Nyheter

Siste nytt fra Sykehuset i Vestfold.

 • 14.03.2019
  Behandler både kropp og hode

  Torsdag 14. mars feiret Helse og arbeid at de har flyttet inn i nye lokaler på Vear. – Dette er veldig stas, sier klinikksjef Gro E. Aasland for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).

 • 04.03.2019
  Ber rusmisbrukere sjekke seg for hepatitt C

  Seksjonsoverlege Marte Holmberg ved infeksjonsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold håper flere rusmisbrukere sjekker seg for hepatitt C.

 • 27.02.2019
  Skal kartlegge omfanget av flåttbåren sykdom

  I 2018 ble 17 pasienter innlagt i SiV og ST med en flåttbåren virusinfeksjon. Tidligere år har tallene variert mellom ett og tre tilfeller per fylke. Nå ønsker mikrobiologisk avdeling ved SiV å kartlegge omfanget av smitte i befolkningen.

 • 15.02.2019
  Skal lede landets øverste råd for kosthold

  Senterleder Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold er ny leder for Nasjonalt råd for ernæring. – Det er et svært viktig verv jeg har blitt bedt om å fylle de neste tre årene, en ære å bli spurt, forteller...

 • 11.02.2019
  Fire intensive dager med behandling endret livet

  Ken-Morten Sørensen var livredd tunneler, heis og ferger. Fire intensive dager med behandling ved Sykehuset i Vestfold reddet ham.

 • 05.02.2019
  Knut Engedal får Demensforskningsprisen 2019

  Professor emeritus og seniorforsker Knut Engedal ved Aldring og helse fikk i dag Demensforskningsprisen. Engedal er en markant skikkelse innenfor ikke bare norsk, men også internasjonal demensforskning.

 • 04.02.2019
  Pusterommet – et attraktivt treningstilbud for kreftpasienter

  Mandag 4. februar er verdens kreftdag. Ved Pusterommet kommer mange pasienter med kreft innom hver dag. – Her er det en hyggelig tone og mye humor, men også rom for å dele erfaringer på godt og vondt, forteller fysioterapeut Linn Marie Lilltveit-Baggerød.

 • 30.01.2019
  Kreftpasienter melder inn tilstanden hjemmefra

  Sykehuset i Vestfold tester nå ut hvordan man bedre kan følge opp tarmkreftpasienter som får cellegift. – Ved at de melder fra hvordan de har det hjemme, kan vi fange opp bivirkninger og plager tidlig, forteller prosjektleder Janne Ch. Nordhaug.

 • 29.01.2019
  Bytter ut turparadis med stor takterrasse

  I slutten av juni flytter både poliklinikk og døgn alderspsykiatri og hukommelsessvikt fra Granli og inn i det nye psykiatribygget. – Vi er veldig klare. Vi har ventet en evighet.

 • 29.01.2019
  – Vi ansatte har blitt hørt

  – Vi har vært med helt fra konseptfasen, forteller verneombud Mats Christoffer Barth for psykiatrisk fylkesavdeling. Han skryter av både ledelsen i PFA og utbygger når han forteller om påvirkningen vernetjenesten har hatt på det nye psykiatribygget.

 • 29.01.2019
  Er høyt intelligente mer sosialt klønete enn andre?

  – Det har lenge eksistert en myte om at høyt intelligente ikke er like sosialt flinke som personer med normal intelligens. Forsker Jens Egeland ved Sykehuset i Vestfold ønsket å finne ut om myten stemmer.

 • 08.01.2019
  Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er innført

  1. januar 2019 ble de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus innført. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i disse forløpene, som skal gi pasient og pårørende et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp...

 • 21.12.2018
  Innovasjonsprosjekter ved SiV er tildelt midler fra Helse Sør-Øst

  Tre tjenesteinnovasjonsprosjekter ved SiV er tildelt totalt 3.430.000 kroner fra Helse Sør-Øst. Alle innovasjonsprosjektene ved SiV som søkte om midler til tjenesteinnovasjon fikk dermed søknaden innvilget.

 • 21.12.2018
  SiV er tildelt 9,4 millioner i forskningsmidler

  Sykehuset i Vestfold har fått innvilget hele fire søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst for 2019.

 • 19.12.2018
  Ved denne seksjonen tar alle influensavaksinen

  Ved dialyseseksjonen ved SiV har alle ansatte tatt influensavaksinen. – Vi vil jo være best. Så hos oss har alle leger sykepleiere og sekretærer tatt vaksinen, forteller seksjonsoverlege Stig Arne Kjellevold.

 • 17.12.2018
  Planla utbyggingen sammen med brukerne

  – Vi ønsket nye psykiatribygg. Det er ikke så vanskelig å se at dagens bygg ikke er hensiktsmessige, forteller brukerrepresentant Mona Knudsen. Hun har vært med i utbyggingsprosjektet fra 2013.

