Postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset i Vestfold. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

​Innsyn

Sykehuset i Vestfold legger daglig ut postlister. Dersom du ønsker innsyn kan du sende e-post til   post@siv.no. Vennligst oppgi dato, avsender/mottaker og tittel for brevet.

Lover

 

Søk i alle postjournaler

 

Søk i alle postjournaler

Postjournal 2019

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember


Postjournal 2018

Januar

Postjournal-2018-01-24.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-24.pdfPostjournal-2018-01-24.pdf
Postjournal-2018-01-25.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-25.pdfPostjournal-2018-01-25.pdf
Postjournal-2018-01-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-26.pdfPostjournal-2018-01-26.pdf
Postjournal-2018-01-29.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-29.pdfPostjournal-2018-01-29.pdf
Postjournal-2018-01-30.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-30.pdfPostjournal-2018-01-30.pdf
Postjournal-2018-01-31.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-31.pdfPostjournal-2018-01-31.pdf
Postjournal-2018-01-02.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-02.pdfPostjournal-2018-01-02.pdf
Postjournal-2018-01-03.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-03.pdfPostjournal-2018-01-03.pdf
Postjournal-2018-01-04.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-04.pdfPostjournal-2018-01-04.pdf
Postjournal-2018-01-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-05.pdfPostjournal-2018-01-05.pdf
Postjournal-2018-01-08.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-08.pdfPostjournal-2018-01-08.pdf
Postjournal-2018-01-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-09.pdfPostjournal-2018-01-09.pdf
Postjournal-2018-01-10.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-10.pdfPostjournal-2018-01-10.pdf
Postjournal-2018-01-11.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-11.pdfPostjournal-2018-01-11.pdf
Postjournal-2018-01-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-12.pdfPostjournal-2018-01-12.pdf
Postjournal-2018-01-15.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-15.pdfPostjournal-2018-01-15.pdf
Postjournal-2018-01-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-16.pdfPostjournal-2018-01-16.pdf
Postjournal-2018-01-17.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-17.pdfPostjournal-2018-01-17.pdf
Postjournal-2018-01-18.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-18.pdfPostjournal-2018-01-18.pdf
Postjournal-2018-01-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-19.pdfPostjournal-2018-01-19.pdf
Postjournal-2018-01-22.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-22.pdfPostjournal-2018-01-22.pdf
Postjournal-2018-01-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Januar/Postjournal-2018-01-23.pdfPostjournal-2018-01-23.pdf

Februar

Postjournal-2018-02-01.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-01.pdfPostjournal-2018-02-01.pdf
Postjournal-2018-02-02.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-02.pdfPostjournal-2018-02-02.pdf
Postjournal-2018-02-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-05.pdfPostjournal-2018-02-05.pdf
Postjournal-2018-02-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-06.pdfPostjournal-2018-02-06.pdf
Postjournal-2018-02-07.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-07.pdfPostjournal-2018-02-07.pdf
Postjournal-2018-02-08.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-08.pdfPostjournal-2018-02-08.pdf
Postjournal-2018-02-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-09.pdfPostjournal-2018-02-09.pdf
Postjournal-2018-02-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-12.pdfPostjournal-2018-02-12.pdf
Postjournal-2018-02-14.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-14.pdfPostjournal-2018-02-14.pdf
Postjournal-2018-02-15.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-15.pdfPostjournal-2018-02-15.pdf
Postjournal-2018-02-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-16.pdfPostjournal-2018-02-16.pdf
Postjournal-2018-02-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-19.pdfPostjournal-2018-02-19.pdf
Postjournal-2018-02-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-20.pdfPostjournal-2018-02-20.pdf
Postjournal-2018-02-21.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-21.pdfPostjournal-2018-02-21.pdf
Postjournal-2018-02-22.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-22.pdfPostjournal-2018-02-22.pdf
Postjournal-2018-02-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-23.pdfPostjournal-2018-02-23.pdf
Postjournal-2018-02-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-26.pdfPostjournal-2018-02-26.pdf
Postjournal-2018-02-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-27.pdfPostjournal-2018-02-27.pdf
Postjournal-2018-02-28.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-28.pdfPostjournal-2018-02-28.pdf
Postjournal-2018-02-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Februar/Postjournal-2018-02-13.pdfPostjournal-2018-02-13.pdf

