Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Administrasjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjonAdministrasjonA
Akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/akuttmottaketAkuttmottakA
Akuttsenterhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenterAkuttsenterA
Alkohol- og medikamentavhengighet seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/alkohol-og-medikamentavhengighet-seksjonAlkohol- og medikamentavhengighet seksjonA
Allmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-a-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk A (DPS)A
Allmennpsykiatrisk poliklinikk B (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-b-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk B (DPS)A
Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-c-tonsberg-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk C, Tønsberg (DPS)A
Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-post-larvik-dpsAllmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)A
Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-post-sandefjorddpsAllmennpsykiatrisk post, Sandefjord(DPS)A
Ambulansetjenestehttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenesteAmbulansetjenesteA
Ambulant akutteam (AAT)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/ambulant-akutteamAmbulant akutteam (AAT)A
AMK nødmeldetjenestehttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikk/amk-nodmeldetjenesteAMK nødmeldetjenesteA
Anestesiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/anestesiseksjonAnestesiseksjonA
Anestesiseksjon 4Hhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/anestesiseksjon-4hAnestesiseksjon 4HA
Autismeavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/autismeavdelingAutismeavdelingA
Avdeling rus og avhengighethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetAvdeling rus og avhengighetA
Barne- og ungdomsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barne-og-ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdelingB
Barne- og ungdomspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/barne-og-ungdomspoliklinikkBarne- og ungdomspoliklinikkB
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)B
Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-dognpostBarne- og ungdomspsykiatrisk døgnpostB
Barne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-intensivseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjonB
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-larvikBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, LarvikB
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-tonsbergBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TønsbergB
Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-spesialseksjonBarne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjonB
Barselpoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/barselpoliklinikkBarselpoliklinikkB
Behandlingshjelpemidlerhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/medisinteknologisk-avdeling/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerB
Bemanningsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/hr-avdeling/bemanningsseksjonBemanningsseksjonB
Blodbankhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbankBlodbankB
Blodbank Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-larvikBlodbank LarvikB
Blodbank Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-sandefjordBlodbank SandefjordB
Blodbank Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratoriet/blodbank/blodbank-tonsbergBlodbank TønsbergB
Blodsykdommer poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/blodsykdommer-poliklinikkBlodsykdommer poliklinikkB
Blodsykdommer seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/blodsykdommer-seksjonBlodsykdommer seksjonB
Brystkirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/brystkirurgisk-poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikkB
Brystkirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/brystkirurgisk-seksjonBrystkirurgisk seksjonB
Brystsenter https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdeling/brystsenterBrystsenter B
Byggteknisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/byggteknisk-avdelingByggteknisk avdelingB
Dagkirurgisk post 4bhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagkirurgisk-post-4bDagkirurgisk post 4bD
Dagkirurgisk post 4Hhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagkirurgisk-post-4hDagkirurgisk post 4HD
Dagpost kirurgisk klinikk - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/dagpost-kirurgisk-klinikk-larvikDagpost kirurgisk klinikk - LarvikD
DPS Vestfoldhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfoldDPS VestfoldD
ECT-poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/ect-poliklinikkECT-poliklinikkE
Elektroteknisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/elektroteknisk-avdelingElektroteknisk avdelingE
Fag- og samhandlingsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdelingFag- og samhandlingsavdelingF
Fagbibliotekhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdeling/fagbibliotekFagbibliotekF
Forskning- og innovasjonsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdelingForskning- og innovasjonsavdelingF
Forskning og utvikling - Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/forskning-og-utvikling-klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringForskning og utvikling - Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR)F
Forsyningsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdelingForsyningsavdelingF
