Nyheter

Siste nytt fra Sykehuset i Vestfold.

 • 14.11.2018
  Samarbeid med universitetet skal gi spesialkompetanse

  Akuttsenteret skal samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). – Vi skal frem mot høsten 2019 bidra til at en ny utdanning innen akuttsykepleie gir en kompetanse som møter pasientens behov, forteller senterleder Runar Danielsen.

 • 12.11.2018
  Full fart for legevaktbilen

  I løpet av de tre første ukene i drift har legevaktbilen hatt 116 oppdrag, og spart Sykehuset i Vestfold for en god del ambulanseutrykninger.

 • 24.10.2018
  Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksis

  På Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold gullhammeren i kategorien Industrialisering.

 • 15.10.2018
  Legevaktbil i Tønsbergregionen

  Tønsbergregionen legevakt utvider tilbudet med legevaktbil fra mandag 15. oktober, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold.

 • 10.10.2018
  Antibiotika i veska - behandling uten å være innlagt

  Pasienter som skal ha langvarig intravenøs behandling for infeksjon i kroppen kan nå få behandling hjemme.

 • 10.10.2018
  Bedre busstilbud til sykehuset i Tønsberg

  Mandag 8. oktober startet VKT opp med å kjøre seks bussruter forbi sykehuset i Tønsbergs hovedinngang.

 • 21.09.2018
  Helseministeren krever tiltak for å øke antall donorer

  Helseminister Høie ønsker økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.

 • 18.09.2018
  Utdanningsstillinger for videreutdanning innen operasjonssykepleie

  Sykehuset i Vestfold har et stort behov for nye operasjonssykepleiere, og lyser derfor ut utdanningsstillinger for sykepleiere som skal studere operasjonssykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra våren 2019. Med utdanningsstillin...

 • 23.08.2018
  Ambulansestasjonen i Tønsberg flytter til Kjelle

  Fra januar 2020 vil ambulansestasjonen i Tønsberg ligge på Kjelle ved siden av legevakten. – Det er en bedre lokasjon enn dagens, da vi får kortere responstid til flere mennesker, forteller seksjonsleder Jørn Flaatten for ambulansestasjonen.

 • 15.08.2018
  – Tønsbergprosjektets måte å jobbe på er et tigersprang fremover

  For å kunne bygge raskere, billigere og bedre måtte Tønsbergprosjektet (TP) utvikle nye digitale verktøy. – Vi ville ikke gjøre kompromisser på kvalitet. Derfor kunne vi ikke arbeide på den tradisjonelle måten, forteller Steen Sunesen fra TP.

 • 13.08.2018
  Bygger om Halfdan Wilhelmsens Allé for bussruter

  6. august startet Statens Vegvesen arbeidet med å utbedre Halfdan Wilhelmsens allé forbi SiV-Tønsberg. Dette for at busser skal kunne stoppe og passere. – Vi håper folk følger skilter og sperringer, uttaler byggeleder Lasse Sondbø.

 • 07.08.2018
  Høye vanntemperaturer kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier

  Vibriobakterier kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader. I juli har Folkehelseinstituttet blitt informert om fem tilfeller med alvorlig vibrioinfeksjon etter bading i Oslofjorden.

 • 09.07.2018
  Studie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MR

  Ny forskning fra Karolinska Institutet i Stockholm, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Aleris Oslo, viser at blodprøven «Stockholm3» sammen med MR og rettede vevsprøver forbedrer prostatakreftdiagnostikken vesentlig. Studien publiseres...

 • 13.06.2018
  Nedgang i cerebral parese i Norge

  Både forekomst og alvorlighetsgrad av cerebral parese (CP) har gått betydelig ned de siste 20 årene. Årsaken er antagelig fremskritt innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og i behandling av syke nyfødte.

 • 04.06.2018
  Endret 27 forløp på rekordtid

  På ni måneder har Kirurgisk klinikk redesignet 27 kirurgiske akuttforløp ved Sykehuset i Vestfold. Det fjerner flaskehalser og ventetid for pasientene.

 • 27.04.2018
  Ambulansearbeiderne som spiller data på jobb

  Et spill skal øke kunnskapen hos ansatte i ambulansetjenesten og AMK om hvordan møte og forholde seg til psykisk syke pasienter. – Spillteknologi i en slik sammenheng er nytt for oss, forteller prosjektleder Hege Topstad.

 • 24.04.2018
  Slik blir SiVs nye akuttsenter

  Pasienter som blir akutt skadet eller syk skal fra 2021 få raskere behandling. Et splitter nytt akuttsenter skal bygges i det såkalte Tønsbergprosjektet.