Mars

Postjournal-2018-03-01.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-01.pdfPostjournal-2018-03-01.pdf
Postjournal-2018-03-02.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-02.pdfPostjournal-2018-03-02.pdf
Postjournal-2018-03-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-05.pdfPostjournal-2018-03-05.pdf
Postjournal-2018-03-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-06.pdfPostjournal-2018-03-06.pdf
Postjournal-2018-03-07.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-07.pdfPostjournal-2018-03-07.pdf
Postjournal-2018-03-08.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-08.pdfPostjournal-2018-03-08.pdf
Postjournal-2018-03-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-09.pdfPostjournal-2018-03-09.pdf
Postjournal-2018-03-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-12.pdfPostjournal-2018-03-12.pdf
Postjournal-2018-03-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-13.pdfPostjournal-2018-03-13.pdf
Postjournal-2018-03-14.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-14.pdfPostjournal-2018-03-14.pdf
Postjournal-2018-03-15.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-15.pdfPostjournal-2018-03-15.pdf
Postjournal-2018-03-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-16.pdfPostjournal-2018-03-16.pdf
Postjournal-2018-03-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-19.pdfPostjournal-2018-03-19.pdf
Postjournal-2018-03-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-20.pdfPostjournal-2018-03-20.pdf
Postjournal-2018-03-21.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-21.pdfPostjournal-2018-03-21.pdf
Postjournal-2018-03-22.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-22.pdfPostjournal-2018-03-22.pdf
Postjournal-2018-03-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-23.pdfPostjournal-2018-03-23.pdf
Postjournal-2018-03-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-26.pdfPostjournal-2018-03-26.pdf
Postjournal-2018-03-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-27.pdfPostjournal-2018-03-27.pdf
Postjournal-2018-03-28.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mars/Postjournal-2018-03-28.pdfPostjournal-2018-03-28.pdf

April

Postjournal-2018-04-03.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-03.pdfPostjournal-2018-04-03.pdf
Postjournal-2018-04-04.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-04.pdfPostjournal-2018-04-04.pdf
Postjournal-2018-04-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-06.pdfPostjournal-2018-04-06.pdf
Postjournal-2018-04-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-09.pdfPostjournal-2018-04-09.pdf
Postjournal-2018-04-10.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-10.pdfPostjournal-2018-04-10.pdf
Postjournal-2018-04-11.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-11.pdfPostjournal-2018-04-11.pdf
Postjournal-2018-04-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-12.pdfPostjournal-2018-04-12.pdf
Postjournal-2018-04-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-13.pdfPostjournal-2018-04-13.pdf
Postjournal-2018-04-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-16.pdfPostjournal-2018-04-16.pdf
Postjournal-2018-04-17.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-17.pdfPostjournal-2018-04-17.pdf
Postjournal-2018-04-18.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-18.pdfPostjournal-2018-04-18.pdf
Postjournal-2018-04-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-19.pdfPostjournal-2018-04-19.pdf
Postjournal-2018-04-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-20.pdfPostjournal-2018-04-20.pdf
Postjournal-2018-04-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-23.pdfPostjournal-2018-04-23.pdf
Postjournal-2018-04-24.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-24.pdfPostjournal-2018-04-24.pdf
Postjournal-2018-04-25.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-25.pdfPostjournal-2018-04-25.pdf
Postjournal-2018-04-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-26.pdfPostjournal-2018-04-26.pdf
Postjournal-2018-04-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-27.pdfPostjournal-2018-04-27.pdf
Postjournal-2018-04-30.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-30.pdfPostjournal-2018-04-30.pdf
Postjournal-2018-04-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/April/Postjournal-2018-04-05.pdfPostjournal-2018-04-05.pdf

