HELSENORGE
SiV Tønsberg

Styret ved Sykehuset i Vestfold

Styret for Sykehuset i Vestfold består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styremedlemmer 

2022-2024:

Per Christian Voss
Styreleder

Anne Biering
Nestleder

Guro Winsvold 
Styremedlem

Hans August Hanssen
Styremedlem

Charlotte Haug
Styremedlem

Frode Myrvold
Styremedlem

Elisabeth Longva
Styremedlem

2023-2025

Lise Nordahl
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Ellen Holtan Folkestad
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Terje-Kåre Hansen Lundgård
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Nina Christin Clausen
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Varamedlemmer

2023-2025:

Kari Merete Saltvik
(valgt av og blant de ansatte)

Bjørg Taranrød Grytnes
(valgt av og blant de ansatte)

Andreas Aass-Engstrøm
(valgt av og blant de ansatte)

Anne Høeg Sørum
(valgt av og blant de ansatte)

Lisbeth Næss
(valgt av og blant de ansatte)

Nina Hivand
(valgt av og blant de ansatte)
Møtedatoer for 2023

 • 6. januar
 • 22. februar
 • 29. mars
 • 10. mai
 • 21. juni
 • 13. september
 • 18. oktober
 • 22. november
 • 12. desember

Om styret og styremøtene

Styrets vedtekter

Last ned vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 20. mai 2019) (PDF)

Åpne styremøter

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

 • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
 • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
 • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Veileder for styrearbeid i helseforetakene

Det er utarbeidet en veilederen for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå.

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.


Last ned veileder for styrearbeid

Oppnevning av styret

Styret i det regionale helseforetaket har ansvar for å opprette helseforetak og fastsette hvem som skal være medlem av styret (helseforetaksloven § 9). Senere endringer i styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24). Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrene i helseforetak (helseforetaksloven § 21). 
Les mer om oppnevning av styrer på Helse Sør-Øst sine nettsider

Styredokumenter

2019

2020

2021

2022

2023


Søk i alle styredokumenter

  

Søk i alle styredokumenter fra 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023
Fant du det du lette etter?