Fysikalsk medisin og rehabilitering kontorseksjon, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-kontorseksjon-kysthospitaletFysikalsk medisin og rehabilitering kontorseksjon, KysthospitaletF
Fysikalsk medisinsk avdeling, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisinsk-avdeling-kysthospitaletFysikalsk medisinsk avdeling, KysthospitaletF
Fysio- og ergoterapi, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/fysio-og-ergoterapi-larvikFysio- og ergoterapi, LarvikF
Fysio- og rehabiliteringsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdelingFysio- og rehabiliteringsavdelingF
Fysioterapipoliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/fysioterapipoliklinikk-tonsbergFysioterapipoliklinikk, TønsbergF
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkG
Gastrokirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-seksjonGastrokirurgisk seksjonG
Gastromedisinsk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdelingG
Gastromedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/gastromedisinsk-poliklinikkGastromedisinsk poliklinikkG
Geriatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkG
Gynekologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkG
Gynekologisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjonG
Habiliterings- og rehabiliteringsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdelingHabiliterings- og rehabiliteringsavdelingH
Habiliteringsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/habiliteringsseksjonHabiliteringsseksjonH
Helse- og arbeidspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/helse-og-arbeidspoliklinikkHelse- og arbeidspoliklinikkH
Hjemmedialyse poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjemmedialyse-poliklinikkHjemmedialyse poliklinikkH
Hjertemedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjertemedisinsk-poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkH
Hjertemedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/hjertemedisinsk-seksjonHjertemedisinsk seksjonH
Hjerterhabiliteringspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/hjerterhabiliteringspoliklinikkHjerterhabiliteringspoliklinikkH
HR-avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/hr-avdelingHR-avdelingH
Hørselspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjon/horselspoliklinikkHørselspoliklinikkH
IKT- og e-helseavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdelingIKT- og e-helseavdelingI
Infeksjonsmedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/infeksjonsmedisinsk-seksjon/infeksjonsmedisinsk-poliklinikkInfeksjonsmedisinsk poliklinikkI
Infeksjonsmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/infeksjonsmedisinsk-seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonI
Innkjøp og kontrakthttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/okonomiavdeling/innkjop-og-kontraktInnkjøp og kontraktI
Intensivmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/intensivmedisinsk-seksjonIntensivmedisinsk seksjonI
Kantine - Den blå resepthttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdeling/kantine-den-bla-reseptKantine - Den blå reseptK
Karkirurgisk poliklikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/karkirurgisk-poliklikkKarkirurgisk poliklikkK
Karkirurgisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgisk-seksjonKarkirurgisk seksjonK
Kirurgi 4B-4H mottak-dagposthttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-dagpost-4b-4hKirurgi 4B-4H mottak-dagpostK
Kirurgisk klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkK
Kirurgisk kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-kontoravdelingKirurgisk kontoravdelingK
Kirurgisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkK
Kirurgisk post 2A https://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-2aKirurgisk post 2A K
Kirurgisk post 3ABhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-3abKirurgisk post 3ABK
Kirurgisk post 4C føde og barselhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-4c-fode-og-barselKirurgisk post 4C føde og barselK
Kirurgisk post 6C kreft og blodsykdommerhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-6c-kreft-og-blodsykdommerKirurgisk post 6C kreft og blodsykdommerK
Kirurgisk post 7ABhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-7abKirurgisk post 7ABK
Kirurgisk post ortopedi, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirurgisk-post-ortopedi-larvikKirurgisk post ortopedi, LarvikK
Kirurgisk sykepleieavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdelingKirurgisk sykepleieavdelingK
Klinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringKlinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringK
Klinikk medisinsk diagnostikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikkKlinikk medisinsk diagnostikkK
Klinikk psykisk helse og avhengighethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighetKlinikk psykisk helse og avhengighetK
Klinisk simuleringssenterhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/klinisk-simuleringssenterKlinisk simuleringssenterK
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkK
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostK
Kommunikasjonsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/kommunikasjonsavdelingKommunikasjonsavdelingK
Koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/forskning-og-utvikling-klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/koordinerende-enhet-for-rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringK
Kreftpoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kreftpoliklinikkKreftpoliklinikkK
Kreftseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kreftseksjonKreftseksjonK
Kvalitetseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/kvalitetseksjonKvalitetseksjonK
LAR-poliklinikkene (legemiddelassistert rehabilitering)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/lar-poliklinikkene-legemiddelassistert-rehabiliteringLAR-poliklinikkene (legemiddelassistert rehabilitering)L
Lungemedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/lungemedisinsk-poliklinikkLungemedisinsk poliklinikkL
Lungemedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/lungemedisinsk-seksjonLungemedisinsk seksjonL
Lærings- og mestringssenterhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/lerings-og-mestringssenterLærings- og mestringssenterL
Medisinsk klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkM
Medisinsk kontoravdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-kontoravdelingMedisinsk kontoravdelingM
Medisinsk post 1AB barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-1ab-barn-og-ungdomMedisinsk post 1AB barn og ungdomM
Medisinsk post 2Chttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-2cMedisinsk post 2CM
Medisinsk post 3C https://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-3cMedisinsk post 3C M
Medisinsk post 4A nyfødtintensivhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-4a-nyfodtintensivMedisinsk post 4A nyfødtintensivM
Medisinsk post 5Ahttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-5aMedisinsk post 5AM
Medisinsk post 5BChttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-5bcMedisinsk post 5BCM
Medisinsk post 5C overvåkinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisin-5c-overvakingMedisinsk post 5C overvåkingM
Medisinsk post 7Chttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/medisinsk-post-7cMedisinsk post 7CM
Medisinsk sykepleieavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdelingMedisinsk sykepleieavdelingM
Medisinskfaglig avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdelingMedisinskfaglig avdelingM
Medisinteknologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/medisinteknologisk-avdelingMedisinteknologisk avdelingM
Mikrobiologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/mikrobiolgisk-avdelingMikrobiologisk avdelingM
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helsehttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/forskning-og-innovasjonsavdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-aldring-og-helseNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseN
Nevrologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdelingN
Nevrologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkN
Nevrologisk rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling/nevrologisk-rehabiliteringsseksjon-kysthospitaletNevrologisk rehabiliteringsseksjon, KysthospitaletN
Nevropsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/nevropsykiatrisk-poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikkN
NorCPhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/cp-registerNorCPN
Nyfødtmedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyfodtmedisinsk-seksjonNyfødtmedisinsk seksjonN
Nyremedisinsk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyremedisinsk-seksjon/nyremedisinsk-poliklinikkNyremedisinsk poliklinikkN
Nyremedisinsk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinskfaglig-avdeling/nyremedisinsk-seksjonNyremedisinsk seksjonN
Observasjonspostenhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/observasjonspostObservasjonspostenO
Ortopedisk poliklinikk, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/ortopedisk-poliklinikk-larvikOrtopedisk poliklinikk, LarvikO
Ortopedisk poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/ortopedisk-poliklinikk-tonsbergOrtopedisk poliklinikk, TønsbergO
Ortopedisk seksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-seksjonOrtopedisk seksjonO
Patologiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/patologiavdelingPatologiavdelingP
Poliklinikk aldersrelaterte sykdommer - Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-sykepleieavdeling/geriatrisk-poliklinikk-larvikPoliklinikk aldersrelaterte sykdommer - LarvikP
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-nordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nordP
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-sor-larvikPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, LarvikP
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-sor-sandefjordPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, SandefjordP
Prehospital klinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/prehospital-klinikkPrehospital klinikkP
Preoperativ poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/preoperativ-poliklinikk-tonsbergPreoperativ poliklinikk, TønsbergP
Produksjonskjøkkenhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/forsyningsavdeling/produksjonskjokkenProduksjonskjøkkenP
Psykiatrisk akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttmottakPsykiatrisk akuttmottakP
Psykiatrisk akuttpost A, B og Chttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttpost-a-b-og-cPsykiatrisk akuttpost A, B og CP
Psykiatrisk langtidsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-langtidspostPsykiatrisk langtidspostP
Psykiatrisk sikkerhetsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-sikkerhetspostPsykiatrisk sikkerhetspostP
Psykiatrisk sykehusavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingP
Psykosepoliklinikk (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/psykosepoliklinikk-dpsPsykosepoliklinikk (DPS)P
Psykosepost (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/psykosepost-dpsPsykosepost (DPS)P
Pusterommethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/pusterommetPusterommetP
Radiologisk avdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingR
Regionalt senter for kjønnsinkongruenshttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/regionalt-senter-for-kjonnsinkongruensRegionalt senter for kjønnsinkongruensR
Rehabiliteringsavdeling, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdelingRehabiliteringsavdeling, KysthospitaletR
Rehabiliteringsseksjon, Kysthospitalethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/rehabiliteringsavdeling/rehabiliteringsseksjon-kysthospitaletRehabiliteringsseksjon, KysthospitaletR
Resepsjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdeling/resepsjon-og-sentralbordseksjon/resepsjonResepsjonR
Resepsjon og sentralbordseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/ikt-og-e-helseavdeling/resepsjon-og-sentralbordseksjonResepsjon og sentralbordseksjonR
Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/rus-og-psykisk-lidelse-poliklinikk-vestfold-ropRus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)R
Samhandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/samhandlingSamhandlingS
Senter for sykelig overvekthttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvektSenter for sykelig overvektS
Senter for sykelig overvekt barn-unghttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ungSenter for sykelig overvekt barn-ungS
Sentrallaboratoriethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-medisinsk-diagnostikk/sentrallaboratorietSentrallaboratorietS
Servicedivisjonhttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjonServicedivisjonS
Skadestuehttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttsenter/skadestueSkadestueS
Smertebehandlingsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/smertebehandlingsseksjonSmertebehandlingsseksjonS
Smertepoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/smertebehandlingsseksjon/smertepoliklinikkSmertepoliklinikkS
Smittevernseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/fag-og-samhandlingsavdeling/smittevernseksjonSmittevernseksjonS
Spiseforstyrrelsespoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/spiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikkS
Stoffavhengighet - avrusning-utredninghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/stoffavhengighet-avrusning-utredningStoffavhengighet - avrusning-utredningS
Stoffavhengighet - behandlinghttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighet/stoffavhengighet-behandlingStoffavhengighet - behandlingS
Sykelig overvekt poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt/poliklinikk-sykelig-overvektSykelig overvekt poliklinikkS
Sykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/habiliterings-og-rehabiliteringsavdeling/senter-for-sykelig-overvekt-barn-ung/poliklinikk-sykelig-overvekt-barn-og-ungdomSykelig overvekt poliklinikk barn og ungdomS
Tekstil- og renholdsavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/servicedivisjon/tekstil-og-renholdsavdelingTekstil- og renholdsavdelingT
Urologiseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/urologisk-seksjonUrologiseksjonU
Urologisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/kirugisk-poliklinikk/urologisk-poliklinikkUrologisk poliklinikkU
Veiledningspoliklinikk Anemonehttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-sykepleieavdeling/veiledningspoliklinikk-anemoneVeiledningspoliklinikk AnemoneV
Økonomiavdelinghttps://www.siv.no/avdelinger/administrasjon/okonomiavdelingØkonomiavdelingØ
Øre-nese- halspoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjon/ore-nese-halspoliklinikkØre-nese- halspoliklinikkØ
Øre-nese-halsseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsseksjonØre-nese-halsseksjonØ
Øyepoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oyeseksjon/oyepoliklinikkØyepoliklinikkØ
Øyeseksjonhttps://www.siv.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oyeseksjonØyeseksjonØ

Besøksadresser

Anton Jenssens gate, Tønsberg https://www.siv.no/steder/barne-og-ungdomspsykiatri-anton-jenssens-gateAnton Jenssens gate, Tønsberg Her ligger BUPA poliklinikk og BUPA poliklinikk spesial.
Bjellandåsen, Vearhttps://www.siv.no/steder/bjellandasen-vearBjellandåsen, VearHer ligger helse- og arbeidspoliklinikken.
Blodbank, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/blodbank-larvikBlodbank, LarvikBenytt hovedinngangen. Gå inn til høyre forbi informasjonsskranken og følg skilting til blodbanken.
Blodbank, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/blodbank-sandefjordBlodbank, SandefjordBlodbanken i Sandefjord ligger i Sandefjord medisinske senter.
Blodbank, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/blodbank-tonsbergBlodbank, TønsbergBlodbanken i Tønsberg ligger i hovedbygget. Gå inn hovedinngangen, ta til venstre og følg skiltene.
Brystsenterhttps://www.siv.no/steder/tonsberg/brystsenterBrystsenterBrystsenteret er en spesialavdeling som utreder symptomer fra bryst.
BUPA, Adlers gate 37-39https://www.siv.no/steder/bupa-adlergate-37-39BUPA, Adlers gate 37-39Her ligger BUPA døgn ungdom og BUPA poliklinikk intensiv.
Christian Fredriksgate 6, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/christian-fredriksgate-6-tonsbergChristian Fredriksgate 6, TønsbergHer er poliklinikk spiseforstyrrelser
Fjordgaten 2, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/fjordgaten-2-tonsbergFjordgaten 2, Tønsberg
Frankendalsveien 97, Larvikhttps://www.siv.no/steder/barne-og-ungdomspsykiatri-larvikFrankendalsveien 97, LarvikHer ligger BUPA poliklinikk.