Mai

Postjournal-2018-05-02.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-02.pdfPostjournal-2018-05-02.pdf
Postjournal-2018-05-03.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-03.pdfPostjournal-2018-05-03.pdf
Postjournal-2018-05-04.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-04.pdfPostjournal-2018-05-04.pdf
Postjournal-2018-05-07.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-07.pdfPostjournal-2018-05-07.pdf
Postjournal-2018-05-08.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-08.pdfPostjournal-2018-05-08.pdf
Postjournal-2018-05-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-09.pdfPostjournal-2018-05-09.pdf
Postjournal-2018-05-14.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-14.pdfPostjournal-2018-05-14.pdf
Postjournal-2018-05-11.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-11.pdfPostjournal-2018-05-11.pdf
Postjournal-2018-05-15.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-15.pdfPostjournal-2018-05-15.pdf
Postjournal-2018-05-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-16.pdfPostjournal-2018-05-16.pdf
Postjournal-2018-05-18.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-18.pdfPostjournal-2018-05-18.pdf
Postjournal-2018-05-22.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-22.pdfPostjournal-2018-05-22.pdf
Postjournal-2018-05-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-23.pdfPostjournal-2018-05-23.pdf
Postjournal-2018-05-24.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-24.pdfPostjournal-2018-05-24.pdf
Postjournal-2018-05-25.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-25.pdfPostjournal-2018-05-25.pdf
Postjournal-2018-05-28.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-28.pdfPostjournal-2018-05-28.pdf
Postjournal-2018-05-29.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-29.pdfPostjournal-2018-05-29.pdf
Postjournal-2018-05-30.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-30.pdfPostjournal-2018-05-30.pdf
Postjournal-2018-05-31.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Mai/Postjournal-2018-05-31.pdfPostjournal-2018-05-31.pdf

Juni

Postjournal-2018-06-01.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-01.pdfPostjournal-2018-06-01.pdf
Postjournal-2018-06-04.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-04.pdfPostjournal-2018-06-04.pdf
Postjournal-2018-06-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-05.pdfPostjournal-2018-06-05.pdf
Postjournal-2018-06-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-06.pdfPostjournal-2018-06-06.pdf
Postjournal-2018-06-07.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-07.pdfPostjournal-2018-06-07.pdf
Postjournal-2018-06-08.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-08.pdfPostjournal-2018-06-08.pdf
Postjournal-2018-06-11.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-11.pdfPostjournal-2018-06-11.pdf
Postjournal-2018-06-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-12.pdfPostjournal-2018-06-12.pdf
Postjournal-2018-06-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-13.pdfPostjournal-2018-06-13.pdf
Postjournal-2018-06-14.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-14.pdfPostjournal-2018-06-14.pdf
Postjournal-2018-06-15.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-15.pdfPostjournal-2018-06-15.pdf
Postjournal-2018-06-18.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-18.pdfPostjournal-2018-06-18.pdf
Postjournal-2018-06-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-19.pdfPostjournal-2018-06-19.pdf
Postjournal-2018-06-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-20.pdfPostjournal-2018-06-20.pdf
Postjournal-2018-06-21.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-21.pdfPostjournal-2018-06-21.pdf
Postjournal-2018-06-22.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-22.pdfPostjournal-2018-06-22.pdf
Postjournal-2018-06-25.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-25.pdfPostjournal-2018-06-25.pdf
Postjournal-2018-06-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-26.pdfPostjournal-2018-06-26.pdf
Postjournal-2018-06-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-27.pdfPostjournal-2018-06-27.pdf
Postjournal-2018-06-28.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-28.pdfPostjournal-2018-06-28.pdf
Postjournal-2018-06-29.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juni/Postjournal-2018-06-29.pdfPostjournal-2018-06-29.pdf

