Nyheter

Siste nytt fra Sykehuset i Vestfold.

 • 13.09.2019
  Beredskapsøvelse 16. september

  Mandag 16. september gjennomføres beredskapsøvelsen «Joint Oslofjord 2019» i Vestfold, som er en del av en større forsvarsøvelse som foregår hele uke 38. Sykehuset i Vestfold deltar i øvelsen.

 • 11.09.2019
  Sparket i gang ny klinikk

  Onsdag 4. september feiret nye Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering seg selv på en kick-off på Kysthospitalet i Stavern. – Endelig er dagen her, dette har jeg gledet meg veldig til, sa klinikksjef Gro Aasland.

 • 05.09.2019
  Ønskeambulansen deltar på stafett for livet i Sandefjord

  14. september skal ønskeambulansen profilere seg i «stafett for livet» i Sandefjord. Stafetten går over 24 timer. Nå ber de om deltakere.

 • 03.09.2019
  Helseministeren åpnet SiVs nye psykiatribygg

  Tirsdag 3. september åpnet helseminister Bent Høie Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg.

 • 30.08.2019
  Psykologspesialist Kristoffer Høiland mottok pris for fagartikkel

  Professor Bjørn Christiansens minnepris for 2018 går til Kristoffer Høiland, psykologspesialist ved Sykehuset i Vestfold, for artikkelen «The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuallovbrudd». Prisen deles ut hvert år som...

 • 18.07.2019
  Blir du akutt syk eller skader deg – ring først!

  Er du usikker på hvor du skal henvende deg hvis du blir akutt syk eller skader deg i sommer?

 • 18.07.2019
  Blir du akutt syk eller skader deg – ring først!

  Er du usikker på hvor du skal henvende deg hvis du blir akutt syk eller skader deg i sommer?

 • 11.07.2019
  Godt forberedt til festivalsommeren

  Under Stavernfestivalen er Sykehuset i Vestfold tilstede med ambulanse og ambulansearbeidere til enhver tid for å bidra til god og rask pasientbehandling.

 • 02.07.2019
  Hjelp ambulansen inn stengte bommer

  Når det haster ved ulykker eller sykdom, kan en låst bom forsinke ambulansene. – På mange private veier settes det opp bommer. Å gi oss tilgang til bommene kan spare verdifulle sekunder.

 • 19.06.2019
  Vil redde flere liv ved å bruke frivillige smartere

  Sammen med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet skal SiV teste ut hvordan frivillige kan bidra i akutte situasjoner.

 • 18.06.2019
  Foreldre med for tidlig fødte barn skal få velge hjemmesykehus

  SiV starter til høsten et prosjekt der foreldre til for tidlig fødte barn kan velge digital oppfølgning hjemme heller enn å være på sykehuset.

 • 14.06.2019
  Rullestolmerking på plass etter ønske fra pasientene

  Årlig markeres «Hva er viktig for deg»-dagen hvor vi spør pasientene hva vi kan gjøre for å bedre opplevelsen de har på sykehuset. Ett av forslagene som kom inn var bedre plass for rullestolbrukerne når de skal ta radiologiske undersøkelser.

 • 12.06.2019
  Bedre undersøkelser gir mer treffsikker kreftbehandling

  SiV bruker avansert genteknologi for å finne genendringer i kreftsvulster. – Før undersøkte vi ett og ett gen, det satte begrensninger i hvor mange gener vi fikk undersøkt. Nå kan vi sjekke mange gener på en gang, forteller overlege Dyrbekk.

 • 12.06.2019
  Trygg og enkel tilgang til informasjon i egen sykehusjournal

  Pasienter får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Etter sommeren vil dette også gjelde for Sykehuset i Vestfold. Pasientene får med dette bedre muligheter til å følge opp egen helse.

 • 06.06.2019
  Hva er viktig for deg?-dagen

  6. juni markeres den internasjonale Hva er viktig for deg?-dagen ved SiV. Denne dagen spør vi våre pasienter og besøkende om hva som er viktig for dem, for å få innspill til hvordan vi kan forbedre våre tjenester.

 • 31.05.2019
  Vil minske reinnleggelser av hoftebruddpasientene

  En geriater skal nå gå visitt hos hoftebruddpasientene ved kirurgisk post 6C. – Målet er et bedre pasientforløp og å hindre reinnleggelser, forklarer seksjonsleder Monica Hofer Hagen.

 • 24.05.2019
  Økt kompetanse gir lavere sykefravær

  Med en bevisst satsing på kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid har sykefraværet gått ned fra 12,5 prosent til 3,51 prosent ved kirurgisk post 6C.

 • 16.05.2019
  Fremtidens helsevesen - hva betyr det for deg?

  Helsevesenet slik vi kjenner det i dag, står overfor store endringer.

