HELSENORGE

Å leve med CFS/ME

Målet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Enkel henvisning fra lege er nødvending hvis du ikke har vært utredet for CFS/ME ved Sykehuset i Vestfold.

Målgruppe

Personer med CFS/ME-diagnose.

Antall kursdager

Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang. Det er fysisk oppmøte første og siste gang, digitalt opplegg på de andre kursdagene. 

Det er innlagt gode pauser.

Digital forsamtale

I forkant av kurset vil du bli invitert inn til en digital forsamtale med kursleder og du vil få opplæring i et nettbasert løsning som blir brukt for fire av kursdager. 

Aktuelle temaer

 • informasjon om diagnosen
 • ulike behandlinger for bedre livskvalitet
 • mestringsstrategier
 • forskning
 • orientering fra pasientforening
 • pasienterfaring
 • dialog og erfaringsutveksling

Kursholdere

 • sykepleier
 • fysioterapeut
 • sosionom
 • brukerrepresentant
 • representant fra pasientforening

Påmelding

Det er begrenset antall plasser på hvert kurs så det er derfor viktig å melde seg på så raskt som mulig. Enkel henvisning fra lege er nødvending hvis du ikke har vært utredet for CFS/ME ved Sykehuset i Vestfold.

For nærmere opplysninger og påmelding kontakt lærings- og mestringssenteret på telefon 33 30 82 10.

Kostnad

Én egenandel etter gjeldende satser for hele kurset, om du ikke har frikort.

Parkering og reise

Gratis parkering utenfor bygningene og i gaten. Reise dekkes som ved vanlig konsultasjon.

Behov for transport av helsemessige årsaker må avtales med fastlegen som eventuelt rekvirerer transport til første kursdag. 

Fant du det du lette etter?