HELSENORGE

Eksemkurs-kurs for foreldre og omsorgspersoner

Velkommen til kurs med fokus på barn med eksem.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn  med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn

Mål for kurset

 • Gi kunnskap om barn med eksem
 • medisinbruk
 • behandling
 • forebygging
 • Sette fokus på mestring av familielivet, og erfaringsutveksling mellom foreldre.

Program

Barnelegen orienterer

 • Den normale huden. Den atopiske huden
 • Årsak, behandling og forebygging

Informasjon fra sykepleier

 • Smøreveiledning og riktig påkledning
 • Riktig bruk av medisiner
 • Godt inneklima: Hva gjør vi med innemiljøet?
 • Hvordan snakke med barna om eksem?
 • Spørsmål og dialog

Norges Astma og Allergiforbund informerer

 • En erfaren forelder deler noen viktige erfaringer.

Familieterapeut og sosionom

 • Aktuelle rettigheter
 • Å leve sammen, mestringsperspektiver
Erfaringsutveksling i grupper. 

Det vil være rom for dialog og spørsmål til foredragsholderne.
Det serveres enkel lunsj.

Gi beskjed ved påmelding om eventuell diett.
Det blir flere små pauser i løpet av dagen.

Omfang

Kurset går over en dag, kl. 08.30-15.30

Opplæringspenger

Er du i lønnet arbeid kan du søke permisjon med lønn. Arbeidsgiver får refusjon i etterkant gjennom opplæringspenger fra NAV (folketrygdloven § 9-13). Skjema for dette fylles ut kursdagen.

For påmelding og informasjon kontakt

Sykehuset i Vestfold, lærings- og mestringssenteret
Tlf: 33 30 82 10

Ved påmelding trenger vi følgende informasjon

 • Navn på deltaker(e)
 • Barnets navn og fødselsdato
 • Telefonnummer
Barn som ikke er behandlet for eksem ved Sykehuset i Vestfold, trenger 
en kort henvisning fra fastlege hvor det står at man ønsker kurs.
Kurset er gratis, bindende påmelding
Fant du det du lette etter?