Journalinnsyn

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

​Pasientjournalen er viktig fordi den både er et arbeidsdokument for helsepersonell og samtidig gir den et dokumentasjonsgrunnlag.

Vil du se journalen din?

Du har rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og andre forhold av betydning for å forstå innholdet i journalen. I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen i Vestfold. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema.

Skjema for innsyn i journal ved Sykehuset i Vestfold

Skjema: Begjæring om innsyn i journal

Send skjemaet til:

Skjemaet må fylles ut og undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt og sendes per post til følgende adresse:

Sykehuset i Vestfold
v/ post- og dokumentsenteret
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Les mer om pasientjournalen på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.