 • 17.12.2018
  – Vi gleder oss til å ta imot pasienter i nytt psykiatribygg

  I mai tar Sykehuset i Vestfold i bruk det 11.000 kvadratmeter store psykiatribygget som bygges i Tønsbergprosjektet. – Vi gleder oss vilt, forteller avdelingssjef Unni Halvorsrud ved psykiatrisk fylkesavdeling ved SiV.

 • 13.12.2018
  Samler helsehjelpen rundt pasienten

  Nylig startet SiV opp et pilotprosjekt sammen med Tønsberg kommune. Pasienter over 80 år som faller hjemme og som ikke har indikasjoner på brudd eller annen skade, skal fraktes til legevakten. Her skal helsehjelpen samles rundt pasienten.

 • 12.12.2018
  Topp tre i landet på hjemmedialyse

  Ved SiV kan pasienter med kronisk nyresvikt få utstyr og kunnskap til å selv utføre dialyse hjemme. – Hjemmedialyse gjør at pasientene slipper belastningen med å komme inn til sykehuset tre ganger i uken, forteller seksjonsleder Stig Arne Kjellevold.

 • 23.11.2018
  Får se det nye sykehuset gjennom VR-briller

  Tønsbergprosjektet har investert i VR-briller slik at SiVs ansatte kan se hvordan de nye byggene blir. – Det gir perspektiv å selv se de nye arealene og rommene, forteller TP-koordinator Morten Tønnessen.

 • 14.11.2018
  Samarbeid med universitetet skal gi spesialkompetanse

  Akuttsenteret skal samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). – Vi skal frem mot høsten 2019 bidra til at en ny utdanning innen akuttsykepleie gir en kompetanse som møter pasientens behov, forteller senterleder Runar Danielsen.

 • 12.11.2018
  Full fart for legevaktbilen

  I løpet av de tre første ukene i drift har legevaktbilen hatt 116 oppdrag, og spart Sykehuset i Vestfold for en god del ambulanseutrykninger.

 • 24.10.2018
  Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksis

  På Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold gullhammeren i kategorien Industrialisering.

 • 15.10.2018
  Legevaktbil i Tønsbergregionen

  Tønsbergregionen legevakt utvider tilbudet med legevaktbil fra mandag 15. oktober, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold.

 • 10.10.2018
  Antibiotika i veska - behandling uten å være innlagt

  Pasienter som skal ha langvarig intravenøs behandling for infeksjon i kroppen kan nå få behandling hjemme.

 • 10.10.2018
  Bedre busstilbud til sykehuset i Tønsberg

  Mandag 8. oktober startet VKT opp med å kjøre seks bussruter forbi sykehuset i Tønsbergs hovedinngang.

 • 21.09.2018
  Helseministeren krever tiltak for å øke antall donorer

  Helseminister Høie ønsker økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.

 • 18.09.2018
  Utdanningsstillinger for videreutdanning innen operasjonssykepleie

  Sykehuset i Vestfold har et stort behov for nye operasjonssykepleiere, og lyser derfor ut utdanningsstillinger for sykepleiere som skal studere operasjonssykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra våren 2019. Med utdanningsstillin...

 • 23.08.2018
  Ambulansestasjonen i Tønsberg flytter til Kjelle

  Fra januar 2020 vil ambulansestasjonen i Tønsberg ligge på Kjelle ved siden av legevakten. – Det er en bedre lokasjon enn dagens, da vi får kortere responstid til flere mennesker, forteller seksjonsleder Jørn Flaatten for ambulansestasjonen.

 • 15.08.2018
  – Tønsbergprosjektets måte å jobbe på er et tigersprang fremover

  For å kunne bygge raskere, billigere og bedre måtte Tønsbergprosjektet (TP) utvikle nye digitale verktøy. – Vi ville ikke gjøre kompromisser på kvalitet. Derfor kunne vi ikke arbeide på den tradisjonelle måten, forteller Steen Sunesen fra TP.

 • 13.08.2018
  Bygger om Halfdan Wilhelmsens Allé for bussruter

  6. august startet Statens Vegvesen arbeidet med å utbedre Halfdan Wilhelmsens allé forbi SiV-Tønsberg. Dette for at busser skal kunne stoppe og passere. – Vi håper folk følger skilter og sperringer, uttaler byggeleder Lasse Sondbø.

 • 07.08.2018
  Høye vanntemperaturer kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier

  Vibriobakterier kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader. I juli har Folkehelseinstituttet blitt informert om fem tilfeller med alvorlig vibrioinfeksjon etter bading i Oslofjorden.

 • 09.07.2018
  Studie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MR

  Ny forskning fra Karolinska Institutet i Stockholm, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Aleris Oslo, viser at blodprøven «Stockholm3» sammen med MR og rettede vevsprøver forbedrer prostatakreftdiagnostikken vesentlig. Studien publiseres...

