En eldre kvinne og en sykepleier i hvitt arbeidsantrekk ser på hverandre

Praktisk informasjon

Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal føle deg trygg og finne god informasjon hos oss. Her finner du praktisk informasjon om hvordan du kommer deg til sykehuset, parkering, daglige rutiner, mattilbud og andre servicetilbud ved sykehuset.

Kontaktinformasjon til alle avdelinger
 • Apotek

  Apoteket ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg finner du hvis du går til venstre etter at du har gått inn hovedinngangen. Følg så skiltene til apoteket.

 • Behandlingshjelpemidler

  SiV har ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell for hjemmeboende i Vestfold, med unntak av Sande og Svelvik.

 • Besøkstider

  Besøkstidene på sykehuset varierer noe på de forskjellige avdelingene.

 • Blomster og parfyme

  En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.

 • Direkte innleggelse og åpen retur

  Ved enkelte sykdommer eller tilstander er det behov for at du kommer hurtigst mulig til sykehuset for behandling. Åpen innleggelse/retur betyr at du henvender deg direkte til akuttmottaket, uten å gå gjennom fastlege eller legevakt.

 • Fotografering, filming og lydopptak

  Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Barn som pårørende

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Barn som er pårørende trenger å bli sett, lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og oppfølgingen de trenger når en i familien er alvorlig syk.​ Barn ​under 18 år som er pårørende har mange lovfestede rettigheter.
Les mer om barn som pårørende her
En lege sitter med et barn i en vinduskarm
Sist oppdatert 20.01.2023