• Styremøte 25. juni 2024
   Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
   Styremøte 25. juni 2024
   25.
   juni
   2024
  • Kurs for deg som nylig har fått diagnosen multippel sklerose (MS)
   Målet med kurset er at du og dine pårørende skal få økt kunnskap om diagnosen MS, verktøy for å håndtere symptomer og mulighet til å utveksle erfaringer med personer i samme situasjon.
   Kurs for deg som nylig har fått diagnosen multippel sklerose (MS)
   27.
   august
   2024
   3 dager
  • Pyskoedukasjonsworkshop – autismespekterforstyrrelser
   Tre dagers workshop i psykoedukasjon for mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF).
   Pyskoedukasjonsworkshop – autismespekterforstyrrelser
   28.
   august
   2024
   3 dager