Si din mening

Pasientmedvirkning

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Brukerundersøkelsen tar om lag tre minutter å besvare. Undersøkelsen er anonym. Både pasienter og pårørende kan besvare undersøkelsen.

Gi tilbakemelding på andre måter

Ønsker du og gi oss tilbakemeldinger på annen måte enn gjennom brukerundersøkelsen, kan du selvfølgelig gjøre det. Vi ser helst at du sender oss en skriftlig tilbakemelding. Tilbakemeldingen sendes til avdelingen der du har vært pasient. Du kan også ta kontakt på telefonen.

Gå til oversikt over avdelingene ved Sykehuset i Vestfold.

Klagerett

Dersom du som pasient mener at du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter, har du rett til å klage. Forholdet må tas opp med sykehuset innen fire uker, skriftlig eller muntlig. Dersom sykehuset opprettholder sin avgjørelse kan pasienten klage skriftlig til Fylkesmannen. Dette må gjøres tre uker fra du får kjennskap til sykehusets endelige avgjørelse.

Ønsker du å drøfte opplevelser du har hatt i møte med helse- og sosialtjenesten, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i Vestfold.

Les mer om pasientrettigheter, klagerett og pasient- og brukerombudet.