Juli

Postjournal-2018-07-02.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-02.pdfPostjournal-2018-07-02.pdf
Postjournal-2018-07-04.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-04.pdfPostjournal-2018-07-04.pdf
Postjournal-2018-07-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-05.pdfPostjournal-2018-07-05.pdf
Postjournal-2018-07-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-06.pdfPostjournal-2018-07-06.pdf
Postjournal-2018-07-10.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-10.pdfPostjournal-2018-07-10.pdf
Postjournal-2018-07-11.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-11.pdfPostjournal-2018-07-11.pdf
Postjournal-2018-07-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-12.pdfPostjournal-2018-07-12.pdf
Postjournal-2018-07-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-13.pdfPostjournal-2018-07-13.pdf
Postjournal-2018-07-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-16.pdfPostjournal-2018-07-16.pdf
Postjournal-2018-07-17.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-17.pdfPostjournal-2018-07-17.pdf
Postjournal-2018-07-18.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-18.pdfPostjournal-2018-07-18.pdf
Postjournal-2018-07-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-19.pdfPostjournal-2018-07-19.pdf
Postjournal-2018-07-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-20.pdfPostjournal-2018-07-20.pdf
Postjournal-2018-07-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-23.pdfPostjournal-2018-07-23.pdf
Postjournal-2018-07-24.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-24.pdfPostjournal-2018-07-24.pdf
Postjournal-2018-07-25.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-25.pdfPostjournal-2018-07-25.pdf
Postjournal-2018-07-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-26.pdfPostjournal-2018-07-26.pdf
Postjournal-2018-07-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-27.pdfPostjournal-2018-07-27.pdf
Postjournal-2018-07-30.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-30.pdfPostjournal-2018-07-30.pdf
Postjournal-2018-07-31.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-31.pdfPostjournal-2018-07-31.pdf
Postjournal-2018-07-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-09.pdfPostjournal-2018-07-09.pdf
Postjournal-2018-07-03.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Juli/Postjournal-2018-07-03.pdfPostjournal-2018-07-03.pdf

August

Postjournal-2018-08-01.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-01.pdfPostjournal-2018-08-01.pdf
Postjournal-2018-08-02.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-02.pdfPostjournal-2018-08-02.pdf
Postjournal-2018-08-03.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-03.pdfPostjournal-2018-08-03.pdf
Postjournal-2018-08-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-06.pdfPostjournal-2018-08-06.pdf
Postjournal-2018-08-07.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-07.pdfPostjournal-2018-08-07.pdf
Postjournal-2018-08-08.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-08.pdfPostjournal-2018-08-08.pdf
Postjournal-2018-08-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-09.pdfPostjournal-2018-08-09.pdf
Postjournal-2018-08-10.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-10.pdfPostjournal-2018-08-10.pdf
Postjournal-2018-08-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-13.pdfPostjournal-2018-08-13.pdf
Postjournal-2018-08-14.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-14.pdfPostjournal-2018-08-14.pdf
Postjournal-2018-08-15.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-15.pdfPostjournal-2018-08-15.pdf
Postjournal-2018-08-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-16.pdfPostjournal-2018-08-16.pdf
Postjournal-2018-08-17.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-17.pdfPostjournal-2018-08-17.pdf
Postjournal-2018-08-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-20.pdfPostjournal-2018-08-20.pdf
Postjournal-2018-08-21.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-21.pdfPostjournal-2018-08-21.pdf
Postjournal-2018-08-22.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-22.pdfPostjournal-2018-08-22.pdf
Postjournal-2018-08-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-23.pdfPostjournal-2018-08-23.pdf
Postjournal-2018-08-24.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-24.pdfPostjournal-2018-08-24.pdf
Postjournal-2018-08-29.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-29.pdfPostjournal-2018-08-29.pdf
Postjournal-2018-08-30.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-30.pdfPostjournal-2018-08-30.pdf
Postjournal-2018-08-31.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-31.pdfPostjournal-2018-08-31.pdf
Postjournal-2018-08-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-27.pdfPostjournal-2018-08-27.pdf
Postjournal-2018-08-28.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/August/Postjournal-2018-08-28.pdfPostjournal-2018-08-28.pdf

