Pasientkurs

Diabetes startkurs (type 2)

Målsettingen er at du som lever med diabetes 2 skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.

29.
mai
2024
 1. 29. mai 2024

Tid og sted

Når

 1. 29. mai 2024

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset krever enkel henvisning fra lege hvis man ikke er behandlet for diabetes type 2 ved SiV.

Dette e-læringskurset er et forberedelseskurs for deg som skal delta på et lærings- og mestringskurs og for deg som ønsker å vite mer om hva et lærings- og mestringskurs er.

Målgruppe

Voksne med diabetes og deres pårørende.

Temaer som blir tatt opp

 • Hva er diabetes, hvordan behandles diabetes
 • Kosthold ved diabetes
 • Betydningen av fysisk aktivitet
 • Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk
 • Erfaringsutveksling
 • Informasjon fra Diabetesforbundet

Kursholdere

 • Diabetessykepleier og lege ved Sykehuset i Vestfold
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Fysioterapeut
 • Brukerrepresentanter fra Diabetesforbundet

Nyttig informasjon

 • Giro på egenandel blir tilsendt i etterkant dersom du ikke har frikort. Ledsager betaler ikke.
 • Bekreftelse på kursdeltakelse kan ettersendes ved forespørsel
 • Det serveres kaffe, te, frukt/grønnsaker og lunsj

For nærmere opplysninger og påmelding

Ta gjerne kontakt med poliklinikk hormonsykdommer ved SiV, tlf. 33 34 27 05.

Kontakt

Andre datoer

 1. Passert