 • 17.04.2018
  Internettportal skal hjelpe mot de usynlige plagene etter hjerneslag

  Pasienter som har vært rammet av lette til moderate hjerneslag får ofte usynlige plager etter å ha vært gjennom rehabilitering. Nå skal Sykehuset i Vestfold, sammen med partnere, utvikle og teste ut om digital rehabilitering kan hjelpe.

 • 13.04.2018
  Skal gjøre det enklere å involvere brukere

  Mona Wike, tidligere leder av brukerutvalget ved SiV, er ansatt i en nyopprettet stilling for å bygge opp et system for brukerinvolvering. – Målet er at SiVs tilbud skal reflektere behovet og forventningene pasienter og pårørende har, sier hun.

 • 04.04.2018
  – Vil ikke anbefale dagens språkrobot

  I ett år testet spesialrådgiver Anders Johansen og fagkonsulert Torunn Mayer ved Glenne ut hvordan en sosial robot kan motivere og hjelpe i språkopplæringen for barn med autismespekterforstyrrelse (ASF).

 • 22.03.2018
  Støyende arbeider ved sykehuset

  Fra april til august vil det arbeides med grunnen for nytt somatikkbygg. – Vi jobber med støybegrensende tiltak, men grunnarbeidene vil føre til mye støy og høy aktivitet med uttransportering av masse, sier prosjektdirektør Tom Einertsen.

 • 16.03.2018
  Rammetillatelse for somatikkbygget godkjent

  En viktig milepæl for utbyggingen av SiVs nye somatikkbygg er klart. Kommunen har godkjent søknaden om rammetillatelse.

 • 01.03.2018
  Bedre tilbud for pasienter som har amputert

  Sykehusets nye amputasjonsteam består av flere yrkesgrupper som sammen skal løse problemer knyttet til amputasjon hos pasienter.

 • 06.02.2018
  Sikrere å få blod med nytt opplæringsprogram

  Helsetilsynets kontroll avdekket at ansatte ved Sykehuset i Vestfold ikke fulgte retningslinjene når de ga blod til pasienter. Derfor innføres det nå et obligatorisk opplæringsprogram for sykepleiere.

 • 01.02.2018
  Nytt styre for Sykehuset i Vestfold

  Per Christian Voss blir ny styreleder for Sykehuset i Vestfold etter at styret i Helse Sør-Øst RHF i dag oppnevnte nye styrer for helseforetakene i regionen for perioden 14. februar 2018 til februar 2020.

 • 25.01.2018
  Leter etter ny ambulansestasjon i Tønsberg

  Ambulansestasjonen har for liten plass ved sykehuset i Tønsberg. Det er behov for å flytte stasjonen, gjerne til leide lokaler et annet sted i byen. Nå er SiV på utkikk etter plassering.

 • 22.01.2018
  Fraktursykepleiere skal gi mindre ventetid på akuttmottaket

  Pasienter med enkle bruddskader skal snart slippe å vente timevis på skadestua. Jonette Ellingsen og 12 andre sykepleiere ved akuttmottaket kurser seg nemlig til å bli fraktursykepleiere.

 • 16.01.2018
  Fedmestudie ved SiV publiseres i prestisjefylt forskningsblad

  Forskning ved SiV publisert i et av verdens mest anerkjente tiddskrift, JAMA. – Dette er stort, forteller senterleder Hjelmesæth ved SSO.

 • 15.01.2018
  Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger

  Ansatte ved Sykehuset i Vestfold som ikke er vaksinert eller som er usikre på om de har vært smittet tidligere, tilbys å ta vaksinen på jobb, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet.

 • 10.01.2018
  Jobber for å minske SiVs overbelegg

  Sykehusets sengeposter har nå et betydelig overbelegg med korridorpasienter. Dette til tross for tiltak med å åpne ekstra senger, utsette innleggelser, redusere antall operasjoner og åpne senger for voksne i barneavdelingen.

 • 03.01.2018
  Dette kan du selv gjøre i kampen mot resistente bakterier

  Smittevernoverlegen ved Sykehuset i Vestfold mener alle bør være bevisste hvilke medisiner de tar. I kampen mot resistente bakterier behøves det innsats fra alle parter.

 • 14.12.2017
  Viktig kurs for kolspasienter

  Har du kols og er interessert i å lære mer om sykdommen? Da bør du melde deg på lungerehabiliteringskurset ved Sykehuset i Vestfold.