September

Postjournal 2018-09-03.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-03.pdfPostjournal 2018-09-03.pdf
Postjournal 2018-09-04.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-04.pdfPostjournal 2018-09-04.pdf
Postjournal 2018-09-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-05.pdfPostjournal 2018-09-05.pdf
Postjournal 2018-09-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-06.pdfPostjournal 2018-09-06.pdf
Postjournal 2018-09-07.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-07.pdfPostjournal 2018-09-07.pdf
Postjournal 2018-09-10.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-10.pdfPostjournal 2018-09-10.pdf
Postjournal 2018-09-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-12.pdfPostjournal 2018-09-12.pdf
Postjournal 2018-09-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-13.pdfPostjournal 2018-09-13.pdf
Postjournal 2018-09-14.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-14.pdfPostjournal 2018-09-14.pdf
Postjournal 2018-09-18.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-18.pdfPostjournal 2018-09-18.pdf
Postjournal 2018-09-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-20.pdfPostjournal 2018-09-20.pdf
Postjournal 2018-09-21.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-21.pdfPostjournal 2018-09-21.pdf
Postjournal 2018-09-24.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-24.pdfPostjournal 2018-09-24.pdf
Postjournal 2018-09-25.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-25.pdfPostjournal 2018-09-25.pdf
Postjournal 2018-09-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-26.pdfPostjournal 2018-09-26.pdf
Postjournal 2018-09-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-27.pdfPostjournal 2018-09-27.pdf
Postjournal 2018-09-28.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-28.pdfPostjournal 2018-09-28.pdf
Postjournal 2018-09-11.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-11.pdfPostjournal 2018-09-11.pdf
Postjournal 2018-09-17.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-17.pdfPostjournal 2018-09-17.pdf
Postjournal 2018-09-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/September/Postjournal 2018-09-19.pdfPostjournal 2018-09-19.pdf

Oktober

Postjournal-2018-10-01.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-01.pdfPostjournal-2018-10-01.pdf
Postjournal-2018-10-02.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-02.pdfPostjournal-2018-10-02.pdf
Postjournal-2018-10-03.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-03.pdfPostjournal-2018-10-03.pdf
Postjournal-2018-10-04.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-04.pdfPostjournal-2018-10-04.pdf
Postjournal-2018-10-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-05.pdfPostjournal-2018-10-05.pdf
Postjournal-2018-10-08.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-08.pdfPostjournal-2018-10-08.pdf
Postjournal-2018-10-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-09.pdfPostjournal-2018-10-09.pdf
Postjournal-2018-10-10.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-10.pdfPostjournal-2018-10-10.pdf
Postjournal-2018-10-11.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-11.pdfPostjournal-2018-10-11.pdf
Postjournal-2018-10-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-12.pdfPostjournal-2018-10-12.pdf
Postjournal-2018-10-15.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-15.pdfPostjournal-2018-10-15.pdf
Postjournal-2018-10-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-16.pdfPostjournal-2018-10-16.pdf
Postjournal-2018-10-17.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-17.pdfPostjournal-2018-10-17.pdf
Postjournal-2018-10-18.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-18.pdfPostjournal-2018-10-18.pdf
Postjournal-2018-10-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-19.pdfPostjournal-2018-10-19.pdf
Postjournal-2018-10-22.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-22.pdfPostjournal-2018-10-22.pdf
Postjournal-2018-10-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-23.pdfPostjournal-2018-10-23.pdf
Postjournal-2018-10-24.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-24.pdfPostjournal-2018-10-24.pdf
Postjournal-2018-10-25.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-25.pdfPostjournal-2018-10-25.pdf
Postjournal-2018-10-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-26.pdfPostjournal-2018-10-26.pdf
Postjournal-2018-10-29.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-29.pdfPostjournal-2018-10-29.pdf
Postjournal-2018-10-30.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-30.pdfPostjournal-2018-10-30.pdf
Postjournal-2018-10-31.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Oktober/Postjournal-2018-10-31.pdfPostjournal-2018-10-31.pdf

