SiV Tønsberg

Styret ved Sykehuset i Vestfold

Styret for Sykehuset i Vestfold består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

 • Torsdag 24.10.
  Styremøte 24. oktober 2019

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Torsdag 28.11.
  Styremøte 28. november 2019

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte 19. desember 2019

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Styremedlemmer

Per Christian Voss
Styreleder

Arne Bredvei
Nestleder

Hans August Hanssen
Styremedlem

Charlotte Haug
Styremedlem

Kirsti Been Tofte
Styremedlem

Lise Nordahl
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Trond Hugo Haukebø
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Geir Tollefsen
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Varamedlemmer

Kari Merete Saltvik
(valgt av og blant de ansatte)

Nina Christin Clausen
(valgt av og blant de ansatte)

Ellen Holtan Folkestad
(valgt av og blant de ansatte)

Tor Kværne
(valgt av og blant de ansatte)

Christian Robak
(valgt av og blant de ansatte)

Styremøter og -dokumenter 2019

Styremøte 28. februar 2019https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-februar-2019-2019-02-28Styremøte 28. februar 2019Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. mars 2019https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-mars-2019-2019-03-20Styremøte 20. mars 2019Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 14. mai 2019https://www.siv.no/arrangementer/styremote-14-mai-2019-2019-05-14Styremøte 14. mai 2019Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. juni 2019https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-juni-2019-2019-06-20Styremøte 20. juni 2019Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 26. september 2019https://www.siv.no/arrangementer/styremote-26-september-2019-2019-09-26Styremøte 26. september 2019Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 24. oktober 2019https://www.siv.no/arrangementer/styremote-24-oktober-2019-2019-10-24Styremøte 24. oktober 2019Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 28. november 2019https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-november-2019-2019-11-28Styremøte 28. november 2019Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 19. desember 2019https://www.siv.no/arrangementer/styremote-19-desember-2019-2019-12-19Styremøte 19. desember 2019Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Møtedatoer for 2019

 • Torsdag 28. februar, kl. 14-18
 • Onsdag 20. mars, kl. 14-18
 • Tirsdag 14. mai, kl. 14-18
 • Torsdag 20. juni, kl. 14-18
 • Torsdag 26. september, kl. 14-18
 • Torsdag 24. oktober, kl. 14-18
 • Torsdag 28. november, kl. 14-18
 • Torsdag  19. desember, kl. 09-13

Om styret og styremøtene

Styrets vedtekter

Last ned vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 20. mai 2019) (PDF)

Åpne styremøter

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

 • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
 • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
 • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Veileder for styrearbeid i helseforetakene

Det er utarbeidet en veilederen for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå.

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.


Last ned veileder for styrearbeid

Oppnevning av styret

Styret i det regionale helseforetaket har ansvar for å opprette helseforetak og fastsette hvem som skal være medlem av styret (helseforetaksloven § 9). Senere endringer i styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24). Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrene i helseforetak (helseforetaksloven § 21). 
Les mer om oppnevning av styrer på Helse Sør-Øst sine nettsider

Arkiv styremøter 2018

Styremøte 28. februar 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-februar-2018-2018-02-28Styremøte 28. februar 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. mars 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-mars-2018-2018-03-20Styremøte 20. mars 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Ekstraordinært styremøte 8. mai 2018https://www.siv.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-8-mai-2018-2018-05-08Ekstraordinært styremøte 8. mai 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 28. mai 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-mai-2018-2018-05-28Styremøte 28. mai 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. juni 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-juni-2018-2018-06-20Styremøte 20. juni 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 27. september 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-27-september-2018-2018-09-27Styremøte 27. september 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 22. oktober 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-22-oktober-2018-2018-10-22Styremøte 22. oktober 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 28. november 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-november-2018-2018-11-28Styremøte 28. november 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. desember 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-desember-2018-2018-12-20Styremøte 20. desember 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Søk i alle styredokumenter

  

Søk i alle styredokumenter fra 2017, 2018 og 2019
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.