• Å leve med CFS/ME
   Målet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.
   Å leve med CFS/ME
   9.
   april
   2024
   6 dager
  • ME-pårørendekurs over to dager
   Vi inviterer dere som er pårørende til to samlinger hvor vi informerer og presenterer nytt om ME og deler erfaringer. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til sykepleier, fysioterapeut og andre ressurspersoner.
   ME-pårørendekurs over to dager
   15.
   april
   2024
   2 dager
  • AMD-kurs (aldersrelatert makuladegenerasjon)
   Målet med kurset er at du som har øyesykdommen AMD (Aldersrelatert makuladegenerasjon) skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasj
   AMD-kurs (aldersrelatert makuladegenerasjon)
   16.
   april
   2024