 • 11.05.2019
  Over 400 besøkte SiVs nye psykiatribygg

  – Bygget har blitt kjempefint, sa Ingunn og Tom Barth da de fikk omvisning i det nye og moderne psykiatribygget. Lørdag møtte over 400 opp for å se hilken hverdag pasienter og ansatte får.

 • 10.05.2019
  Best i landet på hjemmedialyse og trombolysebehandling

  Sykehuset i Vestfold er best i landet når det gjelder andel pasienter som får hjemmedialyse og andel pasienter som får trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen.

 • 10.05.2019
  Vellykket konferanse for digitale løsninger

  Onsdag 8. mai holdt Sykehuset i Vestfold leverandørkonferanse for digitalisering og tjenesteinnovasjon. 15 leverandører stilte sterkt opp for å høre ha slags system SiV ønsker til sine tre innovasjonsprosjekter.

 • 03.05.2019
  Ny artikkel publisert med data fra Cerebral pareseregisteret i Norge

  Barnelege ved habiliteringssenteret SiV og PhD stipendiat ved NTNU Anne Elisabeth Ross Raftemo er førsteforfatter av artikkelen «Bruk av botulinumoksin A til barn med cerebral parese». Studien er basert på data fra Cerebral pareseregisteret...

 • 02.05.2019
  13 spennende doktorgrader

  I perioden 2016-2018 har 13 ansatte ved SiV avlagt doktorgrad. Her kan du lese om avhandlingene og få et innblikk i den spennende forskningen som foregår ved sykehuset.

 • 30.04.2019
  Leverandørkonferanse – digitalisering og tjenesteinnovasjon

  Sykehuset i Vestfold har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst for å prøve ut løsninger for 3 forskjellig innovasjonsprosjekter, som alle dreier seg om avstandsoppfølging av pasienter. Nå inviterer SiV til leverandørkonferanse.

 • 25.04.2019
  Får helt nye psykiatrisenger i alle pasientrom

  I SiVs nye psykiatribygg er det kjøpt inn 50 helt moderne psykiatrisenger. – Det er en helt ny type seng, som egentlig kan gjøre det meste, sier Stian Oliver Løvli og Mats Christoffer Barth.

 • 08.04.2019
  Flere føder naturlig i Vestfold

  Ved SiV har man færre fødsler der man må ta i bruk tang eller vakuum. I tillegg gjennomføres det færre keisersnitt her enn mange andre steder i landet og antallet komplikasjoner er lave. Resultatene kommer av bevisst jobbing over tid.

 • 01.04.2019
  Gir ut bok om hvordan digitale verktøy kan gi psykisk helsehjelp

  Hvordan kan digitale løsninger behandle pasienter? Er effekten av behandling over internett bedre enn tradisjonell behandling ansikt til ansikt? Psykolog Arne Repål tar opp slike spørsmål i sin nye bok Veiledet internettbehandling.

 • 27.03.2019
  Bygger unike pasientrom

  I Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg, som åpner i mai, har man satset på unike pasientrom. Stikkord er lys, luft og sikkerhet. – Rommene måtte fungere for alle typer pasienter, forteller Morten Staubo.

 • 27.03.2019
  – Byggingen er i rute

  Direktør Tom Einertsen for Tønsbergprosjektet forteller at utbyggingen av de nye sykehusbyggene går etter planen. – Vi er i rute, forteller han. 9. mai tar SiV over det nye psykiatribygget.

 • 27.03.2019
  – Psykiatribygget blir et godt sted å komme til

  Klinikksjef Inger Meland Buene for klinikk psykisk helse og rusbehandling håper nye flotte omgivelser kan påvirke pasientene i en gunstig retning. – Det er viktig at de føler seg møtt med verdighet og respekt, sier hun.

 • 27.03.2019
  ECT-behandling løftes opp og frem i lyset

  Når ECT-poliklinikk flytter inn i det nye psykiatribygget i mai, kommer de inn i store og lyse lokaler. – Det blir fint at både behandlingsformen og våre lokaler løftes opp i lyset, forteller overlege Bigseth og psykiatrisk sykepleier Liebeck.

 • 27.03.2019
  Trygt med røntgen og CT ved SiV

  Strålevernkoordinator Bente Konst ved radiologisk avdeling forteller at pasienter som gjennomgår røntgen og CT-undersøkelser ved SiV ikke utsettes for større stråledoser enn ved andre sykehus.

 • 14.03.2019
  Behandler både kropp og hode

  Torsdag 14. mars feiret Helse og arbeid at de har flyttet inn i nye lokaler på Vear. – Dette er veldig stas, sier klinikksjef Gro E. Aasland for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).

 • 04.03.2019
  Ber rusmisbrukere sjekke seg for hepatitt C

  Seksjonsoverlege Marte Holmberg ved infeksjonsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold håper flere rusmisbrukere sjekker seg for hepatitt C.