 • 13.06.2018
  Nedgang i cerebral parese i Norge

  Både forekomst og alvorlighetsgrad av cerebral parese (CP) har gått betydelig ned de siste 20 årene. Årsaken er antagelig fremskritt innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og i behandling av syke nyfødte.

 • 04.06.2018
  Endret 27 forløp på rekordtid

  På ni måneder har Kirurgisk klinikk redesignet 27 kirurgiske akuttforløp ved Sykehuset i Vestfold. Det fjerner flaskehalser og ventetid for pasientene.

 • 27.04.2018
  Ambulansearbeiderne som spiller data på jobb

  Et spill skal øke kunnskapen hos ansatte i ambulansetjenesten og AMK om hvordan møte og forholde seg til psykisk syke pasienter. – Spillteknologi i en slik sammenheng er nytt for oss, forteller prosjektleder Hege Topstad.

 • 24.04.2018
  Slik blir SiVs nye akuttsenter

  Pasienter som blir akutt skadet eller syk skal fra 2021 få raskere behandling. Et splitter nytt akuttsenter skal bygges i det såkalte Tønsbergprosjektet.

 • 17.04.2018
  Internettportal skal hjelpe mot de usynlige plagene etter hjerneslag

  Pasienter som har vært rammet av lette til moderate hjerneslag får ofte usynlige plager etter å ha vært gjennom rehabilitering. Nå skal Sykehuset i Vestfold, sammen med partnere, utvikle og teste ut om digital rehabilitering kan hjelpe.

 • 13.04.2018
  Skal gjøre det enklere å involvere brukere

  Mona Wike, tidligere leder av brukerutvalget ved SiV, er ansatt i en nyopprettet stilling for å bygge opp et system for brukerinvolvering. – Målet er at SiVs tilbud skal reflektere behovet og forventningene pasienter og pårørende har, sier hun.

 • 04.04.2018
  – Vil ikke anbefale dagens språkrobot

  I ett år testet spesialrådgiver Anders Johansen og fagkonsulert Torunn Mayer ved Glenne ut hvordan en sosial robot kan motivere og hjelpe i språkopplæringen for barn med autismespekterforstyrrelse (ASF).

 • 22.03.2018
  Støyende arbeider ved sykehuset

  Fra april til august vil det arbeides med grunnen for nytt somatikkbygg. – Vi jobber med støybegrensende tiltak, men grunnarbeidene vil føre til mye støy og høy aktivitet med uttransportering av masse, sier prosjektdirektør Tom Einertsen.

 • 16.03.2018
  Rammetillatelse for somatikkbygget godkjent

  En viktig milepæl for utbyggingen av SiVs nye somatikkbygg er klart. Kommunen har godkjent søknaden om rammetillatelse.

 • 01.03.2018
  Bedre tilbud for pasienter som har amputert

  Sykehusets nye amputasjonsteam består av flere yrkesgrupper som sammen skal løse problemer knyttet til amputasjon hos pasienter.

 • 06.02.2018
  Sikrere å få blod med nytt opplæringsprogram

  Helsetilsynets kontroll avdekket at ansatte ved Sykehuset i Vestfold ikke fulgte retningslinjene når de ga blod til pasienter. Derfor innføres det nå et obligatorisk opplæringsprogram for sykepleiere.

 • 01.02.2018
  Nytt styre for Sykehuset i Vestfold

  Per Christian Voss blir ny styreleder for Sykehuset i Vestfold etter at styret i Helse Sør-Øst RHF i dag oppnevnte nye styrer for helseforetakene i regionen for perioden 14. februar 2018 til februar 2020.

 • 25.01.2018
  Leter etter ny ambulansestasjon i Tønsberg

  Ambulansestasjonen har for liten plass ved sykehuset i Tønsberg. Det er behov for å flytte stasjonen, gjerne til leide lokaler et annet sted i byen. Nå er SiV på utkikk etter plassering.

 • 22.01.2018
  Fraktursykepleiere skal gi mindre ventetid på akuttmottaket

  Pasienter med enkle bruddskader skal snart slippe å vente timevis på skadestua. Jonette Ellingsen og 12 andre sykepleiere ved akuttmottaket kurser seg nemlig til å bli fraktursykepleiere.

 • 16.01.2018
  Fedmestudie ved SiV publiseres i prestisjefylt forskningsblad

  Forskning ved SiV publisert i et av verdens mest anerkjente tiddskrift, JAMA. – Dette er stort, forteller senterleder Hjelmesæth ved SSO.

 • 15.01.2018
  Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger

  Ansatte ved Sykehuset i Vestfold som ikke er vaksinert eller som er usikre på om de har vært smittet tidligere, tilbys å ta vaksinen på jobb, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet.

 • 10.01.2018
  Jobber for å minske SiVs overbelegg

  Sykehusets sengeposter har nå et betydelig overbelegg med korridorpasienter. Dette til tross for tiltak med å åpne ekstra senger, utsette innleggelser, redusere antall operasjoner og åpne senger for voksne i barneavdelingen.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.