Pasientkurs

AMD-kurs (aldersrelatert makuladegenerasjon)

Målet med kurset er at du som har øyesykdommen AMD (Aldersrelatert makuladegenerasjon) skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasj

Tid og sted

Arrangør

Kurset er utarbeidet i fellesskap med Norges blindeforbund Vestfold lokallag, øyepoliklinikken og lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold.

Kurset krever enkel henvisning fra lege hvis du ikke er behandlet for AMD ved SiV.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personer med øyesykdommen AMD og deres pårørende.

Henvisning og påmelding

 • Kurset er en del av behandlingen ved Sykehuset i Vestfold. Pasienter som er behandlet andre steder er også velkomne til å delta. Henvisning fra lege er kun nødvendig hvis du ikke er behandlet for AMD ved Sykehuset i Vestfold.
 • Kurset koster en egenandel etter gjeldende satser om man ikke har frikort. Pårørende betaler ikke.
 • Enkel servering. 
 • Gratis parkering utenfor bygningene og i gaten.
 • For påmelding, kontakt lærings- og mestringssenteret på tlf. 33 30 82 10.


Temaer som blir tatt opp

 • Hva er AMD
 • Aktuell behandling
 • Aktuelle hjelpemidler og rehabiliteringstilbud
 • Brukererfaringer/pasienthistorie

Kursholdere

 • Sykepleier og lege
 • Representanter fra Norges blindeforbund, Vestfold lokallag
 • Lærings- og mestringssenteret
 • Bruker
 • Synskontakt fra kommune

Kontakt