Kontakt oss

Kontaktinformasjon for Sykehuset i Vestfold.

​Telefon sentralbord: 33 34 20 00

E-post: post@siv.no  
Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse.  Ikke skriv sensitive personopplysninger om for eksempel din eller dine barns helse i e-post til sykehuset.

 Vi kan dessverre ikke videresende eller svare på e-posten dersom henvendelsen gjelder:
 • Timeavtaler
  Du må kontakte avdelingen på telefon for endring, avbestilling eller spørsmål om timeavtale. Telefonnummer står i innkallingsbrevet ditt. Dersom du har fått digitalt innkallingsbrev, kan du sende beskjed om endring digitalt. 
  ​Helsenorge.no - din helse på nett ​
 • Sensitive opplysninger
  Henvendelser som inneholder helseopplysninger eller personlige opplysninger , må enten sendes som brev eller formidles på telefon.
  Ønsker du innsyn i pasientjournal finner du informasjon her​
 • Henvisning
  Spørsmål om henvisning til utredning og behandling må rettes til fastlegen din.
 • Jobbsøknad
  Vi kan dessverre ikke behandle eller videresende jobbsøknader.
  Her finner du informasjon om jobbmuligheter og ledige stillinger
 • Reklame
  E-post med reklame og lignende vil ikke bli behandlet eller videresendt.
 • E-post til ansatte
  Vi oppgir ikke ansattes e-postadresser, men videresender henvendelsen din dersom den ikke inneholder sensitiv informasjon. 


Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

Halfdan Wilhelmsens allé 17
3116 Tønsberg

Se kart

Henvisninger sendes fortrinnsvis elektronisk, men kan også sendes på papir. Malen "Den gode henvisning" gjelder uansett på hvilket format henvisningen sendes.

Adresseregister for elektronisk henvisning

Postadresse for henvisning:

Sykehuset i Vestfold
"Navn på seksjon/avdeling"
Postboks 2168
3103 Tønsberg   

Vi ønsker primært e-faktura og er registrert i Elma-registeret med organisasjonsnummer: 983 975 259. Alternativt kan faktura sendes som PDF-vedlegg i e-post til regnskap@siv.no.

Postadressen er:
Sykehuset i Vestfold
Regnskap
Postboks 2168
3103 Tønsberg

983 975 259

Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal føle deg trygg og finne god informasjon hos oss. Her finner du praktisk informasjon om hvordan du kommer deg til sykehus, parkering, daglige rutiner, mattilbud og andre servicetilbud ved sykehuset.

Her finner du praktisk informasjon om blant annet parkering, kantine og besøkstider

Si din mening er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker å gi en tilbakemelding på sine erfaringer ved Sykehuset i Vestfold. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse. Dette er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud.

Gå til brukerundersøkelsen Si din mening

Sist oppdatert 03.12.2021