 • 27.02.2019
  Skal kartlegge omfanget av flåttbåren sykdom

  I 2018 ble 17 pasienter innlagt i SiV og ST med en flåttbåren virusinfeksjon. Tidligere år har tallene variert mellom ett og tre tilfeller per fylke. Nå ønsker mikrobiologisk avdeling ved SiV å kartlegge omfanget av smitte i befolkningen.

 • 15.02.2019
  Skal lede landets øverste råd for kosthold

  Senterleder Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold er ny leder for Nasjonalt råd for ernæring. – Det er et svært viktig verv jeg har blitt bedt om å fylle de neste tre årene, en ære å bli spurt, forteller...

 • 11.02.2019
  Fire intensive dager med behandling endret livet

  Ken-Morten Sørensen var livredd tunneler, heis og ferger. Fire intensive dager med behandling ved Sykehuset i Vestfold reddet ham.

 • 05.02.2019
  Knut Engedal får Demensforskningsprisen 2019

  Professor emeritus og seniorforsker Knut Engedal ved Aldring og helse fikk i dag Demensforskningsprisen. Engedal er en markant skikkelse innenfor ikke bare norsk, men også internasjonal demensforskning.

 • 04.02.2019
  Pusterommet – et attraktivt treningstilbud for kreftpasienter

  Mandag 4. februar er verdens kreftdag. Ved Pusterommet kommer mange pasienter med kreft innom hver dag. – Her er det en hyggelig tone og mye humor, men også rom for å dele erfaringer på godt og vondt, forteller fysioterapeut Linn Marie Lilltveit-Baggerød.

 • 30.01.2019
  Kreftpasienter melder inn tilstanden hjemmefra

  Sykehuset i Vestfold tester nå ut hvordan man bedre kan følge opp tarmkreftpasienter som får cellegift. – Ved at de melder fra hvordan de har det hjemme, kan vi fange opp bivirkninger og plager tidlig, forteller prosjektleder Janne Ch. Nordhaug.

 • 29.01.2019
  Bytter ut turparadis med stor takterrasse

  I slutten av juni flytter både poliklinikk og døgn alderspsykiatri og hukommelsessvikt fra Granli og inn i det nye psykiatribygget. – Vi er veldig klare. Vi har ventet en evighet.

 • 29.01.2019
  – Vi ansatte har blitt hørt

  – Vi har vært med helt fra konseptfasen, forteller verneombud Mats Christoffer Barth for psykiatrisk fylkesavdeling. Han skryter av både ledelsen i PFA og utbygger når han forteller om påvirkningen vernetjenesten har hatt på det nye psykiatribygget.

 • 29.01.2019
  Er høyt intelligente mer sosialt klønete enn andre?

  – Det har lenge eksistert en myte om at høyt intelligente ikke er like sosialt flinke som personer med normal intelligens. Forsker Jens Egeland ved Sykehuset i Vestfold ønsket å finne ut om myten stemmer.

 • 08.01.2019
  Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er innført

  1. januar 2019 ble de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus innført. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i disse forløpene, som skal gi pasient og pårørende et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp...

 • 21.12.2018
  Innovasjonsprosjekter ved SiV er tildelt midler fra Helse Sør-Øst

  Tre tjenesteinnovasjonsprosjekter ved SiV er tildelt totalt 3.430.000 kroner fra Helse Sør-Øst. Alle innovasjonsprosjektene ved SiV som søkte om midler til tjenesteinnovasjon fikk dermed søknaden innvilget.

 • 21.12.2018
  SiV er tildelt 9,4 millioner i forskningsmidler

  Sykehuset i Vestfold har fått innvilget hele fire søknader om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst for 2019.

 • 19.12.2018
  Ved denne seksjonen tar alle influensavaksinen

  Ved dialyseseksjonen ved SiV har alle ansatte tatt influensavaksinen. – Vi vil jo være best. Så hos oss har alle leger sykepleiere og sekretærer tatt vaksinen, forteller seksjonsoverlege Stig Arne Kjellevold.

 • 17.12.2018
  Planla utbyggingen sammen med brukerne

  – Vi ønsket nye psykiatribygg. Det er ikke så vanskelig å se at dagens bygg ikke er hensiktsmessige, forteller brukerrepresentant Mona Knudsen. Hun har vært med i utbyggingsprosjektet fra 2013.

 • 17.12.2018
  – Vi gleder oss til å ta imot pasienter i nytt psykiatribygg

  I mai tar Sykehuset i Vestfold i bruk det 11.000 kvadratmeter store psykiatribygget som bygges i Tønsbergprosjektet. – Vi gleder oss vilt, forteller avdelingssjef Unni Halvorsrud ved psykiatrisk fylkesavdeling ved SiV.

 • 13.12.2018
  Samler helsehjelpen rundt pasienten

  Nylig startet SiV opp et pilotprosjekt sammen med Tønsberg kommune. Pasienter over 80 år som faller hjemme og som ikke har indikasjoner på brudd eller annen skade, skal fraktes til legevakten. Her skal helsehjelpen samles rundt pasienten.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.