November

Postliste 2018-11-01.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-01.pdfPostliste 2018-11-01.pdf
Postliste 2018-11-02.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-02.pdfPostliste 2018-11-02.pdf
Postliste 2018-11-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-05.pdfPostliste 2018-11-05.pdf
Postliste 2018-11-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-06.pdfPostliste 2018-11-06.pdf
Postliste 2018-11-08.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-08.pdfPostliste 2018-11-08.pdf
Postliste 2018-11-09.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-09.pdfPostliste 2018-11-09.pdf
Postliste 2018-11-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-12.pdfPostliste 2018-11-12.pdf
Postliste 2018-11-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-13.pdfPostliste 2018-11-13.pdf
Postliste 2018-11-14.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-14.pdfPostliste 2018-11-14.pdf
Postliste 2018-11-15.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-15.pdfPostliste 2018-11-15.pdf
Postliste 2018-11-16.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-16.pdfPostliste 2018-11-16.pdf
Postliste 2018-11-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-19.pdfPostliste 2018-11-19.pdf
Postliste 2018-11-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-20.pdfPostliste 2018-11-20.pdf
Postliste 2018-11-21.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-21.pdfPostliste 2018-11-21.pdf
Postliste 2018-11-22.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-22.pdfPostliste 2018-11-22.pdf
Postliste 2018-11-23.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-23.pdfPostliste 2018-11-23.pdf
Postliste 2018-11-26.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-26.pdfPostliste 2018-11-26.pdf
Postliste 2018-11-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-27.pdfPostliste 2018-11-27.pdf
Postliste 2018-11-28.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-28.pdfPostliste 2018-11-28.pdf
Postliste 2018-11-29.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-29.pdfPostliste 2018-11-29.pdf
Postliste 2018-11-30.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-30.pdfPostliste 2018-11-30.pdf
Postliste 2018-11-07.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/November/Postliste 2018-11-07.pdfPostliste 2018-11-07.pdf

Desember

Postliste 2018-12-03.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-03.pdfPostliste 2018-12-03.pdf
Postliste 2018-12-05.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-05.pdfPostliste 2018-12-05.pdf
Postliste 2018-12-06.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-06.pdfPostliste 2018-12-06.pdf
Postliste 2018-12-07.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-07.pdfPostliste 2018-12-07.pdf
Postliste 2018-12-10.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-10.pdfPostliste 2018-12-10.pdf
Postliste 2018-12-11.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-11.pdfPostliste 2018-12-11.pdf
Postliste 2018-12-12.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-12.pdfPostliste 2018-12-12.pdf
Postliste 2018-12-13.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-13.pdfPostliste 2018-12-13.pdf
Postliste 2018-12-14.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-14.pdfPostliste 2018-12-14.pdf
Postliste 2018-12-17.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-17.pdfPostliste 2018-12-17.pdf
Postliste 2018-12-18.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-18.pdfPostliste 2018-12-18.pdf
Postliste 2018-12-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-19.pdfPostliste 2018-12-19.pdf
Postliste 2018-12-20.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-20.pdfPostliste 2018-12-20.pdf
Postliste 2018-12-21.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-21.pdfPostliste 2018-12-21.pdf
Postliste 2018-12-24.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-24.pdfPostliste 2018-12-24.pdf
Postliste 2018-12-27.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-27.pdfPostliste 2018-12-27.pdf
Postliste 2018-12-28.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-28.pdfPostliste 2018-12-28.pdf
Postliste 2018-12-31.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-31.pdfPostliste 2018-12-31.pdf
Postliste 2018-12-04.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/postjournal/Documents/2018/Desember/Postliste 2018-12-04.pdfPostliste 2018-12-04.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.