link below for information about the Coronavirus in Norwegian and English). Sykehuset i Vestfold er i grønn beredskap grunnet den pågående koronasituasjonen. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Trykk på lenken under for informasjon om besøk på sykehuset, utsetting og endring av timer, fødsel og annen viktig informasjon til pasienter, besøkende, ansatte og media.

Hva skjer før, under og etter behandling?