To barn som snakker med en lege

Media

Sykehuset i Vestfold har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise hvis det er ønskelig.

Mediehenvendelser

Henvendelser til sykehuset kan rettes til sykehusets mediekontakter. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser bør fortrinnsvis skje i kontortiden (kl. 08.00-16.00).

Alle henvendelser fra mediene skal rettes til sykehusets mediekontakter på telefon 952 01 111 (NB! Ikke send SMS, da telefonen er viderekoblet) eller på e-post til informasjon@siv.no.

Pressemelding ved ulykke

Sykehuset i Vestfold legger ut anonymiserte tilstandsrapporter om pasienter som er skadet i ulykker. Meldingene gjelder pasienter som kommer til SiV.

Pressemelding ved ulykke

Postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset i Vestfold. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Postjournal

Styret

Styret for Sykehuset i Vestfold består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styret

SiV på sosiale medier

Facebook

Twitter

Vimeo

Fant du det du lette etter?