Praktisk informasjon

Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal føle deg trygg og finne god informasjon hos oss. Her finner du praktisk informasjon om hvordan du kommer deg til sykehuset, parkering, daglige rutiner, mattilbud og andre servicetilbud ved sykehuset.

Kontaktinformasjon for Sykehuset i Vestfold

Praktisk informasjon

Endre timeavtale på nett

Som pasient ved Sykehuset i Vestfold har du mulighet til å endre din timeavtale ved en del av poliklinikkene på nett.

Besøkstider

Besøkstidene på sykehuset varierer noe på de forskjellige avdelingene.

Parkering

Det anbefales at pasienter som skal legges inn lar bilen stå hjemme.

Sykehusapoteket Tønsberg

Sykehusapoteket i Tønsberg finner du hvis du går til venstre etter at du har gått inn hovedinngangen. Følg så skiltene til apoteket.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Overnatting i nærheten av sykehuset

SiV har avtaler med flere hotell for pasienter som har behov for overnatting utenfor sykehuset i forbindelse med sin behandling.

Ønskeambulansen

Ønskeambulansen er et tilbud til alvorlige syke pasienter som ikke kan reise med vanlige transportmidler. Hensikten er å oppfylle et ønske.

Si din mening – hvordan opplevde du sykehuset?

Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold, gjennom brukerundersøkelsen Si din mening.

Behandlingshjelpemidler

SiV har ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell for hjemmeboende i Vestfold, med unntak av Sande og Svelvik.

Sykkelparkering

Du finner sykkelparkering for besøkende nær hovedinngangen ved SiV-Tønsberg og -Larvik.

Verdisaker

Sykehuset i Vestfold tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Brukerkontor

Ved brukerkontoret vil pasienter og pårørende med erfaring i å leve med sykdom og skade dele sin kunnskap med pasienter, pårørende og ansatte.

Sykehuskapellet

Sykehuskapellet ved SiV er åpent hele døgnet og er ment til å være et stille rom dit man kan trekke seg tilbake med tankene sine.

Sykehusprest

Med sykehuspresten kan man snakke om livet sitt; f.eks. om det man gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig.

Røyking

Sykehuset i Vestfold er et røykfritt sykehus. Det er ikke tillatt å røyke inne i bygningene tilhørende Sykehuset i Vestfold.

Blomster og parfyme

En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.

Kiosk

Ved hovedinngangen ved SiV Tønsberg har Narvesen en kiosk.

Kafé/kantine

Her finner du åpningstidene for kantinene ved SiV-Tønsberg, SiV-Larvik og Kysthospitalet.

Pasientreiser

Resier du til og fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å då dette reiseutgifter.

Trygg behandling – slik kan du bidra selv

Ikke alle skader som oppstår i helsevesenet kan forhindres. Noen er forventede bivirkninger av en ellers nyttig behandling. Skader som infeksjoner, feilmedisinering, liggesår, fall eller komplikasjoner i forbindelse med operasjoner kan i ma...
Se flere artikler()