HELSENORGE
SiV Tønsberg

Styret ved Sykehuset i Vestfold

Styret for Sykehuset i Vestfold består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styremedlemmer 

2022-2024:

Per Christian Voss
Styreleder

Anne Biering
Nestleder

Guro Winsvold 
Styremedlem

Hans August Hanssen
Styremedlem

Charlotte Haug
Styremedlem

Frode Myrvold
Styremedlem

Elisabeth Longva
Styremedlem

2021-2023:

Lise Nordahl
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Ellen Holtan Folkestad
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Geir Tollefsen
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Nina Christin Clausen
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Varamedlemmer

2021-2023:

Kari Merete Saltvik
(valgt av og blant de ansatte)

Solfrid Kvande
(valgt av og blant de ansatte)

Carl-Erik Spjeldnes Tuv
(valgt av og blant de ansatte)

Camilla Kjennbakken Rove
(valgt av og blant de ansatte)

Lisbeth Næss
(valgt av og blant de ansatte)

Anne Høeg Sørum
(valgt av og blant de ansatte)Møtedatoer for 2022

 • 20. januar kl. 09.15
 • 23. februar kl. 13.15
 • 30. mars kl. 13.15
 • 11. mai kl. 13.15
 • 22. juni kl. 09.15
 • 14. september kl. 13.15
 • 19. oktober kl. 13.15
 • 16. november kl. 13.15
 • 14. desember kl. 09.15

Møtedatoer for 2023

 • 6. januar
 • 22. februar
 • 29. mars
 • 10. mai
 • 21. juni
 • 13. september
 • 18. oktober
 • 22. november
 • 12. desember

Om styret og styremøtene

Styrets vedtekter

Last ned vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 20. mai 2019) (PDF)

Åpne styremøter

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

 • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
 • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
 • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Veileder for styrearbeid i helseforetakene

Det er utarbeidet en veilederen for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå.

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.


Last ned veileder for styrearbeid

Oppnevning av styret

Styret i det regionale helseforetaket har ansvar for å opprette helseforetak og fastsette hvem som skal være medlem av styret (helseforetaksloven § 9). Senere endringer i styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24). Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrene i helseforetak (helseforetaksloven § 21). 
Les mer om oppnevning av styrer på Helse Sør-Øst sine nettsider

Arkiv styremøter 2020-2023

Styremøte 14. april 2020https://www.siv.no/arrangementer/styremote-14-april-2020-2020-04-14Styremøte 14. april 2020Ekstraordinært styremøte.
Styremøte 6. mai 2020https://www.siv.no/arrangementer/styremote-6-mai-2020-2020-05-06Styremøte 6. mai 2020Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 18. juni 2020https://www.siv.no/arrangementer/styremote-18-juni-2020-2020-06-18Styremøte 18. juni 2020Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 19. august 2020https://www.siv.no/arrangementer/styremote-19-august-2020Styremøte 19. august 2020Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Styremøte 17. februar 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-17-februar-2021Styremøte 17. februar 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 17. mars 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-17-mars-2021Styremøte 17. mars 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 7. mai 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-5-mai-2021Styremøte 7. mai 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 23. juni 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-23-juni-2021Styremøte 23. juni 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 28. september 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-september-2021Styremøte 28. september 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. oktober 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-oktober-2021Styremøte 20. oktober 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 17. november 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-17-november-2021Styremøte 17. november 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 22. desember 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-22-desember-2021Styremøte 22. desember 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Søk i alle styredokumenter

  

Søk i alle styredokumenter fra 2019, 2020, 2021 og 2022
Fant du det du lette etter?