 • 29.11.2017
  De er hjernene bak en ny storstilt studie som innebærer 11.000 pasienter

  Jan Erik Otterstad og Vidar Ruddox ved Sykehuset i Vestfold er hjernene bak en ny storstilt studie som skal finne ut om pasienter som har hatt hjerteinfarkt bør bruke betablokker eller ikke. Nå har de fått 15 millioner kroner til studien.

 • 15.11.2017
  – Ikke hør på kona! Ring 113

  Fortsatt kommer altfor mange pasienter for sent til behandling for hjerneslag. – Ikke hør på kona eller mannen din dersom han eller hun rammes av akutte symptomer på slag og sier: Vent, symptomene går sikkert over. Ring 113 så fort som muli...

 • 02.11.2017
  Standardiserte forløp skal fjerne flaskehalser og dobbeltarbeid

  Både pasienter og ansatte ved Sykehuset i Vestfold vil nyte godt av de nye forløpene ved utskrivelse etter kirurgiske inngrep.

 • 31.10.2017
  Tønsbergprosjektet har vunnet internasjonal pris

  Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology.

 • 20.10.2017
  Nytt kompetanseprogram for nyutdannede sykepleiere

  Alle nyansatte og nyutdannede sykepleiere som ansettes ved SIV får delta i et faglig kompetanseprogram. Dette vil øke kvaliteten og tryggheten til de nytilsatte.

 • 19.10.2017
  Ny medisin kan hjelpe rusavhengige

  En ny og banebrytende studie viser at langtidsvirkende naltrekson virker mot rusavhengighet, og at det fungerer godt mot avhengighet av opioider.

 • 16.10.2017
  Arrangerer to store fedmekonferanser

  Over 200 nasjonale og internasjonale professorer, forskere og behandlere kommer til Tønsberg for å delta på den nasjonale konferansen «Fedmeforskningsdagene 2017» og det europeiske toppmøtet «EASO-COM Summit».

 • 13.10.2017
  Holder nasjonale kurs i hendelsesanalyse

  Avdelingspsykolog Tanya Ryder og spesialrådgiver Oddrun Burheim ved klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) er plukket ut til å være kursledere i den nasjonale opplæringen i hendelsesanalyse.

 • 21.09.2017
  Høy forskningsaktivitet ved SiV i 2016

  Sykehuset i Vestfold viste også i 2016 høy forskningsaktivitet, både med tanke på publikasjoner, internasjonalt samarbeid, tildelinger av eksterne midler og disputaser.

 • 19.09.2017
  Tønsbergprosjektet setter opp ekstra brakkerigg

  Uke 38 setter Tønsbergprosjektet opp en ekstra brakkerigg ved siden av det såkalte prosjektkontoret. I tillegg har de oppdatert informasjon om arbeidstider.

 • 07.09.2017
  Eline er en av 12 nye traineesykepleiere

  Sykehuset i Vestfold fortsetter med traineeprogrammet for nyutdannede sykepleiere. Høsten 2017 ble 12 nye ansatt.

 • 05.09.2017
  Inviterer til internasjonal kongress

  Noen av verdens ledende gynekologer kommer til Tønsberg for å dele sin kunnskap gjennom foredrag og live operasjoner.

 • 05.09.2017
  Kårer Vestfolds beste ambulanse

  16. september skal ansatte ved ambulansetjenesten ved Sykehuset i Vestfold konkurrere om hvem som er best i sitt fag.

 • 29.08.2017
  Sjekk deg - ta prøven som redder liv

  Under kampanjen #sjekkdeg 1.-18. september stiller Sykehuset i Vestfold med utstyr og personell for å få flere kvinner i alderen 25 til 69 år til å ta celleprøven mot livmorshalskreft

 • 21.08.2017
  Tønsbergprosjektet plasserer ut vakt for å sikre skolevei

  Tønsbergprosjektet øker utbyggingsaktiviteten og setter inn ekstra sikkerhetstiltak.

 • 06.07.2017
  Godt rustet til festivalsommeren

  En legebil med lege og ambulansearbeider skal sørge for god og rask pasientbehandling gjennom hele festivalsommeren.

 • 29.06.2017
  Planlagt arbeid i sommer i forbindelse med utbyggingen

  Tønsbergprosjektet går nå inn i en roligere sommerperiode, men det vil fremdeles være noe byggeaktivitet på tomta også i sommer.

 • 23.06.2017
  Støyende arbeider i forbindelse med utbygging

  Tønsbergprosjektet iverksetter tiltak for å redusere støyen i forbindelse med sykehusutbyggingen.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.