Furubakken, Larvikhttps://www.siv.no/steder/furubakken-larvikFurubakken, LarvikFurubakken er en av DPS Vestfold sine lokasjoner.
Glenne, Borrehttps://www.siv.no/steder/glenne-borreGlenne, BorreHer ligger Glenne regionalt senter for autisme.
Granlihttps://www.siv.no/steder/granliGranliHer ligger flere avdelinger som hører til under Psykiatrisk fylkesavdeling, i tillegg til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Horten medisinske senter https://www.siv.no/steder/horten-medisinske-senter-nvdpsHorten medisinske senter Her finner du poliklinikk rus- og avhengighet og poliklinikk psykose.
Håkon V gate 14, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/hakon-v-gate-14-tonsbergHåkon V gate 14, TønsbergHer ligger Psykiatrisk fylkesavdeling, Poliklinikk ECT, Døgn akutt psykose og Akutt allmennpsykiatri, døgnenhet.
Håkon V gate 17 Ahttps://www.siv.no/steder/tonsberg/hakon-v-gate-17-aHåkon V gate 17 A
Håkon V gate 5A, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/hakon-v-gate-5a-tonsbergHåkon V gate 5A, Tønsberg
Kysthospitalet, Stavernhttps://www.siv.no/steder/kysthospitalet-stavernKysthospitalet, StavernHer ligger klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.
LAR poliklinikk, Hortenhttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-hortenLAR poliklinikk, HortenLAR-poliklinikken i Horten ligger i Horten medisinske senter.
LAR poliklinikk, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/lar-poliklinikk-larvikLAR poliklinikk, LarvikLAR-poliklinikken i Larvik ligger i gamle Larvik sykehus, fløy C, 1. etasje.
LAR poliklinikk, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-sandefjordLAR poliklinikk, SandefjordLAR-poliklinikken i Sandefjord ligger i Sandar Herredshus 3.
LAR poliklinikk, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/lar-poliklinikk-tonsbergLAR poliklinikk, TønsbergLAR-poliklinikken i Tønsberg ligger i Storgaten 33.
Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvikLarvikGamle Larvik sykehus.
Linde, Nøtterøyhttps://www.siv.no/steder/linde-notteroyLinde, NøtterøyDPS Vestfold tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper, psykose og rus- og avhengighet.
Pet-CT-bussenhttps://www.siv.no/steder/pet-ct-bussenPet-CT-bussenPET-CT-bussen er et mobilt tilbud som kommer til Tønsberg utvalgte dager. Du finner den på baksiden av sykehusets hovedinngang.
Preståsen, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/prestasen-sandefjordPreståsen, SandefjordPreståsen er en av DPS Vestfold sine lokasjoner.
Prøvetaking, Larvikhttps://www.siv.no/steder/larvik/provetaking-larvikPrøvetaking, LarvikPrøvetaking i Larvik gjøres ved gamle Larvik sykehus.
Prøvetaking, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/provetaking-sandefjordPrøvetaking, SandefjordPrøvetaking i Sandefjord foregår i Sandefjord medisinske senter.
Prøvetaking, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsberg/provetaking-tonsbergPrøvetaking, TønsbergBenytt sykehusets hovedinngang. Prøvetakingspoliklinikken finner du til høyre for resepsjonen.
Skiringsalgaten 9A (gamle legevaktsbygget)https://www.siv.no/steder/skiringsalgaten-9a-legevaktsbyggetSkiringsalgaten 9A (gamle legevaktsbygget)Her holder Pusterommet, Behandlingshjelpemidler, Innkjøp og kontrakt og deler av Servicedivisjonen til.
Skjerve, Nøtterøyhttps://www.siv.no/steder/skjerve-notteroySkjerve, NøtterøyHer ligger Avdeling for rusbehandling og underliggende enheter.
Solvang, Tønsberghttps://www.siv.no/steder/solvang-tonsbergSolvang, TønsbergHer ligger habiliterings- og rehabiliteringsavdelingen.
Torget 10, Sandefjordhttps://www.siv.no/steder/torget-10-sandefjordTorget 10, SandefjordHer ligger poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - sør, Sandefjord og LAR poliklinikk Sandefjord.
Tønsberghttps://www.siv.no/steder/tonsbergTønsbergHer ligger hovedbygget med blant annet sengeposter, poliklinikker, operasjonssaler og administrasjon.

Fant du det du lette etter?